Dogodki in prireditveKulturaSlovenija

V javni obravnavi resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2021-2028

Ministrstvo za kulturo je danes v javno obravnavo dalo osnutek resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021-2028. Osnutek obravnava in povezuje več različnih področij s ciljem oblikovati celovito strategijo na področju kulture za naslednjih osem let, obenem upošteva tudi nove epidemiološke razmere. Predloge in pripombe zbirajo do 17. oktobra 2021.

Z resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2021-2028 si želijo na ministrstvu slovensko kulturo uveljaviti kot pomemben družbeni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne substance tako doma kot v svetu. “Za dosego tega se povezuje z drugimi sektorji, s ciljem sooblikovanja ustvarjalne, povezane in trajnostno usmerjene demokratične družbe,” so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Osnutek prinaša izhodišča za učinkovitejše vključevanje kulture pri načrtovanju družbenega razvoja in osebne rasti slehernega posameznika, ki temeljijo na poglobljenem razumevanju javnega interesa in skupnega dobrega, sodobnih znanstvenih dognanjih ter oblikovanju spodbudnega okolja za varovanje in uresničevanje širokega nabora potencialov kulture in kulturnih vrednot.

Med glavni strateški cilji resolucije na ministrstvu navajajo okrepitev vloge kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubne in državotvorne zavesti in družbene etike, zagotavljanje kulturnega pluralizma, svobode izražanja in enakih možnosti za ustvarjanje ter skrb za slovenski jezik.

Med številnimi cilji so med drugim zagotovitev vzpostavitve vzdržnega, učinkovitega in transparentnega sistema financiranja kulture ter posodobitve in izgradnje nujno potrebne javne kulturne infrastrukture, decentralizacija slovenskega kulturnega prostora ter okrepitev navzočnosti kulturnih vsebin v medijih in spodbuditev refleksijo o kulturnih dosežkih doma in v tujini.

Osnutek resolucije je usklajen z načrtovanimi rešitvami za okrevanje in razvoj v okviru kohezijskih programov in z veljavnimi zakonodajnimi podlagami na področju kulture. Kulturno-politični cilji v tem osnutku upoštevajo tudi vsebine, za katere se bodo izvajali ukrepi v okviru kohezijske politike, še piše na spletnih straneh ministrstva za kulturo.

Vsebina resolucije je objavljena na strani http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO113

 

vir: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Novica/21177

 

Mogoče vam bo všeč