Nekategorizirano

Ob GRECO Dejan Židan zbira “domača polena” za onemogočanje ustanovitve parlamentarne preiskovalke o Francu Kanglerju

Kot smo že pred dnevi zapisali, bo predsednik Državnega zbora in prvak SD Dejan Židan storil vse, da jeseni ne pride do oblikovanja posebne preiskovalne komisije, ki bi naj ugotavljala vpletenost in politično odgovornost  nosilcev javnih funkcij v policijsko, tožilsko in sodno preganjanje nekdanjega mariborskega župana in člana državnega sveta Franca Kanglerja. Njeno ustanovitev sicer ne more preprečiti, zato pa bo skušal najti čim več “polen,” s katerimi bo pot do njenega oblikovanja za pripravljalce kar se da trnova. 

O nekod se je vzel GRECO, preiskovalni organ Sveta Evrope, ki naj bi nadzoroval boj proti korupciji v državah članicah, z zahtevo po uvedbi ad hoc postopka gotovo sami niso ugotavljali in ugotovili, ker naj bi parlamentarna preiskovalna komisija prestopila prag dovoljenega in posegla v svojim delom v druge veje oblasti, izvršno in sodno. Gotovo tega v GRECO niso sami ugotavljali in “ugotovili,” temveč jim je bilo prišepnjeno na uho, da zaprosijo za dokumente, ki naj definirajo mejo med zakonodajno in sodno vejo oblasti. Je bi to morda Drago Kos, pred leti sam na čelu GRECO, sicer pa bolj znan iz časov afere Depala vas, velikega poka iz Finske, pa tudi pri bančni luknji in iranski pralnici denarja naletimo na Draga Kosa. 

Da v tem grmu tiči zajec ali pa Dejan Židan, dokazuje tudi pomenjliv stavek, ki ga je v dopisu Štefanečevi KPK poslal predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. “Kot boste lahko razbrali iz priloženih dokumentov, predsednik Državnega zbora naproša Državni svet, da priloženo mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora upošteva pri pripravi akta o odreditvi parlamentarne preiskave, pri čemer ne navaja roka za predložitev morebitnih dopolnitev ali sprememb že vložene zahteve za odreditev parlamentarne preiskave, prav tako pa tudi ne nobenih pravnih ali poslovniških podlag za navedeno prošnjo.”

Zakonodajno-pravna služba DZ je namreč na posebno zaprosilo Dejana Židana  pripravila mnenje o zahtevi Državnega sveta  za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije.

Kar veliko pasti so v mnenje zapisali v Zakonodajno-pravni službi, tako poslovniških, kakor vsebinskih, kar naj bi bilo zapisano v predmetu in namenu parlamentarne preiskave. Da lahko zadeva postane nezakonita, če preiskovalci prestopijo prag dovoljenega in s tem kršijo načelo delitve oblasti, kajti posežejo v neodvisno odločanje tožilstva in sodstva. Za morebitne napake glede zakonitosti, pravočasnosti in (ne)pravilnosti strokovnih odločitev, strokovne asociacije v tožilstvu in sodstvu in kakor so zapisali v mnenju:“Zato konkretna ravnanja (storitve ali opustitve) državnih tožilcev ne morejo biti predmet parlamentarne preiskave.” Z enako ugotovitvijo je Zakonodajno-pravna služba DZ postregla tudi v primeru sodišč in Policije.

Zato na koncu mnenja,ki ga je Židan verjetno z velikim veseljem poslal Kovšci tudi stavek: “da lahko obstaja dvom v dejanski obseg predmeta preiskave, kar bi kazalo posebej uskladiti!”

Tu pa se vrnemo nazak k “polenom,” ki jih pripravlja Dejan Židan, da za pripravljalce pot do preiskovalke o Francu Kanglerju in drugih, čim bolj trnova. Preveč je sodnikov, tožilcev in policijstov, ki imajo v žepih strankarsko izkaznico njegove SD.  

Mogoče vam bo všeč