Nekategorizirano

Odziv evropske poslanke Romane Tomc na sprejem novega avstrijskega zakona o otroških dodatkih

“V začetku leta sem na Evropsko komisijo naslovila vprašanje o otroških dodatkih v  Avstriji. Takrat je bila Avstrija v procesu načrtovanja novega zakona za indeksacijo otroških dodatkov glede na življenjske stroške v državi članici, v kateri otroci prebivajo.
 
Moji pobudi so se pridružili vsi moji slovenski kolegi poslanci v Evropskem parlamentu in tudi kolegi iz drugih držav. Evropsko komisarko Thyssnovo sem vprašala, ali gre za diskriminacijo državljanov EU, če je otroški dodatek, ki ga plačuje država članica, indeksiran glede na življenjske stroške v državi prebivališča otrok. Enako kot avstrijski državljani tudi ostali državljani EU plačujejo davke in prispevajo v nacionalne sisteme socialne varnosti države članice, v kateri opravljajo delo. Vprašala sem tudi, ali to pomeni, da so po zakonu upravičeni do enakih ugodnosti.
 
Komisarka mi je jasno odgovorila, da so po pravilih, ki veljajo v EU, mobilni delavci upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka. Po mnenju Komisije ta pravila temeljijo na pravičnem in jasnem načelu, ki je bistvo enotnega trga in se je skozi čas izkazalo za uspešno, tj. za enake vplačane prispevke iz dela se morajo pridobiti in uporabljati enaki prejemki. 
 
Rada bi poudarila dejstvo, ki ga je izpostavila tudi Komisija, da Pogodba prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva. V tem trenutku v Evropskem parlamentu potekajo tudi pogajanja o koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU, v katerih aktivno sodelujem kot članica odbora za socialo in zaposlovanje.
 
Če bi bili sprejeti predlogi, ki so trenutno na mizi, bi to pomenilo legalizacijo avstrijskih ukrepov na evropski ravni. Bojim se, da tudi v nekaterih drugih državah, recimo Nemčiji, računajo na to. Za Slovenijo to seveda pomeni precejšen udarec in moja prizadevanja gredo v smeri, da se to ne bi zgodilo.  Resnično upam, da ne bomo prišli v položaj, ko se bo izkazalo, da je Parlament pripravil zakonodajo, ki bo služila izključno v prid avstrijski politiki, ne glede na to, da v resnici krši načelo enotnega trga in diskriminira evropske državljane.”

Mogoče vam bo všeč