Nekategorizirano

Natura 2000 za Obkolpje prej breme kot prednost

V okviru omizij na temo Pametih vasi je poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič (SLS/EPP) včeraj obiskal tudi Občino Kostel. Kot je povedal po zaključku, se je v telovadnici Osnovne šole Fara zbralo več kot devetdeset obiskovalcev, kar je za malo odmaknjeno obmejno občino z okoli 650 prebivalci odličen odziv, s tem pa se še bolj potrjuje dejstvo, da je projekt Pametnih vasi pritegnil pozornost podeželskih prebivalcev širom Slovenije.

Omizje je z uvodnim nagovorom odprl so-gostitelj Valentin Južnič v vlogi predsednika Kostelskega društva. Povedal je, da ima Občina Kostel že danes zgolj 12 prebivalcev na kvadratni kilometer, celotno občina pa je umeščena tudi v območje Nature 2000. Vendar to za njih žal ni nobena prednost, bolj dodatna ovira pri razvoju, kar pa država ne upošteva kot olajševalno okoliščino. Kvečjemu s kakšno nespametno potezo, kot je po njegovih besedah na primer postavitev bodeče žice na meji, ubija še tisto malo turističnega potenciala. Zato je izrazil vso podporo projektu Pametne vasi, ki prinaša kanček upanja v te kraje. Združuje namreč številne gospodarske dejavnosti, jih povezuje in prepleta ter zmanjšuje digitalni prepad med mestnimi in podeželskimi kraji.

Sledila je prezentacija poslanca EP Franca Bogovič, ki je predstavil različne koncepte uspešne rabe novih tehnologij in rešitev za razvoj podeželskih območij. »Stvari se spreminjajo precej hitreje, zato prebivalci na podeželju ne bodo čakali desetletja kot nekoč, da pridejo na vrsto pri izgradnji osnovne infrastrukture, kamor dandanes prav gotovo lahko štejemo širokopasovne povezave. Ob takšnih trendih se bo podeželje izpraznilo v zelo kratkem času, zato je treba ukrepati,« je poudaril Bogovič. Ob tem se je strinjal, da se na občine ne more več gledati tako tehnično kot do sedaj skozi Zakon o financiranju občin, ne da bi se upoštevalo tudi dejansko stanje na terenu. »Mestna občina Ljubljana in Občina Kostel ne moreta delovati po istih principih, še posebno, če nimamo neke vmesne, pokrajinske ravni, ki bi lahko uveljavljala subsidiarnostne principe,« je prepričan Bogovič, ki poudarja, da tehnološke inovacije in spremembe niso same sebi namen, ampak orodje za doseganje ciljev. Vsaka občina ali regija je specifična in mora iskati svoje priložnostih glede na naravne danosti, ki jih ima, naj bo to priložnost za kmetijstvo, turizem ali izkoriščanje naravnih virov.


							Aleš Lisac, lastnik priznanega svetovalnega podjetja Lisac&Lisac, je izpostavil, da sodobne tehnologije omogočajo več podjetniške svobode, hkrati pa je posel vse manj vezan na samo lokacijo, kar gre v prid podeželskim območjem. Tako se je tudi sam pred dvema letoma odločil, da se vrne na podeželje, v Kostel, kjer je življenje mnogo  bolj kakovostno, a še vedno nadaljuje s svojim poslom. Hkrati pa se je že lotil določenih projektov ekološke pridelave hrane. Prepričan je, da če mu bo sledil še kdo, ki bo s pomočjo napredka ohranil svoj osnovni posel, a se na podeželju lotil še dopolnilne dejavnosti, se bodo kmalu našle tudi rešitve za to območje, še posebno v povezavi z razvijajočim se bližnjim Kočevjem in morebitno dobro železniško povezavo v Ljubljano. 

Alenka Kovač iz Hotela in Športnega centra Kovač, Osilnica, je povedala, da je bilo njihovo podjetje skozi bogato zgodovino dolgo časa osredotočeno zgolj na gostinsko dejavnost. Vendar so z osamosvojitvijo Slovenije hitro ugotovili, da to na dolgi rok ni vzdržno, zato so začeli postopoma dodajati dejavnosti in ponudbo, kot so hotelske nastanitve, raznovrstne športne aktivnosti, pustolovski parki, ipd.  Specializirali so se na ponudbo lokalno pridelane hrane ter domače kulinarike. Spoznali so, da je treba ponudbo izpopolnjevati, dodajati in spreminjati ves čas, predvsem pa je treba biti fleksibilen ter ponuditi gostom precej osebno obravnavo njihovih želja. Vendar je pri tem izpostavila, da je osnovni pogoj za uspeh in širitev dejavnosti tudi v tako oddaljenih področjih predvsem dobra internetna povezava.

Uroš Jelenovič iz Zavoda za kulturo in turizem Kostel je predstavil ugotovitve, da tudi v turizmu vse bolj pridobivajo na pomenu digitalne vsebine in nova znanja, kar zahteva permanentno izobraževanje. Gostje po njegovih besedah zelo cenijo oddaljenost od urbanih središč, neokrnjeno naravo, mir in tišino. Vendar samo to ni dovolj, vse bolj se zahteva visoka kakovost, zaželena je dodatna, tudi nadstandardna ponudba, kar pa se da doseči z več sodelovanja in povezovanja med ponudniki turističnih kapacitet in storitev.

Boštjan Ožanič iz Občinske uprave Kostel je poudaril, da se zelo trudijo izboljšati dostopnost do širokopasovnih povezav, saj je težko slediti turističnim trendom brez osnovnih temeljev. Žal se morajo tudi male občine, kljub kadrovski podhranjenosti povsem enako boriti z državno administracijo, kot vsi ostali in se mučiti z razpisnimi dokumentacijami. Zato bi tukaj po njegovih besedah država morala pokazati nekaj razumevanja in fleksibilnosti za tovrstna podeželska, obmejna območja, ki bi morala biti del sistemskih nacionalnih politik.    

Mogoče vam bo všeč