Nekategorizirano

Občina Grad proslavila 19. občinski praznik

V Motovilcih so z javno svečano sejo občinskega sveta pripravili osrednjo prireditev ob 19. prazniku občine Grad na Goričkem. Vsak količ kaj razgledan Slovenec z Gradom na Goričkem povezuje največjo graščino na Slovenskem, pa tudi doživljajski park Vulkania. 

							Cvetka Ficko, županja občine Grad

Zbrane je nagovorila županja občine Grad Cvetka Ficko, ki je sicer ob iskrenih željah občanom opozorila, da se razvojne razlike med mesti in podeželjem vse bolj poglabljajo. Glavarina ali povprečnina, gre za temeljni proračunski prihodek občine, ne more biti enaka v urbanih središčih in na podeželju, ki je slabo poseljeno, zato je vložek v izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture neprimerno višji kot v mestih. Zato bi morala država po besedah županje Fickove podeželje obravnavati z povsem drugim metrom kot urbana središča. “Tudi naši občani si zaslužijo asfaltirane ceste, urejeno kanalizacijo, javno razsvetljavo internet….in zato odhajajo mladi v okolja, kjer dobijo službo in družbeni standard, ki jim ga nudijo mesta.” Zato je demografska slika občine vse bolj zaskrbljujoča, v zadnjih desetihg letih se je število prebivalstva zmanjšalo za več kot 200 oseb. »Res je, da smo z vstopom v Evropsko unijo dobili prosti pretok delovne sile in blaga, vendar ni rešitev oditi, ampak zagotoviti, da imamo v svoji državi vsi primerne pogoje za življenje,« je še dejala županja Cvetka Ficko.

							Franc Bogovič, evropski poslanec SLS pri ELS

O drugačnem odnosu države in EU do podeželja, do demografsko ogroženih območij je opozoril tudi svečani govorec, evropski poslanec SLS in član ELS Franc Bogovič. Priznal je, da z denarjem, ki ga občine dobivajo od države komaj pokrivajo osnovne potrebe, zato denar za naložbe preprosto zmanjka. Sam se bo v EU parlamentu zavzemal za povečanje sredstev za razvoj podeželja, opozoril na možnosti, ki jih bo v novi finančni perspektivi ponudil evropski projekt Pametnih vasi, znotraj katerega bi se morala najti tudi sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav in internetnega omrežja. Vendar je po mnenju Bogoviča ševedno največja odgovornost za hitrejši razvoj slovenskega podeželja na slovenski vladi. 

Ob občinskem prazniku so podelili priznanja in plakete občine Grad posameznikom, društvom in organizacijam, ki so prispevali k razvoju in prepoznavnosti občine ali obeležujejo pomembne jubileje.

Mogoče vam bo všeč