EvropaSlovenijašolstvo in znanje

Minister Janez Cigler Kralj v sklopu priprav na predsedovanje Svetu EU

V tem tednu je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravil več sestankov s predstavniki evropskih socialnih partnerjev, civilne družbe in Evropskega parlamenta, katerim je med drugim predstavil glavne prednostne naloge slovenskega predsedovanja na področju zaposlovanja in socialnih pravic, spregovorili pa so tudi o možnosti krepitve sodelovanja na področjih skupnega interesa v času slovenskega predsedovanja.

Minister je sogovornikom predstavil ključne načrte slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju zaposlovanja, socialnih pravic in enakih možnosti, kjer bo Slovenija  predvsem nadaljevala z razpravami o blaženju socialnih in gospodarskih posledic krize in poskušala doprinesti k izboljšanju delovnih in življenjskih pogojev vseh generacij ter nasloviti demografske izzive skozi vseživljenjski pristop. Pri tem bo pomembno izhodišče akcijski načrt za uresničevanje Evropskega stebra socialnih pravic.

Glavni prednostni nalogi na področju zaposlovanja in socialnih pravic sta dve, in sicer:

  1. kakovostno delo za kakovostno življenje vseh generacij, ki se odraža predvsem v zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, krepitvi ustreznih veščin delavcev, ustvarjanju pogojev za usklajeno poklicno in zasebno življenje ter zagotavljanju ustreznega plačila za opravljeno delo, in
  2. vseživljenjski pristop k staranju za vključujoče okrevanje in uspešno soočanje z demografskimi spremembami, kjer bodo ključne razprave glede zagotavljanja enakih možnosti vsem otrokom, krepitev vloge in položaja invalidov za učinkovitejše naslavljanje vprašanj o mobilnosti, boja proti kibernetskemu nasilju nad ženskami in dekleti ter odprave stereotipov o staranju skozi promocijo vseživljenjskega pristopa.

V ospredju delovnih sestankov z evropskimi  socialnimi partnerji (Business Europe, Evropsko konfederacijo sindikatov (ETUC), Združenjem delodajalcev in ponudnikov storitev splošnega pomena v EU (SGI Europe) in Združenjem delodajalcev v majhnih in srednjih podjetjih (SMEUnited)) so bila predvsem priprave na socialni vrh v Portu ter pogajanja glede direktiv o ustreznih minimalnih plačah v EU in preglednosti plačil. Glede minimalnih plač je minister povedal, da je ključno, da »se vedno zavedamo zapletenosti posameznih nacionalnih sistemov in si prizadevamo, da ohranimo tisto, kar dobro deluje. Podpiram ohranjanje in nadaljnje spodbujanje vloge kolektivnih pogajanj, hkrati pa moramo zagotavljati ustrezne minimalne plače. Slovenija bo nadaljevala pogajanja v času slovenskega predsedovanja. V pogajanjih bomo konstruktivni partner, pri čemer bomo pozorni na to, da bodo v največji možni meri upoštevani interesi vseh držav članic in drugih zainteresiranih strani.«

Minister Cigler Kralj je s predsednikom Socialne platforme, Piotrom Sadowskim, razpravljal o prednostnih nalogah slovenskega predsedstva na področju zaposlovanja, socialne politike in enakih možnosti, pri čemer je pozdravil možnosti za nadaljnja sodelovanja v prihodnjih mesecih, saj je prepričan, da »konstruktivni dialog s civilno družbo vedno vodi do boljših političnih odločitev.«

Na delovnem sestanku s predsednico Odbora Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov, Evelyn Regner, (FEMM) je minister poudaril, da je omogočanje visokokakovostnega dela za ženske in moške naša glavna prednostna naloga. Ne samo kot odraz trenutne epidemije, kjer so bile ženske med najbolj prizadetimi v tej krizi, ampak tudi na poti k pravičnemu digitalnemu in zelenemu prehodu.« Sogovornika sta se strinjala, da je še posebej v času pandemije potrebno okrepiti naša prizadevanja za boj proti nasilju nad ženskami. Odbor FEMM ima velika pričakovanja glede slovenskega predsedovanja tudi v povezavi z zakonodajnimi predlogi na področju enakosti spolov, predvsem glede predloga direktive o preglednosti plačil. »Slovensko predsedstvo bo v pogajanjih prisluhnilo vsem deležnikom in si prizadevalo za iskanje uravnoteženih rešitev, ki bodo deležne široke podpore in obenem sledile cilju zagotavljanja enakosti v plačilu za ženske in moške.«

vir: https://www.gov.si/novice/2021-04-23-minister-janez-cigler-kralj-v-sklopu-priprav-na-predsedovanje-svetu-eu/

mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa