Dogodki in prireditveKulturaLokalnoSlovenijaV fokusuzgodovina

Podobe demokracije: “Razstava ob obeležitvi Mednarodnega arhivskega tedna”

Na pobudo Zgodovinskega arhiva Celje in belgijskega Mestnega arhiva Leper (Stadsarchief Leper)  se   vsako pomlad zažene akcija izbiranja arhivskega gradiva, ki ga predstavijo ob praznovanju Mednarodnega arhivskega tedna. Vsako leto namreč okrog 9. junija, ko je bil ustanovljen Mednarodni arhivski svet (1948), arhivi po vsem svetu praznujemo in opozarjamo na ključno vlogo arhivov v družbi. Tudi letos so poslali poziv  vsem potencialnim partnerjem arhivom iz vseh posameznih držav Evropske unije. Koncept projekta je namreč tak, da vsako leto oplemenitijo akcijo z izdajo elektronske in tiskane publikacije iz serije »International Archives Week Challenge«. V publikaciji namreč sodeluje samo po en posamezen arhiv iz posamezne države Evropske unije, ki se predstavlja z enim primerom arhivskega gradiva, ki ga hrani. Tudi letos, kot navajajo pri ZAC-u, so bili zelo uspešni, saj se v projektu skozi reprodukcije predstavlja 23 izvirnih zgodb.

 

Letos mednarodni arhivski teden sovpada tudi z volitvami v Evropski parlament. To dejstvo nas je pravzaprav zelo izzvalo, da smo dogodek, ki se bo kot praznik svobodne politične izbire odvil po vseh državah predstavnicah Evropske unije 9. junija, združili z ustrezajočo temo. Volitve smo torej vzeli kot izhodišče za izbiro gradiva. Toda želeli smo si dlje, saj se nam zdi, da s temo demokracija lahko zajamemo še več jasnih sporočil hkrati. Obenem namreč želimo tudi arhive kot institucije prezentirati kot nosilce demokratičnih idej, saj prost dostop do arhivskega gradiva bogati naše znanje o človeški družbi, spodbuja demokracijo, ščiti pravice državljanov in izboljšuje kakovost življenja. V pozivu so tako klicali tudi k izbiri gradiva, ki odraža izražanje svobodne volje, kliče k aktivizmu in participaciji malega človeka, da ta uresniči spremembe za mir v družbi ter bolj pravično, enakopravno in svobodno skupnost.

Prav tako se da ugotoviti, zaznati  takratni čas, čas pro evropske  romantike  in primerjalno kaj in koliko je ostalo od te romantike.

Otvoritev razstave

Izbor gradiva, ki so ga prejeli, je zelo raznolik. Po eni strani kaže na podobnosti, po drugi pa prav na raznolikost in specifičnost konkretnih okolij, ki skupni evropski prostor zelo bogatijo. Gradivo odraža udejanjanja različnih stopenj volilne pravice, predstavlja procese demokratizacije, masovna zborovanja ob političnih prelomih in spremembah političnega ali družbenega sistema, kaže na procese ženske emancipacije, prizadevanja za mirno reševanje konfliktov …  Tudi časovno je razpon gradiva zelo velik in kaže na pomen razumevanja demokracije v časovnem loku od srednjeveških listin do spletne strani, ki bo objavljena poleti 2024.

 

Vsak kos arhivskega gradiva s svoje perspektive kaže na veliko zgodbo uresničevanja demokratičnih  načel, razpon tematik in posameznih poudarkov pa med seboj plemeniti in prepleta vzajemno poznavanje različnih vsebin. Razstava na poseben način povezuje različne arhivske institucije, ki sicer delujejo v različnih okoljih in sistemskih ureditvah arhivske javne službe, vse skupaj pa delujejo v skupnem poslanstvu skrbi za arhivsko gradivo. To skrb pa ta razstava nadgrajujejo s sporočili, ki medsebojno bogatijo spoznanja skupnosti, saj so s posameznimi poudarki sodelujoči arhivi pravzaprav po eni strani izpostavili kolektivna identitetna sidra posameznih držav članic, po drugi pa v fokus postavili profesionalno odločitev strokovnih delavcev v arhivu, ki so pri selekciji gradiva sodelovali. Arhivske institucije so kot servisi državljanom, baze raziskav in interpretacij drugih pogosto v senci različnih družbenih akterjev. S pričujočim projektom pa sodelujoči arhivi stopamo v ospredje ter tako skozi koncept, nagovor in predvsem gradivo želimo prispevati k ozaveščanju pomena arhivov, ki ga slednji nosijo za družbo in posameznika. Iskrena hvala vsem sodelujočim arhivom in posameznikom, saj prav s takimi projekti skupaj prispevamo k ohranjanju vrednot in ustvarjamo temelje, da bomo v bodočnosti tako na poklicnem kot tudi osebnem in kolektivnem nivoju bolje odgovorili na izzive prihodnosti. Le upamo lahko da bo to nekomu koristilo. Ali pa vsem.

V Zgodovinskem arhivu Celje bo 4. junija 2024, ob 18. uri odprta  razstava  »Podobe demokracije: izbor gradiva iz posameznih arhivov držav Evropske unije«. Razstava je bila prvič za kratek čas premierno predstavljena za en dan že v začetku maja na Glavnem trgu.

Vane T. Costa

Vir in foto: :ZAC

Mogoče vam bo všeč