Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo
EvropaKmetijstvoPolitika

Prehranske razmere in vojna na Ukrajinskih tleh:«Ministri EU tudi o razmerah na kmetijskih trgih zaradi vojne v Ukrajini«

Slovenski kmetijski minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo. Na zasedanju je Evropska komisija podala poročilo o razmerah na trgu agroživilskih proizvodov po invaziji Rusije v Ukrajini. Ministri in ministrice so sprejeli tudi sklepe Sveta EU o cepljenju kot dopolnilnem sredstvu sedanjim ukrepom za preprečevanje in nadzor visokopatogene aviarne influence. Pod točko razno so bile obravnavane tudi številne pobude držav članic.

 

 

Minister dr. Jože Podgoršek na Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo

Na tokratnem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo je bila v ospredju razprava na kmetijskih trgih zaradi vojne v Ukrajini. Ta je namreč povzročila velike motnje na svetovnih kmetijskih trgih, kar ustvarja pritisk na kmetijske proizvode in proizvode, potrebne za kmetijsko proizvodnjo, kot so energenti in gnojila. Te motnje bodo  imele zaporednega  učinka  na vse  gospodarske veje.

V Sloveniji stanje ostaja zaskrbljujoče, skrbi tako kmete, predelovalce in potrošnike. Visoke cene surovin in energentov dražijo pridelavo, draži se hrana na splošno. Minister dr. Jože Podgoršek je poudaril, da z veliko zaskrbljenostjo spremljamo rast stroškov vhodnih surovin, predvsem energentov, krmil in gnojil. »Višanje stroškov vhodnih surovih in njihova težja dostopnost lahko povzroči zamike pri vlaganjih kmetijskih gospodarstev in tržnem poslovanju. Poraja se skrb po prevelikih pritiskih na ceno ključnih prehranskih surovin. Potencialno zmanjševanje kupne moči potrošnikov zaradi inflacije bo proizvajalcem omejevalo možnost, da bi višje stroške v celoti prenesli na končno ceno proizvodov. Zelo nas skrbi tudi pomanjkanje  umetnih gnojil oz. prekinjen dotok vhodnih surovin, zaskrbljeni smo tudi zaradi morebitnih motenj pri dobavi pšenice«. Zato je po besedah ministra za Slovenijo ključnega pomena redno spremljanje tako razmer na kmetijskih trgih kot tudi delovanja celotne verige. »V luči dogajanja v Ukrajini podpiramo aktivnosti, nedavno predstavljene v Sporočilu Komisije glede solidarnostnih pasov EU-Ukrajina za zagotovitev izvoza kmetijskih proizvodov, ki bodo olajšale težave z izvozom in uvozom iz Ukrajine v trenutni situaciji, dolgoročno pa utrdile povezanost Ukrajine z EU. Podpiramo širitev možnosti začasnega odstopanja od obstoječih pravil zelene komponente tudi v naslednja leta«. Slovenija podpira hitro in učinkovito ukrepanje na ravni EU v primeru destabilizacije razmer, vključno z zagotovitvijo potrebnih finančnih sredstev. Po mnenju ministra je nujno, da se za tako ukrepanje zagotovi dodatna razpoložljiva sredstva na ravni EU, saj sredstva v okviru krizne rezerve ne bodo zadostovala. »Dodatno podpiramo možnost koriščenja neporabljenih sredstev na Programu razvoja podeželja«.

Neformalni pogovori

Evropska komisija je ministrom poročala tudi o stanju pogajanj na področju kmetijstva v luči priprave na 12. konferenco Svetovne trgovinske organizacije, ki bo junija potekala v Ženevi. Vojna v Ukrajini v nekaterih primerih vpliva tudi na izvajanje in dokončanje projektov programa razvoja podeželja, kar je predstavila Romunska delegacija. Slovenija bo deležnikom pomagala z dvema ukrepoma, in sicer s podaljšanjem roka za zaključek investicij in priznanjem višjih stroškom za gradbeni material in opremo.

Ministri so danes(24.maj) sprejeli tudi sklepe sveta o cepljenju kot dopolnilnemu sredstvu sedanjim ukrepom za preprečevanje in nadzor visoko patogene aviarne influence. Le ta predstavlja tveganje za javno zdravje, ogroža zdravje in dobrobit živali ter ima resne gospodarske posledice za prizadete perutninske sektorje. Minister dr. Jože Podgoršek je ob tem pa poudaril, da je treba spodbujati raziskave za razvoj varnih in učinkovitih cepiv, katerih aplikacija bo primerna določenim načinom reje ter vrstam oziroma kategorijam perutnine in ptic v ujetništvu. »Poleg tega je pomembno, da novo razvita cepiva omogočajo razlikovanje med cepljenimi in okuženimi živalmi«.

Svet je  torek obravnaval tudi nekatere druge vsebine, med drugim pobudo Cipra, Litve, Luksemburga in Malte glede problematike posedovanja eksotičnih vrst živali kot hišnih živali. Minister je predstavil spremembe pri posedovanju domačih eksotičnih živali, ki jih je Slovenija uvedla v Zakonu o zaščiti živali. Ob tem je izpostavil, da mora EU na tem področju nastopiti enotno. Nemška delegacija je na zasedanju naslovila problematiko rabe šote, in sicer nujnost zniževanja deleža šote v substratih za gojenje zelenjave, sadik in okrasnih rastlin. Na pobudo slovaške delegacije pa so ministri razpravljali tudi o prihodnosti varovanja tal. Tla niso le sestavni del našega življenja, ampak nuja, zato potrebujejo enako raven zaščite kot voda in zrak.

Tokratni Svet je bil tudi zadnji, ki se ga je udeležil dr. Podgoršek. Ob tej priložnosti se je zahvalil kolegom za odlično sodelovanje v njegovem mandatu, še posebej v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. »Hvala za vse razprave, za vse pobude, ki smo jih skupaj reševali. V veliko čast mi je bilo sodelovati za vami in voditi ta svet«.

Kolikor  mi je znano je minister izvlekel iz sebe in svoje ekipe maksimum kljub vsem pretresom povezanimi z njim, njegovo  prejšnjo stranko in dogodkih ki so jih sproducirali drugi. Znanje ostaja in tukaj je dosedanji minister g. Podgoršek suveren.

 

Vane T. Costa

Vir in foto: mkgp&vtc

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa