koronavirusSlovenijaZdravjeŽivljenje

Nove izjeme pri brezplačnem testiranju Covid od ponedeljka 23.8.2021 dalje

Vlada izdala novelo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 je vlada določila izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov krije državni proračun.

Med izjemami so zaposleni v zdravstvu,

socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,

osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga,

organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode,

in za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2. Prav tako je določeno, da se bo samotestiranje izvajalo za učence 7., 8. in 9. razreda ter dijake, sredstva pa bodo zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije.

Sprememba tretjega odstavka 7. člena uredbe določa, da minister poleg določanja najvišje višine povračil za zdravstveno storitev iz prvega odstavka 6. člena in načina izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov določi tudi stroške izdaje testov HAG za samotestiranje.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje (MZ)

 

https://www.gov.si/novice/2021-08-20-256-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/?fbclid=IwAR3Qgd2mFZsJU0a46G9syVRsWxBRDG_TzPZ71KBN3LdqEcYVSzEbFdBBQm4

Mogoče vam bo všeč