SlovenijaTurizem

Predstavitev knjige: Gostoljubnost slovenskih turističnih delavcev v in po času korona krize

Strokovnjaki s področja turizma so v teh nestabilnih časih napisali in izdali knjigo, ki bo zaposlenim v turizmu postregla z mnogimi odgovori, kako se spoprijeti s korona krizo in kako ravnati po njej. V četrtek 10.12.2020 so njeno vsebino predstavili tudi na online dogodku.

6 avtorjev, ki vsak na svoj način delujejo na področju gostinstva in turizma ter verjamejo v slovenski turizem, je združilo moči in napisalo knjigo, v kateri predstavljajo različne poglede, vidike ter znanja, ki jih bodo lahko turistični delavci uporabili pri pripravah in aktivnostih, ki jih bodo ponudili gostom po času korona krize. Knjiga prihaja v pravem času, v kriznem obdobju, ko sicer ni veliko aktivnosti in akcije na področju turizma. Je pa to morda pravi čas za nadgrajevanje in osvajanje novega znanja in spoznavanje nekih novih dimenzij turizma, ki nas čaka po tem težkem času.

mag. Mirjana IvanušaBezjak, predavateljica predmetov s področja turizma na višjih in visokih strokovnih šolah ter avtorica knjig in strokovnih člankov je povedala, da se je začelo z idejo in željo napisati knjigo o turizmu v tem kriznem času. K sodelovanju je povabila ljudi, ki jih spoštuje na področju turizma. Knjiga je tako namenjena vsem turističnim delavcem, ter tistim, ki jih tematika zanima. Rdeča nit je gostoljubnost, ponuja pa mnogo napotkov ter primerov dobre prakse, da se bodo lahko delavci pripravili na čase, ko se bodo gostje vrnili.
Janja Viher, dolgoletna turistična delavka, podpredsednica Turistične zveze Slovenije ter predsednica Štajerske turistične zveze je spregovorila o pomenu turističnih društev, s katerimi se je vse skupaj pričelo. Meni, da splošna javnost premalo pozna delovanje turističnih društev in poziva deležnike v širšem okolju, da aktivno sodelujejo z njimi. Čas je, da spoznamo lastne korenine, Slovenijo v kotičkih, ki jih prej nismo opazili. Cilj vidi v povezovanju in prenašanju znanja med generacijami, zgodbarjenju ter ohranjanje posebnosti lokalnega okolja in tradicije. In prav turističnim društvom namenja poglavje v knjigi.
Klara Korenč je poslovna svetovalka za Airbnb in sobodajalsko poslovanje in lastnica portala in dogodka Srečanje sobodajalcev Slovenije. V knjigi je namenila poglavje prav sobodajalstvu oziroma zakonodaji, saj posameznikom manjka znanja o pogojih, pravilih, zahtevah in zakonitostih tovrstnega poslovanja. Poglavje je vodnik po zakonodaji za sobodajalsko poslovanje ter načinih oglaševanja preko spletnih platform.
Helena Rošker je turistična delavka ter strokovna sodelavka in inštruktorica na VSGT Maribor in pozornost posveča gostoljubju in dobrosrčnosti, ki v teh časih posebej prihaja do izraza. V knjigi se posveča poklicu concierge, ki skrbi za gostoljubje gosta in, ki ga v našem prostoru še vedno premalo poznamo. Gostje smo danes namreč bolj zahtevni in željni pozornosti po edinstveni izkušnji, predvsem pa se želimo počutiti dobrodošle. In cilj je, da presežemo gostova pričakovanja, kar zahteva več kreativnosti. Prihod gosta na destinacijo je namreč za gosta zelo čustven dogodek in tega se moremo zavedati. Namesto povprečne mu torej moramo zagotoviti izjemno izkušnjo.
Smiljan Benkovič je dolgoletni turistični delavec in učitelj praktičnega pouka strežbe na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor. V knjigi govori o bontonu. Pravi, da nas večina ne ve, kaj je bonton, kje se začne in kje konča. Gre za konvencionalne oblike obnašanja in brez teh v gostinstvu in turizmu ne gre. Bonton niso le prijazne besede ampak igra veliko vlogo neverbalna komunikacija. V kombinaciji z besedno, ustvari gostu prijetno doživetje ali pa uniči pozitivno vzdušje. Zato se vse začne s sprejemom gosta in zaključi z njegovim slovesom. S ciljem, da bi se, zaradi dobre izkušnje, vračal.
mag. Maja Križmančič, predavateljica predmetov povezanih s strežbo in organizacijo dela v strežbi na višješolskih programih, certificirana trenerka v gostinstvu, hotelirstvu in turizmu, svetovalka malim, srednjim in velikim podjetjem ter specialistka za digitalni marketing v gostinsko-turistični dejavnosti, v knjigi piše o prihodnost gostinsko-turističnih poklicev. Pravi, da nastale razmere niso ustvarile novih realnosti, vendar pa se je, vsaj na področju kadrov, ustvaril nek nov pogled na realnost. Že prej je bilo namreč kar nekaj izzivov na tem področju, zdaj pa se moramo zelo hitro prilagoditi. Zato bo fluktuacija kadrov še bolj naraven del delovnega procesa, fleksibilna delovna sila pa del našega vsakdana. Na tem področju pa imamo številne probleme, saj delovna zakonodaja in način poslovanja velikih podjetij zelo zaostaja in ne omogoča hitrega prilagajanja novim zahtevam.

Knjiga ponuja obilo koristnih informacij in primerov prakse v 17 poglavjih, na kar 176 straneh. Naročiti jo je mogoče na strani www.gostoljuben.si, cena pa je 15 eur.

Poglavja v knjigi:

  • Kovid čas in kovid kriza v turizmu.
  • Gostoljubnost in prisrčnost turističnih delavcev.
  • Turistična društva so korenine razvoja trajnostnega in odgovornega turizma v Sloveniji.
  • Poslovanje na airbnb spletni platformi.
  • Poslovanje na booking.com platformi.
  • Concierge – dober duh vsakega hotela (oz. nastanitvenega obrata).
  • Bonton pri sprejemu gosta.
  • Prihodnost gostinsko-turističnih poklicev.
  • Usposabljajte vaše zaposlene s pomočjo sporočil akrostihov oz. akronimov in kratkih motivacijsko-izobraževalnih sporočil.
  • Kako naprej – po času korona-virusa.

Več informacij o knjigi najdete na strani www.gostoljuben.si.

Knjigo lahko prelistate na strani https://www.gostoljuben.si/GKO-knjiga-kratko.pdf

Knjigo lahko naročite na strani https://www.gostoljuben.si/narocilo.html

 

mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija