Nekategorizirano

Posli niso večni, zato je dobro vsako leto pridobiti nove kupce

V organizaciji CIBF(Celjski mednarodni poslovni forum) je v torek potekal Slovenski nemški poslovni večer. Osnovni namen projekta je sistematično razviti organizacijsko platformo za spodbujanje bilateralnega in multilateralnega gospodarskega sodelovanja  med poslovnimi subjekti, ki delujejo na področju celjske regije. Projekt tega foruma z delovnim naslovom Celje international deluje pod okriljem  Odbora za inernacionalizacijo pri mestnem svetu MO Celje. Odbor vodi Miloš Rovšnik , pooblaščenec župana MO Celje za gospodarstvo.

Slovensko nemška gospodarska zbornica je prvi naslov za nemška podjetja glede informacij o slovenskem trgu in prvi naslov za slovenska podjetja ter združenja glede informacij o nemškem trgu.

Udeleženci poslovnega večera, ki so napolnili dvorano Barbare Celjske,  so prisluhnili
Gertrudi Rantzen, predsednici Slovensko-nemške gospodarske zbornice, mag-Miranu Brezniku, zamejskemu Slovencu, ki je certificiran izvozni svetovalec za avstrijski in nemški trg ter  slovenskim predstavnikom  podjetij , ki uspešno sodelujejo  z nemškim trgom in sicer:   mag.  Stanku Stepišniku, lastniku  Emo Orodjarne, Matjažu Omladiču, direktorju  Novem car interier design ter Janiju Jurkošku, glavnemu  direktorju Štore Steel.

Gertrud Rantzen jih je seznanila, da je preko zbornice našlo in najpogosteje najdejo stik in kasneje pridejo do posla mala in srednje velika podjetja, kar je osnovni namen zbornice kot servis in baza za bodoče posle in poslovne dogovore.  Res pa je da v pretežnem primeru je mnogo uspešnih zgodb  o sodelovanju z nemško avtomobilsko industrijo, kar samo po sebi ni slabo, potrebna  in večkrat nujna večja razpršenost  poslov  in projektov, ki jih sklenejo in izpeljejo z nemškimi partnerji.

Zanimivo je mnenje mag. Mirana  Breznika ,certificiranega izvoznega posrednika za  nemški trg , sicer naš  zamejski rojak, ki poudarja tudi sorodnost, glede na mentaliteto, celo veroizpoved  na določenih segmentih nemškega trga, posebej na Bavarskem , kjer so katoličani prevladujoči, v primerjavi z preostalimi deli, kjer so prisotni protestanti.

Zanimivo  in pronicljivo  razmišljanje je podal lastnik Emo orodjarne Stanko Stepišnik s poudarkom, da se bomo morali bolj kot na dobiček usmerjati k ustvarjanju dodane vrednosti na zaposlenega. Kar se pa tiče pogajanja in pridobivanja poslov pri nemških kupcih in odjemalcih pa tukaj velja čista racionalnost, tehnično razdelana analiza posla brez olepšav,  navajanje  podatkov  na pamet  in rizika navajanja netočnosti.

Na vprašanje, kako se počuti  Stanko Stepišnik,  ko je že lep čas izven političnih vod,  je rekel: »V politiki se moraš podvreči enemu režimu in temu slediti.  Se pa zna zgoditi da če preveč »zvesto« služiš režimu, da boš porušil prenekateri most, poslovni in  človeški, da poti nazaj ni več. Danes slabih pet let kasneje se mnogo bolj suverenega  počutim v poslovnih vodah, kjer odlično »plavam« in imam bistveno več veljave in sledilcev. Dnevni in sprotni rezultati ti dvigujejo poslovno in siceršnjo samozavest«.

Direktor Štore Steel  Jani Jurkošek je poudaril pomen prvega vtisa pri novih – tudi nemških partnerjih in opozoril na velikokrat pozabljeno “resnico”, da posli niso večni in je dobro vsako leto pridobiti tudi od 10 do 15% novih kupcev.  Še posebej je treba paziti,  da se ne bi vezali  pretežno na enega   partnerja. Pomembno je vzpostaviti zaupanje in posel dosti lažje teče.

Matjaž Omladič iz Novem Car je dejal, da na operativni ravni ni več klasično nemškega trga, saj je tudi ta, kot eden vodilnih deležnikov vse bolj del globalne vasi.  Postajajo sestavni del globalizacije. Nemškega vzorca biznisa se oprijemajo  mala družinska  podjetja.  Zanimiva je bila njegova misel o  tem, čeprav ne vezano na današnjo temo, da ne znano promovirati, prodajati in materializirati prednosti v turizmu. »Mnogokrat poleg posla in pogajanj potrebujemo za goste tudi neko vsebino tudi za popoldne in za zvečer…zapolniti njegov čas in zbuditi zanimanje za naše kraje tudi po njihovi vrnitvi nazaj« .In še kako prav ima!

Kot  zanimivost je Getrud Rantzen navedla področja, kjer  se dogajajo spremembe in sicer na področju prehrane, priložnosti je potrebno videti povsod na vseh ravneh. To velja za trga in v obeh smereh

Tekst in foto: Vane K Tegov

Mogoče vam bo všeč