FilatelijaSlovenijaV fokusu

Novoletna poštna znamka A

Pošta Slovenije je izdala poštno znamko Novo leto A – poštna voščilnica.

Darila in dobre želje

Praznovanje ob prehodu iz starega leta v novo, kakršno poznamo in praznujemo danes, je razmeroma mlad kulturni pojav, ki se je razširil na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Poleg različnih veseljačenj izstopata dve temeljni značilnosti. Najprej pisanje pisem s prošnjami za želena darila, kar je predvsem v domeni otrok in v sodobnosti, žal, dobiva vse večje razsežnosti potrošništva.

Drugo značilnost pa predstavlja sporočanje in izražanje dobrih želja za zdravje, napredek, srečo in ostale pozitivne lastnosti v novem letu. Prvotno so ljudje te dobre želje pošiljali na posebnih novoletnih razglednicah, tudi v pismih. Z računalniško tehnologijo in vpetostjo v medmrežje pa se je začelo množično elektronsko sporočanje, ki postaja iz leta v leto bolj neosebno in avtomatizirano. Predhodnico tega predstavljajo nekdanje novoletne voščilnice, ki so jih pošiljali zlasti iz različnih podjetij, ustanov, tovarn idr. Te so bile bolj ali manj domiselno oblikovane, pošiljatelji pa so se podpisovali s pogosto neberljivimi priimki. Nekateri so prilagali celo vizitke, kar je avtomatizem tega načina izražanja želja le še stopnjevalo.

Prof. dr. Janez Bogataj

Poleg znake je bil izdan tudi ovitek prvega dne ter žig.

vir: https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/galerija/postna-znamka/73991/Novo-leto-A-novoletna-voscilnica

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Filatelija