Nekategorizirano

Preverjanje pripravljenosti 8. kontingenta Slovenske vojske za misijo Okrepljena prednja prisotnost

Od ponedeljka, 9., do petka, 13. novembra, na območju Vojašnice barona Čehovina v Postojni in vadišča na Počku poteka preverjanje končnih operativnih zmogljivosti pripadnikov 8. kontingenta Slovenske vojske za misijo Okrepljena prednja prisotnost.

				Lahko kolesno oklepno vozil valuk v zaklonilniku za vozilo			Lahko kolesno oklepno vozil valuk v zaklonilniku za vozilo


Glavnino kontingenta sestavlja inženirski vod, sestavljen iz pionirskega in gradbenega oddelka pripadnikov Slovenske vojske ter pionirskega oddelka pripadnikov Vojske Črne gore.  V sestavi kontingenta so še usmerjevalci združenega ognja, vojaški policisti, pripadniki, ki bodo del mednarodnega poveljstva bojne skupine, in nacionalni podporni element. Pripadniki kontingenta so v teh dneh preverjani iz poznavanja postopkov za opravljanje nalog v Latviji, izvedli pa so tudi taktično vajo z bojnim streljanjem voda.

Skupina za preverjanje iz 72. brigade bo izdelala poročilo o končnem preverjanju, kontingent tako pred odhodom na misijo čakata še odprava morebitnih pomanjkljivosti in priprava opreme za transport. Kontingent bo na delovanje v Latvijo napoten predvidoma sredi decembra.

Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne ter obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganje v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zvezo Nato zaprosile za pomoč. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot in pripadnikov Slovenske vojske. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer je to potrebno in ko je to potrebno, oziroma da bo vsakršna agresija proti katerikoli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.

Mogoče vam bo všeč