Lovrenška jezera mnogokrat deležna nepotrebne pozornosti motoriziranih "častilcev" narave
naravaSlovenija

Ozaveščanje, preprečevanje in sankcioniranje-Akcija nadzora vožnje v naravnem okolju 2021

Inšpekcija za okolje in naravo (ION) je tudi v letošnjem letu, skupaj s predstavniki policije, opravila nadzore lokacij, ki so znane po kršitvah določb, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem okolju. Cilj akcije je osveščanje, opozarjanje in preprečevanje tovrstnega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst.

Inšpektor je v svoji območni enoti sam  izbral območje nadzora na podlagi izkušenj in prijav iz predhodnih let. Prednost so dali območjem, kjer so bile kršitve ugotovljene že v preteklih letih (npr. nelegalne motokros proge), ter zavarovanim območjem.

Skupno je bilo tako opravljenih 16 nadzorov na terenu, zaradi kršitev so bile v sedmih primerih izrečene in izdane prekrškovne globe, v dveh pa je bilo izrečeno opozorilo. V dveh primerih motokros stez na kmetijskih zemljiščih sta bili zadevi v proučitev in morebitno ukrepanje odstopljeni na Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Inšpektorica območne enote Celje je na območju Rogle preverjala pot proti Lovrenškim jezerom, kjer je dobila podatke s terena, da se tam vozijo s sanmi z motorjem. Voznikov motornih sani v času nadzora ni bilo zaslediti, morda tudi zato, ker je bila akcija na Rogli odmevna, opažena in prepoznana.

Po prejetju več opozoril, da se na Smrekovcu izvaja vožnja z motorji predvsem na območju planinskega doma in po pešpoteh okoli Smrekovca je inšpektorica območne enote Celje  opravila nadzor vožnje v naravi brez predstavnikov policije. Na Smrekovcu je bilo v času nadzora veliko obiskovalcev in parkiranih osebnih vozil. Kršitev nedovoljene vožnje z motornimi vozili (motorji) oziroma kolesi ni bilo ugotovljenih. Parkirana osebna vozila so bila pretežno parkirana neposredno ob cesti vse do koče in znotraj dovoljenega 5,00 m pasu vozišča. V 4. primerih pa so bila vozila parkirana izven dovoljenega območja, na travniku pod Kočo na Smrekovcu, območje Nature 2000, zato so bile kršiteljem izrečene globe.

Na območju območne enote Nova Gorica so inšpektorji preverjali področje Tolmina (vasi Poljubinj, Ljubinj, planina Stador, Podmelec, Kneža, Knežke ravne, Grahovo ob Bači, Logaršče, Idrija pri Bači, Bača pri Modreju, Postaja, Most na Soči, Kozaršče, Volče, Idrsko, Volarje, Mlinsko, Kobarid, Ladra, Kamno, Selišče, Gabrje, Dolje, Zatolmin, kamp Lazar), Banjške planote in Trnovskega gozda. Ob ogledu niso zaznali nobene vožnje oziroma koles v naravnem okolju niti ustavljanja in parkiranja vozil v petmeterskem pasu izven vozišča.

Prav tako inšpektor območne enote Novo Mesto ni ugotovil kršitev na območju Mirne Gore.

Inšpektorica območne enote Murska Sobota je opravila nadzor, kjer so bile v preteklosti že zaznane kršitve vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju. Ugotovila je, da so v Stanjevcih in Drobtincih obnovili nelegalno motokros stezo. Na območju k. o. Krog, pod avtocestnim mostom je bila postavljena nelegalna motokros steza – ugotovilo se je, da je stanje sanirano. V Dolnji Slaveči, Murski šumi in Lendavsko-dolgovaških goricah v času pregleda ni bilo ugotovljenih voženj v naravnem okolju. V Sotini so bile tudi tokrat v gozdu ugotovljene sveže sledi gorskih koles. Na območju k. o. Konjišče, Apače, Žepovci, Črnci, kjer so bile v preteklosti ugotovljene  vožnje z motornimi vozili, pa v času pregleda ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Tudi na območju Gajševskega jezera (akumulacija na Ščavnici) in na območju gramoznice Babincev kršitev ni bilo ugotovljenih.

Na območju Mariborskega Pohorja je bil v času zimskih počitnic opravljen nadzor na lokaciji Ruše-Pečke-Glažuta–Areh-Šumik-Klopni vrh-Pesek-Ruše). V poletnih počitnicah, pa so inšpektorji za okolje in naravo območne enote Maribor skupaj s policijo opravili nadzor na Hotel Habakuk – Čebelarski klub Maribor – Razvanje –Trikotna jasa – Pekre – Kordek – hotel Bellevue – vojaški stolp – Ruška koča – Cojzarica – Areh – Šumik – Ruše. V času nadzora je bilo prisotnih veliko kolesarjev, kršitev pa ni bilo ugotovljenih. Tudi motorna vozila  so bila pravilno parkirana. V času nadzora so bili na relaciji pod hotelom Bellevue opaženi 1 štirikolesnik in 2 motokrosista, ki so takoj, ko so opazili uniformiranega policista, pobegnili. Dvema motokrosistoma, ki sta se nameravala voziti, saj sta imela parkirana motokros motorja na jasi na Cojzarici pa sta bili po Zakonu o prekrških izrečeni ustni opozorili. Oba sta motorje po opozorilu takoj odstranila in jih naložila v kombi.

Inšpektorica območne enote Ljubljana je v Črnučah obravnavala vzpostavitev kros steze na kmetijskem zemljišču. V času nadzora kršitev ni bilo zaznati, zaradi nenamenske rabe kmetijskega zemljišča za kros stezo, je bila zadeva odstopljena na kmetijsko inšpekcijo. Na območju Višnje gore je policija identificirala tri fizične osebe, ki so vozile kros motorje. Inšpektorica zoper vse tri kršitelje uvedla prekrškovne postopke in izrekla globe. Pri ponovnem pregledu območja pa kršitve niso bile ugotovljene. Tudi na nadzoru gozdnih poti na Rašici in območju Dobrunj ni bilo ugotovljenih kršitev.

Inšpektor območne enote Kranj je nadzor opravil na območju Pokljuke v Triglavskem narodnem parku (območje naravne vrednote Pokljuška soteska, območje okoli Zatrnika, ter številne gozdne ceste ter stranski odcepi na sami Pokljuki). Kršitev (vožnje s štirikolesniki, motorji, kolesi…) na pregledanem območju niso zaznali.

Na območjih, kjer so se v preteklosti izvajali nelegalni motokrosi, na letošnjih inšpekcijskih nadzorih v okviru akcije, kršitev ni bilo ugotovljenih, vendar je konkretne kršitve v naravi na določen termin zelo težko neposredno ugotoviti. Vožnje se namreč po navadi ne izvajajo kontinuirano, ampak le občasno, a vseeno lahko rečemo, da ima tudi občasna prisotnost na terenu, preventiven učinek. Bistvenega pomena pa je sodelovanje s policijo, ki ima pristojnost in tudi možnost za zaustavitev vozečega kolesarja, motorista ali avtomobilista.

P.S.
Nadzor opravljati v vseh letnih časih in v primernem vremenu in ne samo  znotraj rednega  delovnega časa.

Vane T. Costa

foto: Ich

Vir v pomoč – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Mogoče vam bo všeč

Več v:narava