GospodarstvoSlovenijaV fokusu

Podeljena so priznanja za najboljše inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2021

15. 9. 2021 je na Otočcu potekala podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) za leto 2021. Na letošnji razpis za najboljše inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je prispelo 22 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 10 podjetij.

Prispele predloge je ocenila 8-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost in jo sestavljajo: Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE d. o. o. (predsednik komisije), prof. dr. Odon Planinšek, mag. farm., UL, Fakulteta za farmacijo, prof. dr. Simon Muhič, UNM, Fakulteta za strojništvo, Mitja Pelko, Krka, d. d., Novo mesto, Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, mag. Mitja Košak, Solos, d. o. o., dr. Andrej Dobrovoljc, Razvojni center Novo mesto, d. o. o., Marjan Hosta, Iskra PIO, d. o. o.

Letošnje prijavljene inovacije so nakazale pozitiven trend na področjih makroekonomskega razvoja, vključevanja potreb kupcev in trga, usmerjenosti k pozitivnim vplivom na družbo in okolje ter tehnološkega napredka, ki smo mu priča zadnjih nekaj let.

Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik in na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si 8 inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno priznanje, 1 bronasto priznanje. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice mag. Marko Gorjup. Pet najbolje uvrščenih inovacij bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Rezultati ocenjevanja:

ZLATO PRIZNANJE

 • ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto: Integrirani pametni sistem upravljanja avtodoma oz. prikolice MACH
 • BETI, d. d.: Reciklirana poliestrna preja, barvana po optimiziranem postopku, pri katerem porabimo 50 % manj vode v primerjavi s standardnim postopkom barvanja
 • ISKRA PIO, d. o. o.: PIO Flash dekontaminacijski sistem
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Dvoslojna tableta s kandesartanom in amlodipinom za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Trdna farmacevtska oblika s kombinacijo olmesartana, amlodipina in hidroklorotiazida za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Trdna farmacevtska oblika s pitavastatinom za zdravljenje zvišanega holesterola v krvi
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Trdna farmacevtska oblika z vitaminom D3
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Razvoj procesa Volvo

SREBRNO PRIZNANJE

 • ADRIA DOM, d. o. o.: Vrtna soba
 • FERROČRTALIČ, d. o. o.: ADDIBLAST™ by FerroEcoBlast® Europe – Linija strojev, namenjena dodatni površinski obdelavi v aditivni industriji
 • FERROČRTALIČ, d. o. o.: DentalBlast by FerroEcoBlast® Europe – Linija avtomatskih peskalnih strojev, namenjena kontrolirani površinski obdelavi dentalnih implantatov
 • HERBAS JASMINA AVBAR, S. P.: Gobica Lufa za pomivanje posode/nego telesa Dantesmile
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Optimizacija finalizacije duloksetinijevega klorida z vidika procesibilnosti in fleksibilnosti v proizvodnem merilu
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Optimizacija izdelave zdravilne učinkovine ezetimib in prenos iz razvojnega merila v industrijsko
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Sinteza silodosina z zmanjšano vsebnostjo ključne oksidacijske nečistote
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Trdna farmacevtska oblika z erlotinibom za zdravljenje bolnikov z nedrobnoceličnim pljučnim rakom ali rakom trebušne slinavke
 • L-TEK elektronika, d. o. o.: Brezžični senzor za merjenje vlage v lesu
 • REM, d. o. o.: Modularna enota za polnjenje e-koles z uporabo sončne energije
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Robotska merilna celica za nadzor kakovosti EAGLE
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Sledenje robota dejanski zvarni regi
 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Znižanje stroškov z optimizacijo dizajna ZAŠČITE MOTORJA

BRONASTO PRIZNANJE

 • TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Robotizacija prelaganja na stiskalnici

 

*****

V zadnjih letih smo na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine namenili veliko dejavnosti spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati smo omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so inovatorke in inovatorji v štirinajstih letih naših razpisov prijavili 275 inovacij in v tem obdobju smo inovatorkam in inovatorjem podelili 94 zlatih, 127 srebrnih in 41 bronastih priznanj ter 13 diplom.

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljamo, da smo po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v vsakoletnih rezultatih poslovanja regije.

 

Katalog inovacij >

Fotogalerija >

Video utrinek s podelitve >

 

vir: https://www.gzdbk.si/si/aktualno/novice/?id=4961&l=2021

 

Mogoče vam bo všeč