Nekategorizirano

Nekirurška vstavitev aortne zaklopke

V torek, 9. 10. 2018, so v katetrskem laboratoriju Oddelka za kardiologijo in angiologijo uspešno izvedli prvo nekirurško vstavitev aortne zaklopke. Zaradi nenehnega staranja prebivalstva je število bolnikov, pri katerih pride do starostne okvare aortne zaklopke vse večje. Klasična metoda zdravljenja je sicer še vedno kirurški poseg, pri katerem je potrebno odpreti prsni koš, ustaviti srce in bolnika prehodno vzdrževati pri življenju z zunajtelesno črpalko. Poglejmo še odzive tistih, ki so sodelovali pri tej operaciji.

Mnenje strokovnega direktorja

Začetek izvajanja perkutane implantacije aortne zaklopke (TAVI) v UKC Maribor predstavlja velik strokovni korak naprej pri obravnavi bolnikov s kardiološkimi težavami. Uvedba nove metode zdravljenja je izredno pomembna tudi zato, ker omogoča hitrejšo obravnavo bolnikov in posledično krajšanje čakalnih dob. Kot strokovni direktor menim, da je trenutna čakalna doba pri bolnikih, ki čakajo na operacijo srca 12 mesecev, NEDOPUSTNA! Poudariti je treba, da tako dolgo čakanje na ustrezno zdravljenje predstavlja izredno visoko tveganje za bolnike, saj so rezultati zdravljenja bistveno slabši, kot če bi bolnike obravnavali v optimalnem času, stopnja smrtnosti pa občutno višja. Ocenjujem, da je nujno potrebno nadaljevati s perkutanimi implantacijami aortnih zaklopk v UKC Maribor, in sicer v obsegu 50-70 posegov letno.

izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.
Strokovni direktor UKC Maribor

Predstojnik Oddelka za kardiologijo in angiologijo

V UKC Maribor in na Oddelku za kardiologijo in angiologijo si že vrsto let prizadevamo za vpeljavo programa vstavljanja nadomestnih aortnih zaklopk. Zaradi nenehnega staranja prebivalstva je število bolnikov, pri katerih pride do starostne okvare aortne zaklopke vse večje. Klasična metoda zdravljenja je sicer še vedno kirurški poseg, pri katerem je potrebno odpreti prsni koš, ustaviti srce in bolnika prehodno vzdrževati pri življenju z zunajtelesno črpalko. Nasprotno pa z metodo katetrske oziroma nekirurške zamenjave zaklopke vstavimo nadomestno zaklopko brez kirurškega reza. Poseg je primeren predvsem za starejše bolnike, pri katerih operativni poseg predstavlja veliko tveganje za zaplete. Zaenkrat je takšno obliko zdravljenja bilo možno opraviti le v KC Ljubljana, z naraščanjem števila bolnikov pa njihove kapacitete niso več zadoščale za zagotavljanje ustrezne dostopnosti za bolnike. Z uvedbo metode v UKC Maribor tako povečujemo dostopnost in obenem omogočamo enako kvaliteto zdravljenja pri bolnikih z okvaro aortne zaklopke tudi v severovzhodni Sloveniji. Seveda pa je število opravljenih posegov odvisno tudi od financiranja, zato nujno potrebujemo potrditev odobritve programa s strani ZZZS oziroma vlade RS, saj takšno zdravljenje predstavlja velik strošek za zavod. Za redno kontinuiteto dela, ki je pri tako zahtevnih posegih nujno potrebna, bi morali v UKC Maribor opraviti približno 50 posegov letno. Sicer kardiologi ocenjujemo, da je v Sloveniji potrebno letno opraviti okoli 200 takšnih posegov.

