Otvoritev razstave z naslovom Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji., danes v Celju(foto: Tegov
Dogodki in prireditveKulturaSlovenijazgodovina

Ob 100 letnici filatelije v Celju: « Razstava Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji«

Danes je v Zgodovinskem arhivu Celje bila odprta  priložnostna  razstava z naslovom Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji. Razstava obenem obeležuje stoletnico filatelije v Celju. Ja, res je, začelo se je davnega leta 1923. Da je to pomembna okoliščina in obletnica priča tudi prisotnost podžupana MO Celje, Sama Seničarja, predsednika filatelistične zveze Slovenije, Bojan Bračič, predsednik Filatelistične akademije, Zmago Jelinčič Plemeniti ter pomembni filatelisti in Celja in iz Žalca.

Prvo združenje filatelistov v Celju je nastalo leta 1923. Januarja tega leta so se zbiralci znamk zbrali v filatelističnem društvu Orient. Zamrlo je kmalu po nastanku, leta 1935 pa so se filatelisti znova povezali v društvo, tokrat z imenom Celeja.

Sama razstava je tako koncipirana tako, da vzpostavlja  javni dialog med filatelijo, kot kralja med konjički in arhivom kot javno arhivsko službo. Tukaj je avtor, dr. Bojan Himelreich razstavo  pripravil  tako, da je to pravzaprav trojna razstava, najprej 100 letnico filatelije v Celju, potem kako se filatelija kaže skozi arhivsko gradivo in na drugi strani zgodba arhivistike, arhivov skozi filatelijo, meni dr. Borut Batagelj.

 

Filatelija kot nekoč priljubljen in razširjen konjiček se tokrat verjetno prvič bolj izpostavljeno postavlja v razmerje z javno arhivsko službo. »V Zgodovinskem arhivu Celje javno službo vrednotenja arhivskega gradiva usmerjamo zelo široko. Medtem ko je primarni fokus arhivske službe vezan prvenstveno na sodelovanje z javnopravnimi osebami in iskanje široko zastavljenih kontekstov nastanka, obdelave in predstavljanja arhivskega gradiva, je filatelija z izostrenim občutkom za raritete in detajle lahko odlična dopolnitev razumevanja široke zbirateljske ali predstavitvene politike arhiva,« poudarja direktor arhiva dr. Borut Batagelj.

Dr. Borut Batagelj ob otvoritvi

 

Avtor razstave je arhivski svetnik dr. Bojan Himmelreich, ki je obenem tudi filatelist in član Filatelistično numizmatičnega kluba Celje. Celjsko društvo z eminentno stoletno tradicijo tudi promocijsko sodeluje v sklopu razstave. »Razstava je sestavljena iz treh delov,« izpostavlja avtor: »V prvem delu je prikazano delovanje filatelistov v Celju od nastanka njihovega prvega združenja leta 1923. V stoletju obstoja so pripravili veliko dogodkov, namenjenih predstavitvi filatelije širši javnosti, ob tem so večkrat menjali tudi svoje ime. V drugem delu razstave je predstavljeno, katero filatelistično gradivo je moč najti v fondih in zbirkah javnih arhivov. V arhivskem gradivu je namreč skritega tudi veliko filatelističnega gradiva. Ne samo npr. v korespondenci v osebnih fondih, temveč na mnogih mestih v gradivu uprave, sodstva, gospodarstva, v zbirkah in drugod. Segment tega dela predstavlja takšno gradivo, ki je večinoma hranjeno v Zgodovinskem arhivu Celje. Zanimivo je že samo po sebi, predstavljeno v ureditvi, kot jo prinaša razstava, pa pripoveduje zgodbo o vrstah filatelističnega gradiva od srede 19. stol. do danes. V tretjem delu razstave pa bo na ogled še del znamk in drugega filatelističnega materiala (žigi, bloki, ilustrirane dopisnice in kuverte), ki so ga izdale poštne uprave po svetu na temo arhivistike. Izdaj ob obletnicah obstoja arhivov in predstavitvi njihovih zgradb, dela in zakladov, ki jih varujejo ter organiziranju prireditev, je mnogo. Pričajo o pomenu arhivske dejavnosti in s poštnimi izdajami na to temo tudi o tem, kakšen odnos ima družba do nje.«

Dr. Bojan Himmelreich, avtor razstave

 

 

O pomenu zbirateljstva je spregovoril tudi Zmago Jelinčič Plemeniti,  predsednik Filatelistične akademije.  Zbirateljstvo smo nek konjiček ampak ima ali bi moralo imeti  pomembno vlogo pri dvigu nacionalne zavesti in samozavesti.  So včasih zelo kočljive situacije, ko nekateri zbiratelji na tujem vedo več o filateliji pri nas, celo posedujejo  primerke, ki jih mi nimamo ali ne poznamo. Ohranjeni primerki govorijo o zgodovini mesta, zgodovina naroda in zgodovini duha določenega časa.

Zmago Jelinčič Plemeniti na otvoritvi razstave

Bojan Bračič, predsednik Filatelistične zveze  Slovenije, je  med ostalim potenciral vlogo tematske filatelije ali zbiranje filatelije za neko temo, kar je pomembno posebej za tiste, ki se hočejo posvetiti temu na način, da skozi filatelijo osvetlijo določeno tematiko skozi čas.

Otvoritev razstave v ZAC

 

Razstava, ki tokrat ne gostuje v razstavišču, ampak je simbolično umeščena v prostor med arhivskimi depoji in avtorjevo pisarno, bo na ogled v času uradnih ur arhiva do 14. aprila 2023. Ob razstavi bo na dan odprtja v Zgodovinskem arhivu Celje na voljo tudi uradni poštni žig dneva. Zgodovinski arhiv Celje pa je izdal ob tem tudi priložnostno publikacijo (v 299 oštevilčenih izvodih), izmed katerih jih bo nekaj mogoče na ta dan nasloviti in poslati na izbrane naslove.

Vredno ogleda, pregleda za potešitev zbirateljske filatelistične želje in potrebe, pa vseh ostalih tudi.

Vane T. Costa

Vir: zac&vtc

Foto: Tegov

Mogoče vam bo všeč