Nekategorizirano

Najbrž ena izmed najuspešnejših zgodb mandata Junckerjeve EU komisije

Evropski poslanci so na zadnji letošnji seji Evropskega parlamenta v Strasbourgu potrdili predlog o podaljšanju delovanja Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) in uvedbi njegovih tehničnih izboljšav. V razpravi je sodelovala tudi evropska poslanka Romana Tomc (SDS/ELS).

Sklad, prvotno namenjen zapolnjevanju naložbene vrzeli, ki je v EU nastala v času gospodarske krize, je do danes uspešno povečal dostop do financiranja projektov in zagotovil mobilnost zasebnega kapitala. Romana Tomc je v razpravi povedala: »EFSI je najbrž ena izmed najuspešnejših zgodb tega mandata Evropske komisije kljub temu, da je na začetku delovanja marsikdo dvomil v njegovo uspešnost. Nekateri so imeli tudi prav, predvsem tisti, ki so predvidevali, da bodo manjše države ta sklad težje uporabile. Vidimo namreč, da so večje in bogatejše države v prednosti. Tako pri privlačnosti za zasebne investitorje, kot tudi pri samofinanciranju določenega dela naložb.«

Pozitivna ocena dosedanjega delovanja je bila povod za podaljšanje delovanja omenjenega sklada. Ta bo po novem zagotavljal financiranje naložb do konca leta 2020. Poleg tega se njegov skupni naložbeni cilj povečuje na nekaj več kot 500 milijard evrov. Romana Tomc je pred dobrim letom dni za odbor EMPL pripravila tudi mnenje o učinkovitosti sklada za področje sociale in zaposlovanja. »Rada bi opozorila na nekatera vprašanja, na katera Komisija tudi po enem letu še ni odgovorila. Lani sem namreč v svojem mnenju k podaljšanju EFSI-ja opozorila na to, da nimamo ocene, koliko delovnih mest je ta veliki evropski projekt dejansko prinesel. Tudi letos ostajam pri enakemu vprašanju, saj so ti podatki zelo pomanjkljivi,« je dodala.

Slovenija je v dveh letih delovanja iz sklada dobila odobreno financiranje v višini 59 milijonov evrov, precej manj kot Irska, ki je dobila 480 milijonov evrov. »Menim, da bi lahko Slovenija izkoristila svoje potenciale in se zgledovala po dobrih primerih izkoriščanja tega sklada. Na Finskem so pripravili projekt gradnje nove papirnice, ki bo temeljila na inovativnih tehnologijah in obnovljivih virih energije, na Irskem so zgradili 14 novih zdravstvenih domov, veliko je projektov za energetsko učinkovitost in podpore novim tehnologijam, raziskavam v zdravstvu,« je Romana Tomc pohvalila primere dobrih praks v Evropi.

Sprejete spremembe obstoječe uredbe pa med drugim vzpostavljajo tudi večjo preglednost in geografsko pravičnejšo porazdelitev sredstev omenjenega sklada. EFSI naj bi tako še naprej prispeval k zagotavljanju dolgoročne rasti in konkurenčnosti v Evropski uniji in s tem učinkovito reševal situacijo nastalo v času krize. »Da EFSI resnično deluje, bom lahko rekla, ko bo izpolnjena še ena zahteva. Spet imamo občutno neravnovesje pri financiranju socialnih storitev. Ne pozabimo na evropsko populacijo, ki jo sestavlja vse več ljudi z omejitvami, prebivalstvo se stara in nujno rabimo naložbe v socialnem sektorju. Kljub slabši donosnosti so te naložbe ključne za našo prihodnost,« je svoj govor zaključila Romana Tomc.

Mogoče vam bo všeč