FilatelijaKulturaSlovenijazgodovina

Nova poštna znamka – vodnjak pri Mariborskem gradu

Pošta Slovenije je izdala novo znamko.

Vodnjak pri mariborskem gradu, 18./19. stoletje, Pokrajinski muzej Maribor

Vodnjak, ki danes krasi severno zelenico mariborskega gradu, je bil na to lokacijo postavljen leta 1966. Po navedbah umetnostnega zgodovinarja dr. Sergeja Vrišerja je bil prenesen iz nekdanjega dvorca Limbuš, narejen  pa je bil v Lipnici.

Če drži domneva, da je prvotna lokacija vodnjaka nekdanji dvorec Limbuš, ga lahko časovno umestimo v čas lastništva benediktinskega šentpavelskega samostana, ki je dvorec odkupil leta 1666 in ga imel v posesti vse do obsežnih reform Jožefa II., ki je samostan leta 1782 ukinil. Po tem je dvorec Limbuš postal državna last in začel propadati. V dvorcu je bilo urejenih 12 bivalnih prostorov. Leta 1797 so ga skupaj s kapelo in pristavo porušili, material pa odprodali. Leta 1820 so na gradišču posadili trto.

Domnevamo lahko, da je spodnji trebušasti obod vodnjaka, sestavljen iz osmih delov, nastal v času lastništva benediktinskega samostana iz Šentpavla, torej v obdobju med leti 1666 in 1782. Kovana železna mreža s spiralasto prepletenim listnim in cvetnim okrasjem, ki se zaključuje v obliki krone, je zelo verjetno dodana naknadno in jo lahko datiramo v (pozno) 19. stoletje. Vrh kovinske konice krasi kovana zastavica.

Oskar Habjanič, Pokrajinski muzej Maribor

Poleg znamke je bil izdan tudi ovitek prvega dne ter žig.

vir: https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/galerija/postna-znamka/73964/Vodnjak-pri-Mariborskem-gradu

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Filatelija