Nekategorizirano

Patricija Šulin in dr. Milan Zver: Na volitvah v Evropski parlament se mora slišati tudi glas mladih

Poslanka v Evropskem parlamentu je z veseljem poklepetala z mladimi, ki so bili nad promocijo centra Doživi Evropo, kjer se obiskovalcem na dostopen in igriv način predstavi Evropski parlament in Evropsko unijo in kampanjo tokratgremvolit.eu navdušeni. Ob tem pa je izrazila skrb nad nizko udeležbo na volitvah. “Leta 2014 je svoj glas oddalo manj kot 25% Slovencev, predvsem malo mladih. Želim si, da bi bilo tokrat drugače. S tem, ko mladi ostajajo doma, prepustijo odločitev o svoji prihodnosti drugim,” je bila jasna Patricija Šulin, ki je v pogovoru izpostavila nekatere prednosti članstva v EU, med drugim pravico do prostega trga in gibanja.

V nadaljevanju je poslanka dejala, da je nizka udeležba na volitvah posledica neznanja, nezaupanja in splošne pasivnosti. Nezaupanje je povezano tudi z načinom prikazovanja stvari. “Žal je tudi za napake doma vedno kriv Bruselj, kar je posledica konstantnega poročanja zgolj o negativnih ukrepih,” je bila kritična Šulinova, ki je dodala, da si pa “dobre stvari” nacionalni voditelji zelo radi prisvojijo. “Tako je bilo tudi v Veliki Britaniji, kjer so populisti prepričali starejše volivce k izstopu Združenega kraljestva iz EU. Kljub temu, da mladi še naprej želijo pravico do študija, dela in potovanja v vseh državah članicah, njihov glas ni bil slišan, ker se referenduma niso udeležili v dovolj velikem številu,” je orisala dogajanje okoli brexita evropska poslanka.

Patricija Šulin je še dodala, da na večjo aktivnost mladih lahko prav gotovo pozitivno vplivata družina in izobraževalni sistem. Sledi okrepitev zavedanja, da stvari niso samoumevne, na aktivnost mladih pa vplivajo tudi mediji, politične stranke in evropski poslanci z aktivnim delom med državljani in državljankami.

Sejem je obiskal tudi evropski poslanec dr. Milan Zver, ki je na stojnici Informacijske pisarne Evropskega parlamenta poklepetal z mladimi o svojem delu v Evropskem parlamentu, evropskih volitvah in kampanji Evropskega Parlamenta »Tokrat grem volit«.

V pogovoru je dr. Zver poudaril, da je politično participativno vedenje ključnega pomena za uspešno delovanje demokracije, zato je po njegovem mnenju pomembno, da že pri otrocih in mladostnikih spodbujamo takšno vedenje z državljanski vzgojo.

 »Mladim je treba prek sodobnih socialnih medijev predstaviti evropske teme, ki jih zanimaj, na primer, kako jim EU lahko pomaga na področju izobraževanj in zaposlitve. Seznaniti jih je potrebno, kakšni so konkretni ukrepi EU na teh področjih,« je ob tem poudaril dr. Zver. »Da bi zagotovili dolgoročno stabilno udeležbo mladih v političnem življenju, bo potrebno spremeniti tudi šolski sistem in poskrbeti za državljansko vzgojo. Mlade je potrebno nagovoriti, da bodo razumeli, zakaj je pomembno za družbo in za njih, posameznike, da se aktivno vključijo v demokratične procese«, je še dodal.

V zadnjih letih se evropske družbe, tudi slovenska, soočajo z nizkimi stopnjami politične participacije. Ta trend je še posebej izražen pri mladih. Ti manj sodelujejo v političnih procesih, kar še posebej velja za konvencionalne oblike politične participacije.

Tudi po podatkih Eurobarometra iz 2017 se mladi v Sloveniji v primerjavi z mladimi v EU manj konvencionalno politično udejstvujejo. Na drugi strani pa se v primerjavi z vrstniki iz EU mladi v Sloveniji precej bolje odrežejo, ko gre za nekonvencionalno politično participacijo. Tako na primer prek interneta nadpovprečno pogosto objavljajo mnenja glede splošnih javnih zadev in političnih zadev (blogi, družbena omrežja ipd.) ter internet uporabljajo za participacijo v političnih in splošnih zadevah.

»Leta 2014 se je evropskih volitev udeležilo le okoli 24% volilnih upravičencev, med temi pa so bili mladi v manjšini. Na volilno udeležbo vpliva veliko dejavnikov, med njimi tudi mediji, ki bi morda, če bi drugače poročali o EU-ju, prispevali k višji udeležbi,« je v pogovoru še izpostavil dr. Zver.

Dr. Zver je pozdravil tudi inovativno kampanjo Evropskega parlamenta, ki nagovarja širok krog ljudi, in ki poteka pod geslom »Tokrat grem volit«. »Delo mladih prostovoljcev, ki sodelujejo v tej kampanji je izjemno pomembno in pohvalno, saj sem mnenja, da je osebni pristop tisti, ki bo mlade najbolj prepričal, kako pomembne so volitve za njih in jih tudi neposredno vključiti v samo kampanjo,« je še povedal evropski poslanec

Vir: sds.si

Mogoče vam bo všeč