Nekategorizirano

Poslanci SDS: spornemu financiranju promocije slovenskih kmetijskih in živilskih izdelkov je treba priti do dna!!

Marca 2011 je bil sprejet Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki je predvidel vzpostavitev sistemskega financiranja promocije ter vzpostavitev pravičnosti v prehranski verigi. Takratni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je ob sprejemu povedal: »Zakon je zelo pomemben za slovenske proizvajalce hrane ter za povečanje lojalnosti na relaciji proizvajalec – kupec. Pridelati je treba toliko hrane, kolikor jo država lahko.” 

Dejan Židan, predsednik stranke SD in predsednik državnega zbora, je kot minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano leta 2016 izpeljal javni razpis za promocijo slovenskih živilskih izdelkov v vrednosti več kot tri milijone evrov. Javno naročilo za zasnovo in izvedbo nacionalne kampanje za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2016-2019 je bilo objavljeno 3. 6. 2016  na spletni strani ministrstva. Skupna vrednost osnovne pogodbe za triletno obdobje je bila do 3.035.877,20 evra. Pogodbo so podpisali z agencijo Futura, čeprav je ponudila najvišjo ceno, za njo sta se uvrstili agencija Pristop na drugem mestu in agencija Direct Media Komunikacije na tretjem mestu. 

Zanimivo je tudi, da so po podpisu pogodbe podpisali še več aneksov. Na ministrstvu so na novinarsko vprašanje o tem odgovorili, da je takšno pogodbo pripravila služba za javna naročila ministrstva, ki pravno sistemsko vodi postopke javnega naročanja. Novinarje so zanimala tudi imena odgovornih oseb za pogodbo, a jih niso posredovali. Dejstvo pa je, da je bil v tistem času objektivno za delo ministrstva odgovoren Dejan Židan kot minister. Na novinarsko vprašanje o tem, kdo je predlagal potek posla tako, da se po podpisu pogodbe financiranje ureja prek aneksov, so na ministrstvu odgovorili sledeče: »Sporazum z okvirno oziroma predvideno vrednostjo kampanje je bil sklenjen iz razloga, ker za celotno obdobje izvajanja kampanje ob sklenitvi sporazuma ni bilo mogoče natančno določiti obsega finančnih sredstev, ki jih bosta lahko prispevala sektorja mleka in mesa. Kampanjo Naša super hrana namreč sofinancirajo država in pridelovalci in predelovalci mleka ter govejega in perutninskega mesa, ki so se samostojno odločili za vstop v promocijo v skladu z zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Višina zbranih sredstev sektorjev je odvisna od količine pridelanega in v Sloveniji predelanega/odkupljenega mleka in mesa v posameznem letu. Pri oblikovanju okvirne vrednosti sporazuma smo zato predvidevali okvirni znesek zbranega prispevka sektorjev na podlagi pridelave ter odkupa mleka in mesa v preteklih letih. Prispevki sektorjev za promocijo se zbirajo v proračun tekom celega leta. Zaradi tega razloga je z izbrano agencijo Futura sklenjen sporazum, v okviru katerega se sproti za posamezne krajše dele kampanje skozi triletno obdobje z aneksi določa natančna višina razpoložljivih sredstev (ta je odvisna od do tedaj zbrane višine prispevkov obeh sektorjev in države) in obseg izvedbe komunikacijskih aktivnosti.« 

Razpis na podlagi približne finančne ocene in podpis pogodbe so na ministrstvu izpeljali s pomočjo ocenjevalne komisije. Zanimivo je, da so v komisiji sodelovali člani, ki so vsi bolj ali  manj povezani z ministrom Židanom, ki se je pred vstopom v politiko ukvarjal s prašičerejo. V komisiji so tako najboljšega ponudnika izbirali Marko Višnar iz Farme Ihan, s katerim je Židan sodeloval v prašičerejskih časih; Slavko Ficko, ki je v času izbire prijavljenih na razpisu opravljal funkcijo v Perutnini Ptuj, d. d., in je bil takrat največji Futurin klient, direktorica marketinga v družbi Ljubljanske mlekarne Tina Kumelj, ki s Futuro tudi konkretno sodeluje, Robert Peklaj, predstavnik KGZS, je sicer “podjetnik z gradbeno mehanizacijo” in Matjaž Podmiljšak, nečak razvpitega šefa Zadružne zveze Slovenije Petra Vriska. 

Po sporni izbiri Future za najvišjo ceno, je še bolj sporno dejstvo, da po treh letih sodelovanja ni merljivih podatkov o uspehu kampanje.  Na novinarsko vprašanje o tem, kakšen je bil po posameznih letih omenjene kampanje vpliv na prodajo slovenskih proizvodov in ali drži informacija, da delež prodaje slovenske perutnine še vedno pada pa so z ministrstva odgovorili, da neposrednih odgovorov na ti dve vprašanji ne morejo posredovati. 

Vlada RS je konec lanskega leta sprejela Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019–2025, ki predvideva okvirna vsebinska in finančna izhodišča v ocenjenem znesku 9,8 milijonov € za 6-letno izvajanje promocije. Ta sredstva so namenjena prvenstveno za oglaševanje (okvirno 40 %), preostali del pa se predvideva za aktivnosti pospeševanja prodaje, produkcijo lastnih vsebin, investicije skozi podpornike in ambasadorje, podporne tiskovine, odnose z javnostmi, direktni marketing, dogodke, sejme ter tržne raziskave. V poslanski skupini SDS se sprašujemo, ali bo tokrat na javnem razpisu zopet izbrana agencija Futura. 

Poslanska skupina SDS odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga, da po opravljeni razpravi sprejme naslednje sklepe: 

1.    Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  predlaga Računskemu sodišču, da opravijo revizijo postopka javnega naročila za Zasnovo in izvedba nacionalne kampanje za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2016-2019. 
2.    Odbor poziva Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pripravi poročilo o stanju na področju pridelave in porabe mleka ter govejega in perutninskega mesa za leta 2016, 2017 in 2018 in ga v roku dveh mesecev predstavi Odboru. 

Mogoče vam bo všeč