Nekategorizirano

Osumljena trgovine z nedovoljenimi snovmi v športu

Mariborski  kriminalisti  so  4. aprila 2018 zaključili večmesečno zbiranje
obvestil  in odvzeli prostost dvema osumljencema, ki sta izvrševala kazniva
dejanja  neupravičene  proizvodnje  in  prometa  s  prepovedanimi  drogami,
nedovoljenimi  snovmi  v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog
po  čl.  186/III-I  KZ-1  in  Proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za
zdravljenje po čl. 183/I KZ-1.

Osumljena  državljana  Slovenije,  stara 36 in 52 let iz Maribora, sta bila
pridržana  in v četrtek, 5. aprila  privedena k preiskovalnemu sodniku. Opravljeni so bili
trije sklopi hišnih preiskav na območju Maribora in okolice. Osumljenca sta
kazniva  dejanja  izvrševala  na  območju  Slovenije  in  Hrvaške.  V  času
preiskovanja,  od  meseca  septembra  2017  do  aprila 2018, sta storila 21
kaznivih   dejanj  Neupravičene  proizvodnje  in  prometa  s  prepovedanimi
drogami,  nedovoljenimi  snovmi  v  športu  in  predhodnimi  sestavinami za
izdelavo drog in Proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje.
V  času preiskovanja je bilo zaseženih več predmetov pomembnih za nadaljnji
kazenski postopek, med drugim tudi več nedovoljenih snovi v športu.

Kriminalisti  so na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo
zoper  oba  znana  osumljenca.  5.  4.  2018,  v  večernih urah, sta bila s
kazensko  ovadbo  privedena  k  dežurnemu  preiskovalnemu sodniku Okrožnega
sodišča v Mariboru.

Kriminalisti   so   pri   izvajanju  preiskave  uporabljali  tudi  prikrite
preiskovalne  ukrepe  iz Zakona o kazenskem postopku. Tako so izvajali tudi
ukrepe navideznega odkupa in tajnega delovanja z uporabo tajnih delavcev.

Prepovedana  snov  v  športu,  ki  je  bila pri preiskavi identificirana in
uporabljena  je  darbepoetin  v obliki zdravila Aranesp 500, ki je na listi
prepovednih  snovi  in  postopkov 2018, ki ga izdaja Svetovna protidopinška
agencija   (WADA),   v   Sloveniji   pa  jo  zastopa  Slovenska  antidoping
organizacija  (SLOADO)  in  spada v skupino S2 med peptidne hormone, rastne
dejavnike,  sorodne  snovi  in posnemovalce, med Agoniste eritropoietinskih
receptorjev, ki spadajo med Eritropoezo stimulirajoče agense (na zaporednem
mestu  S2 1.1.), kar Mednarodna konvencija proti uporabi nedovoljenih snovi
v športu, katere podpisnica je Slovenija opredeljuje kot prepovedano snov v
športu.

Pri  hišnih  preiskavah  so  kriminalisti  prav  tako  zasegli zdravila kot
Dexamethason,  ki  vsebujejo  nedovoljeno  snov  v  športu  deksametazon pa
Aranesp  500,  ki vsebuje darbepoetin, Apaurin, ki vsebuje diazepam, Morfin
in Helex, ki vsebuje prepovedano drogo alprazolam.

–  deksametazon  je  uvrščen na Listo prepovedanih snovi in postopkov 2018,
pod številko S9.
– darbepoetin je uvrščen na Listo prepovedanih snovi in postopkov 2018, pod
številko S2.
–  diazepam  je  z  Uredbo  o  razvrstitvi  prepovedanih drog (Ur. list št.
45/2014, 22/2016 in 14/2017), skupina III, b.1.0, pod zaporedno številko 6,
razglašen za prepovedano drogo.
– morfin je z Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog (Ur. list št. 45/2014,
22/2016  in  14/2017),  skupina II, pod zaporedno številko 72, razglašen za
prepovedano drogo.
–  alprazolam  je  z  Uredbo  o razvrstitvi prepovedanih drog (Ur. list št.
45/2014, 22/2016 in 14/2017), skupina III, b.1.0, pod zaporedno številko 1,
razglašen za prepovedano drogo.

Za obravnavana kazniva dejanja je zagrožena kazen:
   –    kazniva  dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi
      drogami,  nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za
      izdelavo drog, po 186/III-I od 5 do 15 let
   –    kazniva  dejanja  proizvodnje  in  prometa  škodljivih  sredstev  za
      zdravljenje, po 183/I do 8 let

Mogoče vam bo všeč