SlovenijaZdravje

Poslanica ministra Janeza Ciglerja Kralja ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov

Vključevanje ranljivih skupin in skrb zanje je med prednostnimi nalogami mojega mandata. Letošnji mednarodni dan invalidov 3. december obeležujemo pod geslom Organizacije združenih narodov “Zgradimo boljšo prihodnost: invalidom vključujoč, dostopen in trajnosten svet po COVIDu-19”.

Slovenija je Konvencijo o pravicah invalidov in izbirni protokol v okviru Organizacije združenih narodov ratificirala leta 2008 in od takrat je zavezana k njenemu uresničevanju, da bi vsi invalidi enako kot drugi uživali vse človekove pravice in temeljne svoboščine. V letih od ratifikacije je Slovenija vestno uresničevala svoje zaveze in uspešno sprejela širok spekter zakonodaje, ki ureja celotno področje življenja invalidov.

Navkljub temu in še toliko bolj zaradi nepričakovanega razvoja epidemije COVID-19 pa se invalidi vsakodnevno soočajo s težavami do vseh vrst dostopnosti, tako do izobraževanja in usposabljanja, kot zaposlovanja, sistemov socialne zaščite,  zdravstvenega varstva, in na drugih področjih.

Slovenija se kot druge države članice Evropske unije in cel svet spopada s posledicami COVIDa-19. Tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je hitro pristopilo k reševanju in aktivnostim za preprečevanje posledic COVID-19, ker se zavedamo, da je potrebno v teh časih najbolj in najprej poskrbeti za tiste, ki potrebujejo veliko podpore in med njimi so tudi invalidi. Sprejeti so bili ukrepi na področju zaposlovanja, zdravstvenega varstva in zagotavljanja materialne varnosti najbolj ranljivih skupin invalidov. V obravnavi pa je tudi predlog za omogočanje izvajanja tolmačenja slovenskega znakovnega jezika na daljavo.

Tudi Organizacija združenih narodov in Evropska unija v svojih poslanicah izpostavljata vpliv epidemije na življenje invalidov. Oboji poudarjajo, da so v času epidemije še prav posebej privrele na dan vse ovire, s katerimi se dnevno soočajo invalidi na področju standardov zdravstvenega varstva, dostopnosti, opolnomočenja, samostojnega življenja, pomembnosti osebne asistence in podobno. To so naloge, ki svetovno skupnost, Evropsko unijo in Slovenijo čakajo in se ne smejo odmikati v nejasno prihodnost. Sam z ekipo si bom še naprej prizadeval za čim bolj polno, varno in celostno življenje vseh skupin družbe.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsem invalidom in njihovim svojcem izreka iskrene čestitke ob njihovem mednarodnem prazniku invalidov.

vir: https://www.gov.si/novice/2020-12-02-poslanica-ministra-janeza-ciglerja-kralja-ob-3-decembru-mednarodnem-dnevu-invalidov/

mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija