Nekategorizirano

Morebitni viseči most v Celju-kost v grlu Združenju za dostojno starost, kakšne prioritete mora imeti mesto Celje

Prazniki in morebitni zadržki, ko je treba pritiskati na nekoga po naročilu, ne igrajo pomembnejše vloge. Treba izvrševati, pritiskati izvajati, nagajati in prinesti v vse, kar je dolgoročno prav in celo zaželeno, pa zavirati, čeprav to prišepetovalcu in »spielverderberju« v morebitni zgodbi o uspehu ne prinese nič drugega kot pa napihnjen ego. Morda pet minut slave in nekaj črnila v kakšnem »Hebdo« z ne preveliko naklado. In to se prav dogaja te dni pred, med in verjetno tudi po končanih praznikih.

Kaj pa se prav za prav dogaja? Srebrna nit svetuje županu: Iščite volilne glasove na področju skrbi za starejše. Blamastično!

Teden dni nazaj je na naslov kabineta prišlo pismo iz  Srebrne niti, Društva za dostojno starost  z javnim pozivom da po njihovem oni vidijo  in priporočajo, polagajo na dušo Županu MO Celje da »najprej uredi, da prioriteto prepotrebni ureditvi problema dostojne in humane namestitve in oskrbe starejših. Ali da  bi s to ogromno vsoto denarja (kjerkoli ga boste že dobili) razmislili o nujni gradnji vsaj enega doma za starejše v vaši Mestni občini…. »Javno apeliramo na vas, na mestne svetnike, prebivalce regije, na splošno javnost, da se še enkrat razmisli o ideji, investiciji in gradnji visečega mostu v tibetanskem stilu v Mestni občini Celje« V združenju Srebrne niti, kjer sedijo spoštovanja vredne dame, ki so svoj čas, v nekem drugem času   vedrile in krojile resnico in potrebe družbe ter zasedale mesta v časopisih, organih ali bile bližnje sorodnice oseb, ki so to politiko,  tudi  povezano  z starejšem delom populacije, seveda v okviru »SZDL« kot sta Medenova in Neva Železnik. Danes kot dame, ena z več, druga z manj srebrnimi nitmi,  poskušajo preko združenj in nevladnih organizacijah, odborih,  služiti (in zaslužiti) za več kot dostojno starost.

							Biserka Marolt Meden

Povod za to javno pismo in pobudo o pomislekih,  je dokaj sinhroniziran z očitnim nezadovoljstvom dela mestnih svetnikov ob sprejemu proračuna za leto 2020 in 2021  ter sredstvi, ki so rezervirana v proračunu za leto 2020  v višini 200 tisoč EUR  za projektno dokumentacijo  ter njeno izdelavo, kar je fundus za kakršna koli pogovarjanja, pogajanja ali kaj več v povezavi z izgradnjo morebitnega visečega mostu.

V svoji netaktnosti  gredo tak daleč, da  svetujejo županu Šrotu, naj volilne glasove za nove županske volitve išče na področju skrbi za starejše in na drugih projektih, ki bodo koristno služili prebivalcem občine in celotne regije ter manj turistom

V spodbujanju  k premisleku  in pihanju na dušo ter produciranja slabe vesti na župana navajajo da, « gre za tisoče starejših ljudi, ki bolni, onemogli, zapuščeni, pomoči potrebni in osamljeni bivajo v nemogočih razmerah na svojih domovih, ob tem da na prosto mesto v domu za starejše v državi trenutno čaka blizu 11.000 (!) ljudi. Med njimi so v tej situaciji na celjskem območju z okolico na dan 18. 11. 2019 natančno 2903 prosilci (evidentirane aktivne prošnje), od tega je natančno 1109 aktualnih prošenj, torej bi morali opustiti gradnjo mostu. Dame z Srebrnimi nitmi, spregledajo,  vede ali nevede osnovno, temeljno reč pri tem, ki se mu reče pristojnost, pristojnost organov  odločanja  o umešanju in postavitvi in izvajanju  mreže  domov za ostarele po celi državi-to je ministrstvo za DDSZEM. Brez tega je to poceni populizem teh dam pa tudi za »suflerja« ali motilca pravilno naravnanih frekvenc razvoja.

