Gospodarstvoizobraževanjeosveščanje potrošnikovSlovenijatehnologija

Neto proizvodnja električne energije v juliju 2021 manjša kot v juliju 2020

Proizvodnja električne energije se je v juliju 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti.

Proizvodnja električne energije v juliju 2021 manjša kot v juliju 2020

Neto proizvodnja električne energije je julija 2021 znašala 1.146 GWh in se je glede na junij 2021 zmanjšala za 9 %, glede na julij 2020 pa za 21 %.V primerjavi z julijem 2020 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah julija 2021 za 6 % manjša, v termoelektrarnah za 60 % manjša in v jedrski elektrarni za 1 % manjša.

Poraba električne energije se je v juliju 2021 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 1 % in je znašala 1.097 GWh. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bila poraba električne energije v juliju 2021 za 2 % večja.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi manjša poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako julija 2021 za 45 % manjša kot julija 2020.

Julija 2021 smo uvozili 659 GWh, izvozili pa 675 GWh električne energije. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bil uvoz za 9 % večji in izvoz za 29 % manjši.

Porast oskrbe z energenti v juliju 2021 in padec glede na julij 2020

V juliju 2020 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri ekstra lahkem kurilnem olju in pri zemeljskem plinu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 21 %, oziroma za 10 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 27 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 25 %, utekočinjenim naftnim plinom za 18 %, koksom za 13 %, drugimi naftnimi proizvodi za 11 % in dizelskim gorivom za 7 %.

V primerjavi z julijem 2020 pa se je oskrba z rjavim premogom in lignitom zmanjšala za 49 %, utekočinjenim naftnim plinom za 12 %, zemeljskim plinom za 6 %, črnim premogom in antracitom za 4 % in koksom za  3 %.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, julij 2021
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, julij 2021
Vir: SURS
Električna energija, Slovenija
VII
2020
VI
2021
VII
2021
VII2021
VII2020
VII2021
VI2021
GWh indeks
Proizvodnja na pragu – skupaj 1.446 1.263 1.146 79 91
  od tega hidroelektrarne 459 572 430 94 75
  od tega termoelektrarne 441 158 176 40 111
  od tega jedrska elektrarna 509 491 502 99 102
Uvoz 605 520 659 109 127
Izvoz 955 669 675 71 101
Razpoložljiva električna energija 1.078 1.087 1.097 102 101
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
VII
2020
VI
2021
VII
2021
VII2021
VII2020
VII2021
VI2021
indeks
Črni premog in antracit (t) 963 917 927 96 101
Koks (t) 1.859 1.598 1.800 97 113
Rjavi premog in lignit (t) 329.628 133.909 169.472 51 127
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t) 6.552 4.883 5.765 88 118
Motorni bencin, neosvinčen (t) 34.470 36.522 37.601 109 103
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t) 557 921 1.149 206 125
Dizelsko gorivo (t) 121.440 118.959 127.121 105 107
Kurilno olje, ekstra lahko (t) 4.864 7.131 5.614 115 79
Drugi naftni proizvodi (t) 13.456 12.601 13.991 104 111
Zemeljski plin (1.000 Sm3) 51.718 53.660 48.472 94 90
Vir: SURS

Mogoče vam bo všeč