Vir: Nova24tv.si
koronavirusSlovenijaZdravje

Od jutri manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa, test ne sme biti starejši od 24 ur

Bistvene spremembe novega Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so: manj izjem ob vstopu brez karantene ali negativnega testa, čas veljavnosti negativnega testa se skrajšuje na 24 ur, priznavajo se le testi PCR, opravljeni v državah članicah EU oziroma schengenskega območja, ostaja le še rdeči seznam držav. Odlok začne veljati 25. decembra 2020.

Izjeme za vstop brez karantene ali negativnega testa

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali predložitve negativnega izvida testa za prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli le za sedem izjem, in sicer:

  1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni izmed držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
  2. osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega in to ob prehodu meje izkazuje s Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po prehodu meje;
  4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;
  5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki opravlja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je to po opravljeni naloge mogoče;
  6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
  7. osebi z diplomatskim potnim listom.

Veljavnost negativnega testa

Kot izjema za vstop brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.

Seznami držav

Odlok ne določa več zelenega (epidemiološko varne države) in oranžnega seznama (epidemiološko manj varne države). Ostaja le rdeči seznam (države z visokim tveganjem za okužbo).

Če države ni na rdečem seznamu, velja, da v njej ni visokega tveganja za okužbo in lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in predložitve negativnega testa.

Povzeto po: gov.si

Avtor: L.S.

Mogoče vam bo všeč