Anton Šturbej, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije(foto: Tegov)
GospodarstvoLokalnoPolitikaSlovenija

Nujno je ohraniti poštne poslovalnice na podeželju. Brez tega dela infrastrukture bo podeželje še bolj zapostavljeno. Ni prav!

Pošta Slovenije izvaja racionalizacijske ukrepe, kar pomeni zapiranje poštnih poslovalnic zlasti na periferiji. Ministrstvo bi moralo ukrepati, da bi ta javna storitev ostala dostopna vsem prebivalcem Slovenije. Tako bi moralo biti. Pa ni. Preden zaidemo v drobovje zadevi, ki se ji reče »racionalizacija« je potrebno nekaj razlag.

 

Primarna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve, ki upoštevajoč strukturne spremembe na trgu poštnih storitev ne predstavlja dobičkonosne dejavnosti. Zaradi tega Pošta Slovenije izvaja številne druge dejavnosti, s katerimi skuša nadomestiti manjše prihodke in zadovoljiti pričakovanje lastnika, to je države in Slovenskega državnega holdinga kot upravljavca podjetij v državni lasti. Ob tem Pošta Slovenije izvaja tudi racionalizacijske ukrepe, optimizacijo, ki jo predstavlja v javnosti, med predstavniki lokalnih skupnosti in državljani Republike Slovenije; to je pa precej pereče vprašanje. Gre za vprašanje zapiranja ali preoblikovanja pošt v pogodbene pošte ali druge oblike pošte, ki se izvaja v urbanih središčih in tudi na ruralnih območjih.

 

Kot piše v razlagi o potrebi po postavitvi poslanskega vprašanja pove, da  so se nanj  obrnili uslužbenci poštne izpostave Šmarje pri Jelšah, ki so ga seznanili o tem, da se ukinja tudi izpostava pošte v Občini Šmarje pri Jelšah. Občina Šmarje pri Jelšah ima 13.000 prebivalcev in kot takšna nujno potrebuje svojo poštno izpostavo, ki sledi potrebam svojih občanov. Ker pa pošta nima finančnih sredstev za obnovo poštne poslovalnice v Šmarju pri Jelšah sedaj svoje uslužbence seli v Rogaško Slatino. Uslužbenci prosijo pristojno ministrstvo za pomoč in rešitev nastale situacije. Upajo, da je še možna rešitev glede na to da Občina Šmarje pri Jelšah nedvomno podpira zaposlene na Pošti Šmarje pri Jelšah, ki se bodo v nasprotnem morali voziti na delo 15 km v eno smer in nazaj ob zaključku dela. Pri tem bodo nastali tudi nesorazmerno višji stroški za uslužbence in samo pošto. Pa še to, mnogo več je krajev ki gravitirajo k Šmarju, ki je upravno središče nekdanje večje občine Šmarje pri Jelšah.

 

Ob tem velja izpostaviti, da se je odzvala tudi Občina Šmarje pri Jelšah, ki je pripravljena pomagati uslužbencem poštne poslovalnice v občini, da skupaj s Pošto Slovenije poiščejo rešitev za zaposlene, ki so na stari lokaciji v središču Šmarja pri Jelšah že celih 25 let. Občina Šmarje pri Jelšah ima status upravnega središča, ki nujno potrebuje poštne storitve pa tudi okoliš Šmarja pri Jelšah je zelo obsežen in zahteven v naravnem smislu. Ravno ali prav zaradi tega, je nesprejemljivo, da se morajo lokalne skupnosti ukvarjati tudi s problematiko poštnih storitev.

 

Zato poslanec Anton Šturbej na ministra za gospodarstvo, turizem in šport g. Matjaža Hana naslovil pisno poslansko vprašanje glede ukinitve poštnih poslovalnic.

V zvezi s tem  sprašuje naslednje:

 

  1. Ali ste na ministrstvu seznanjeni s problematiko zapiranja poštne poslovalnice v Občini Šmarje in Jelšah in kako nameravate ukrepati za pomoč uslužbencem?

 

  1. Kaj boste naredili, da omenjena poštna poslovalnica ostane oziroma da bodo poštne poslovalnice na podeželju ostale in da jih ne boste v želji po dobičku zapirali?

 

  1. Kaj boste storili, da bo v vsaki občini delovala vsaj ena poštna poslovalnica v primernih prostorih in s primernim delovnim časom pod okriljem Pošte Slovenije?

 

  1. Ali ima ministrstvo kakšno strategijo, kako bo preprečila nadaljnje zmanjševanje dostopa prebivalcev Republike Slovenije do poštnih storitev in univerzalne storitve kot specifične javne storitve, ki bi morala biti dostopna prebivalcem Slovenije ne glede na to ali Pošti Slovenije prinaša dobiček ali izgubo.

Dodam še lahko tole. Ali obstaja  kakšna koli bojazen ali indic da je to morebitna muha ali neuravnotežena poteza novega vodstva Pošte Slovenije, posebej prvega moža, ki je nekoč moral zapustiti sistem in sedaj ko je ponovno dovolj visoko in v sedlu, da morebiti izpolnjuje neko osebno agendo?

Vane T. Costa

 

Vir: poslansko vprašanje  poslanca PS SDS, Antona Šturbeja.

Foto: Tegov

Mogoče vam bo všeč