Kaj pravijo na MO Celje?

Predvsem to,   da pobuda Združenja za dostojno starost, da naj občinski denar namesto za viseči most namenijo za izgradnjo novega doma za starejše, jih  je presenetila. V združenju namreč  dobro vedo, da so tovrstni projekti v pristojnosti države in ne občine, ki  lahko starejši generaciji pomaga na drugačne načine.

Ob dejstvu, da  so spremembe v demografski strukturi prebivalstva očitne in da zahtevajo dodatne mreže pomoči, ki bo starejšim zagotovila varno in dostojno starost. Pomembno je, da se širi mreža izvajalcev, ki nudijo pomoč starejši populaciji in da se s skupnimi vlaganji države in tudi lokalnih skupnosti zagotovi dostopna mreža izvajalcev, ki bo zajela celotno območje države. Ampak  za vse to je potrebna druga stran kot odgovorna in proaktivna stran ki se ji reče država in ne samo kot odredbodajalca brez priključka v finančni konstrukciji ali pa z enormnim časovnim zamikom ki dodatno razvodeni zadevo in seveda podraži.

V skladu s področno zakonodajo Mestna občina Celje na področju socialnega varstva zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katero je zadolžena z zakonom. S svojimi programi oziroma s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki izvajajo socialno-varstvene programe, zagotavlja učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni (tistim, ki so se znašli v socialnih težavah ali bi vanje lahko zašli brez pomoči). Programi so oblikovani glede na potrebe prebivalstva in skladno z zakonodajo. Tukaj je Mestna občina  v mnogo čem vzor pri izvajanju  različnih programov in storitev ki jo nalaga področna zakonodaja

Sam apel Združenja za dostojnost varnost, naj župan Bojan Šrot na področju skrbi za starejše in z drugimi koristnimi projekti začne pridobivati volilne glasove za nove županske volitve, pa je po mnenju odgovornih na MO Celje  neprimeren,  po mojem (avtor besedila) žaljiv celo »nasvet« zviška ali vzgojno sugestiven, kar samo neprimernost kot takšno  potrjuje. Proračuna ne sprejema župan, temveč mestni svet. Poleg tega se  v Mestni občini Celje zavzemajo za enakomeren, trajnostni razvoj na vseh področjih in na vseh območjih. S projekti, ki  jih uresničujejo in jih še imajo v načrtu, želijo zagotoviti kakovostnejše življenje vsem generacijam, tudi starejšim.

»Boksanje« in napihovanje političnih mišic ter zato  klic na pomoč pri razvrednotenju ideje,  načrta,  preden bi meso postala-beri viseči most tibetanskega sloga,  nobenemu ne koristi in nikogar ne dvigne na piedestal »slave« pri svojih volivcih.

Vedno in vsepovsod gre napredek in blagostanje vštric z transferji, ki so potrebni za lajšanje posledic starosti. Ena stvar, v tem primeru bodoča investicija lahko prinese tudi  to, da se več  nabere v malho(davčno)  in da se posledično na nivoju države  hitreje realizirajo strateško zastavljene projekte in njih prioritete ali celo njihovo pospešitve. To pa je jezik dialoga in ne subordinacije ali bog ne daj preskakovanje  instanc  ali pa morda samo v naglici netaktnost pri tistih ki so prav za prav priklicali in izzvali reakcijo omenjenega združenja.

Upajmo da je  to tako in da ni  slab namen z škodljivimi posledicami posebej za tiste, ki najbolj potrebujejo,  domove za mirno in varno in dostojno starost.

Vane K.Tegov

Mogoče vam bo všeč