Vir: Nsi.si
EvropaGospodarstvoPolitikaSlovenija

NAČRTOVANE DAVČNE OLAJŠAVE VSEM PRINAŠAJO VIŠJE NETO PLAČE

»Nižji davki in administrativne poenostavitve!« To je pomembna zaveza Nove Slovenije in ključen del našega gospodarskega programa. Številne birokratske ovire dušijo ustvarjalnost in dobre ideje naših državljanov. V tridesetih letih smo bili priča kopičenju zakonov, podzakonskih aktov in danes se ljudje in podjetja utapljajo v morju predpisov. Slovenci vsak dan dokazujemo, da imamo znanje, da znamo delati. Naša podjetja generirajo številne inovacije, izjemne izdelke … prepogosto pa se vse ustavi pri birokratskih ovirah. V zakonodajni proceduri je zato že prvi paket zakonodaje za odpravo birokratskih ovir – to je zakon o debirokratizaciji. Pripravljamo že naslednjega,« je na novinarski konferenci dejal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

Poudaril je, da je za politiko NSi ključna usmeritev: »Tisti, ki delajo, ki ustvarjajo dodano vrednost, morajo od svojega dela tudi imeti več. Več kot imajo danes. Sicer bodo najboljši kadri še naprej zapuščali Slovenijo. Zato predlagamo postopen dvig splošne dohodninske olajšave, kar pomeni, da bi ob isti bruto plači vsi, bi delajo, prejeli višje neto plače. Za Novo Slovenijo je delo vrednota. Nekdo, ki dela, v naši državi ne sme biti reven, ampak mora zaslužiti dovolj za dostojno življenje – da normalno pride skozi mesec in preživi svojo družino,« je bil jasen.

Glede davčnih obremenitev posameznika je poudaril, da smo v NSi vedno na stališču, da država državljanu ne sme z davki jemati od najnižjega letnega razpoložljivega dohodka, ki ga mora imeti enočlansko gospodinjstvo, da ni revno. Prag tveganja revščine je pri 8.440 evrov. »Krščanski demokrati verjamemo, da posameznik z denarjem in finančnimi sredstvi zna ravnati bolj odgovorno, preudarno in racionalno kot država. Iz enega evra zna narediti vsaj dva. V NSi zaupamo ljudem in to je sestavni del našega gospodarskega programa,« je dejal vodja poslanske skupine NSi.

Edina pot za uspešen izhod iz epidemije je zagon gospodarstva in davčna razbremenitev

Številna podjetja na glas opozarjajo, da vrhunskih kadrov enostavno ne morejo ustrezno nagraditi zaradi nestimulativne davčne zakonodaje. Ti zato odhajajo v tujino, kar je velika škoda.

Vlada je zato pripravila paket sprememb petih davčnih zakonov. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o dohodnini, zakona o davku na dodano vrednost, zakona o davčnem postopku in zakona o finančni upravi. Po našem mnenju gre za najbolj resen predlog davčne reforme po sprejetih reformah nekdanjega finančnega ministra in predsednika NSi dr. Andreja Bajuka! »Nova Slovenija si bo prizadevala, da za paket zagotovi ustrezno politično podporo. Prvi trije zakoni so koalicijsko že usklajeni. Edina pot za uspešen izhod iz epidemije je zagon gospodarstva. Paket davčnih razbremenitev predstavlja uresničitev pomembnega segmenta gospodarskega programa NSi in za naslednjih nekaj let zagotavlja stabilno in predvidljivo davčno okolje. Prav predvidljivost poslovnega okolja bi lahko povečala atraktivnost Slovenije za vlagatelje,« je poudaril Jožef Horvat.

Z dohodninskimi olajšavami do višjih neto plač

Zato predlagamo postopen dvig splošne dohodninske olajšave iz sedanjih 3.500 EUR na 7.500 EUR do leta 2025. »To pomeni, da bodo ljudje že od začetka naslednjega leta imeli višje neto plače. Neto plača v višini 1.300 EUR bi se že v letu 2022 zvišala za 22 EUR, leta 2025 pa za 86 EUR na mesec – na letni ravni to pomeni 1032 EUR več. Leta 2025, ko bodo veljale vse predlagane davčne spremembe, bo pri povprečni plači posamezniku ostala še ena plača. To pa je že pomemben dvig neto plač,« je pojasnil.

Predlagamo pa tudi ugodnejšo ureditev plačila za poslovno uspešnost (npr. božičnica). Ta se ne bo štela v osnovo za dohodnino do višine 100% povprečne plače delavca ali povprečne plače.

Gre za največjo razbremenitev dela v zgodovini Slovenije

Dodatno v zakonu o debirokratizaciji predlagamo uvedbo t.i. razvojne kapice, ki bi bila zaenkrat postavljena na višini 6.000 EUR bruto. »Njeno uvedbo v NSi pozdravljamo in želimo, da jo postopoma znižamo do višine inženirskih plač. Med državami OECD ima Slovenija med vsemi državami najvišjo mejno davčno stopnjo v višini 61,1%. To pomeni da nekomu z desetkratnikom povprečne plače pri vsakem na novo zasluženem evru ostane zgolj 40 centov, 60 centov pa gre državi. To ni pravično in ni stimulativno,« je izpostavil vodja poslanske skupine NSi.

Nova Slovenija predloge sprememb, ki razbremenjujejo delo, podpira. »Gre verjetno za največjo razbremenitev dela v zgodovini samostojne Slovenije! Namen je, da se davčnega primeža razbremeni predvsem srednji sloj. Ker kot poslanec prihajam iz Vzhodne Slovenije, Prekmurja, pa mi je pomembno, da s tem postopno rešujemo tudi status delavcev migrantov. Z dvigom splošne dohodninske olajšave njihova bremena postopno in znatno zmanjšujemo.«

Zaustavimo beg možganov in odpravimo nepotrebno birokracijo

Dodal je tudi, da moramo zaustaviti beg možganov, zlasti mladih in izobraženih, v tujino. »V tem kontekstu nasprotnikom zniževanja davčnih bremen in uveljavitve razvojne kapice postavljamo vprašanje: Koliko davkov in prispevkov plača tisti mladi izobraženec in strokovnjak, ki se iz Slovenije izseli? Teh je vsako leto okrog 15.000,« je vprašal Jožef Horvat.

Poudaril je še, da Slovenijo čaka izhod iz epidemije in zahtevna pot gospodarskega okrevanja. »V Novi Sloveniji smo prepričani, da je potrebno slovenskemu gospodarstvu omogočiti, da zadiha s polnimi pljuči. Odpraviti je potrebno nelogične administrativne postopke in birokracijo, ki duši dobre ideje, ter nagraditi delo. Številni mladi in drugi strokovnjaki v tujini brez problema uresničijo svoje ideje in vizije. Verjamem, da lahko njihovo znanje zadržimo doma. Verjamem, da lahko Slovenija postane dežela priložnosti.«

Vir: Nsi.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa