Nekategorizirano

Od prvega aprila višje nadomestilo za tujo nego in pomoč

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnosti in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč – so objavili na

Veljavni Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb  določa, da nadomestilo znaša 36 % povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v minulem let. Če potrebuje invalid pomoč za opravljanje vseh drugih osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 20 % in največ 30 % čistega osebnega dohodka. Če potrebuje pomoč za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 10 % in največ 20 % čistega osebnega dohodka (drugi odstavek). Za ugotavljanje upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč se smiselno uporabljajo kriteriji, določeni s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti socialnega skrbstva in pokojninskega in invalidskega zavarovanja (tretji odstavek).

 

Višina povprečne plače v Republiki Sloveniji je za let 2017 znašala 1.062,00 evrov. Na podlagi tega je Vlada Republike Slovenije s sklepom določila novo višino zneska nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoči, ki se uživalcu izplačujejo od 1. aprila naprej.

 

Zneski, ki bodo izplačani uživalcem:

1. nadomestilo za invalidnost:  382,32 evrov;

 

2. dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb: 212,40 evrov;

 

3. dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb: 106,20 evrov.

Mogoče vam bo všeč