Doc. dr. Franjo Husam Naji, dr. med.,
predstojnik Oddelka za kardiologijo in angiologijo

Član Oddelka za kardiologijo in angiologijo

TAVI je perkutana implantacija aortne zaklopke, ki se opravlja pri bolnikih s hudo aortno stenozo brez klasične operacije in brez odpiranja prsnega koša. Ocenjujemo, da je v Sloveniji potrebno opraviti okoli 200 TAVI posegov letno. Pacienti s hudo aortno stenozo imajo zelo visoko smrtnost, ki znaša več kot 30% na leto. UKC Maribor pokriva okoli 800.000 prebivalcev in mariborski kardiologi smo pripravljeni opraviti vsaj 1/3 vseh posegov. Univerzitetni klinični center Ljubljana in prof. Matjaž Bunc so učni center za Evropo, tako da bomo z njihovo podporo in podporo drugih kardiologov ta program zagotovo uspešno nadaljevali. V UKC Maribor smo se pripravljali na ta poseg 7 let. Že leta 2011 smo bili pripravljeni opravljati ta poseg, vendar žal zaradi drugih zadev takrat nismo bili izbrani. Kljub temu smo nadaljevali z izobraževanjem na tem področju, tako doma kot v tujini. Udeležili smo se izobraževanj v Avstriji (deželna bolnišnica v Lipnici, univerzitetna klinika v Gradcu), Italiji ter v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Pred dnevi (9. 10. 2018) smo izvedli prva dva uspešna TAVI posega v našem kliničnem centru. Bolniki so hitro okrevali, nimajo zapletov in se dobro počutijo. Predvidevamo, da bodo čez 2 do 3 dni odpuščeni. V bolj razvitih državah, kot je npr. Nemčija, se ta poseg uporablja pri več kot 50% pacientov s hudo aortno stenozo. S tem posegom bomo zmanjšali čakalne dobe in zvišali preživetje bolnikov.

asist. dr. Igor Balevski, dr. med., spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine
Oddelek za kardiologijo in angiologijo

Predstojnik Oddelka za kardiokirurgijo

V UKC Maribor smo opravili uspešna posega s transkatetrsko vstavitvijo aortne zaklopke (TAVR ali TAVI) pri dveh bolnikih. Poseg so izvedli kardiologi. V ekipi je tudi kardiokirurg, ki poskrbi za transkatetrski žilni dostop ali dostop do srca. Ob bolniku je v pripravljenosti tudi kardiokirurška ekipa, ki intervenira v primeru zapletov, ko je potrebna kirurška zamenjava aortne zaklopke. Metoda je v svetu uveljavljena že vrsto let. Primerna je za bolnike z visokim tveganjem za operacijo zaradi spremljajočih boleznih in bolnikih, kjer je aortna zaklopka okvarjena na tak način, da jo je možno z dobrim izidom zamenjati na transkatetrski način. Metoda dopolnjuje kirurško zamenjavo aortne zaklopke (SAVR ali AVR). V UKC Maribor bolnike za program transkatetrske vstavitve aortne zaklopke izberemo z ekipo zdravnikov ali na konziliju, ki skrbno preuči primere in po posvetu z bolnikom svetuje ustrezen način zdravljenja obolele aortne zaklopke.

Z razvojem medicinske tehnologije je pričakovati, da bo število teh posegov čedalje večje. S tem se bo pritisk na kirurški program delno zmanjšal, po drugi strani pa je možno s to metodo zdraviti bolnike, ki doslej niso bili primerni ali sposobni za operacijo. V UKC Maribor na operacijo srca čaka 270 bolnikov. Zaradi znanih težav z anestezijo in intenzivno terapijo so čakalne dobe za operacijo na srcu nesprejemljivo dolge. V naši ustanovi je glede na trenutne možnosti programa operacij čakalna doba pod stopnjo nujnosti redno 14 mesecev, pod stopnjo nujnosti hitro pa do 12 mesecev. V kolikor bo program transkatetrskih vstavitev aortne zaklopke priznan in plačan v UKC Maribor, pričakujemo najmanj 50 tovrstnih posegov v naslednjem letu.

prim. Gorazd Košir, dr. med., specialist kardiovaskularne kirurgije,
predstojnik Oddelka za kardiokirurgijo

Mogoče vam bo všeč