OŠ Hudinja
Dogodki in prireditveizobraževanjeLokalnošolstvo in znanje

Pa je le prišel ta dan: »Danes so namenu predali nov prizidek k Osnovni šoli Hudinja«

Danes popoldan so na veliko veselje učencev in učiteljskega zbora namenu predali nov prizidek k Osnovni šoli Hudinja, ki bo odpravil dolgoletno prostorsko stisko in zagotovil odlične pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Gre za pomemben dogodek, ki se ne bo zapisal samo v zgodovino šole, temveč celotne lokalne skupnosti.

Otvoritev prizidka OŠ Hudinja

Osnovna šola Hudinja je z dvonadstropnim prizidkom pridobila 1.453 kvadratnih metrov novih prostorov oziroma 12 novih, svetlih, sodobnih učilnic, 5 kabinetov in ostale spremljajoče prostore.

V sklopu projekta so obnovili tudi 334 kvadratne metre površin v 63 let stari šolski zgradbi. Nekatere učilnice v pritličju so preuredili v garderobe, dve učilnici so preuredili v učilnico tehnike in likovnega pouka, eno pa v učilnico za gospodinjstvo. Med obstoječim in novim traktom so zgradili pritlični vhodni objekt z nadstrešnico, vetrolovom ter podaljšanimi garderobami. Pred šolski poslopjem so uredili tudi parkirišča za dostavo otrok in za invalide ter plato.

 

Čeprav je v Mestni občini Celje na vseh področjih zelo veliko želja in potreb, so se zavedali, da je gradnja prizidka k OŠ Hudinja naša prednostna naloga. Mestni svet Mestne občine Celje je leta 2018 sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, ki je omogočil širitev objekta. V letu 2019 se je začela izdelava idejnega projekta, v letu 2020 pa je bila zbrana in pripravljena vsa potrebna dokumentacija.

Slovesnost ob odprtju, župan Bojan Šrot(foto MOC)

Gradnja se je začela 6. januarja 2021 in je kljub epidemiji potekala skoraj nemoteno. Sprva so načrtovali, da bo končana že decembra lani, vendar se je uraden zaključek del zaradi objektivnih okoliščin podaljšal za dober mesec dni. 21. januarja letos je bil opravljen tehnični pregled objekta, prejšnji teden so dobili uporabno dovoljenje, danes pa so se vsi skupaj veselili ob novem zgodovinskem mejniku šole, ki bo vplival na sedanjo generacijo otrok in še mnoge druge.

Vrednost projekta Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja – okoljsko manj obremenjujoča gradnja znaša 2.250.810 evrov. Od EKO sklada bomo letos prejeli 397.699 evrov nepovratnih finančnih spodbud. Prijavili smo se tudi na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo lani septembra prejeli sklep o izboru predlogov dodatnih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2022-2024. Januarja letos smo sprejeli sklep in pogodbo, po kateri bomo še v letošnjem letu prejeli 1.007.439 evrov.

V prenovljeno in dograjeno šolo po še več znanja!

Vir in foto: moc&vtc!

 

Mogoče vam bo všeč