Dogodki in prireditveosveščanje potrošnikovSlovenijaV fokusu

Oktober je mesec požarne varnosti – varstvo pred požarom – opomnik za zavezance in vse občane

V oktobru, mesecu požarne varnosti, želimo zavezance opozoriti na dosledno izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki jih nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

S ciljem zagotavljanja večje požarne varnosti želimo zavezance opozoriti na dosledno izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki jih nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pomembni ukrepi zavezancev na področju varstva pred požarom:

 • Določitev pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
 • Celovitost in ažurnost požarnega reda;
 • Ustrezno usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom;
 • Določitev in usposobljenost oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
 • Celovitost in ažurnost načrtov evakuacije;
 • Celovitost in ažurnost požarnih načrtov;
 • Prostost in prehodnost evakuacijskih poti in prehodov;
 • Prostost in prehodnost dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila;
 • Namestitev gasilnikov in njihovo redno vzdrževanje;
 • Redno vzdrževanje notranjih hidrantnih omrežij;
 • Vzdrževanje in brezhibnost delovanja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
 • Ažurnost evidenc o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom;
 • Določitev in usposobljenost oseb za opravljanje požarne straže.

Pravokotniki različnih barv z navodili za ravnanje na področju požarne varnosti

 

Vir in foto: gov.si

 

 

Mogoče vam bo všeč