Nekategorizirano

Pomembno. Kako podariti turistični bon in komu?

Uredba med drugim določa, da so boni prenosljivi, a le med določenimi sorodniki. Tako lahko otrok prenese bon na starša ali starega starša in obratno. Prav tako lahko bon prenese otrok zakonca ali zunajzakonskega partnerja na drugega zakonca ali zunajzakonskega partnerja in obratno. Boni so prenosljivi tudi med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, kadar to niso njihovi starši.

Bone lahko med sabo prenesejo tudi zakonci, zunajzakonski partnerji in partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi. Ni pa mogoče bona prenesti med brati oziroma sestrami.

 Oseba, ki želi izkoristiti prenesen turistični bon, mora v hotelu ali lastniku apartmaja oziroma drugemu ponudniku storitev predložiti posebno izjavo, ki mora vsebovati:

– ime in priimek ter EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (prenosnik),
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika prenosnika, če ga ima,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (pridobitelj),
– sorodstveno oziroma pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem,
– datum in podpis prenosnika, njegovega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika.

 

Mogoče vam bo všeč