GospodarstvoLokalnoSlovenija

MO Celje za pomoč gospodarstvu namenja 275.000 EUR

Pandemija je pustila in še pušča posledice  na vseh področjih življenja in dela. Celjanke in Celjani niso izvzeti s tega. Vsa izguba se ne da nadomestiti, se jo pa da ublažiti. 

Mestna občina Celje bo tako kot lani tudi letos po najboljših močeh pomagala tistim, ki jih je in jih še bo prizadela epidemija. Zavedanje obstaja, da prizadeti gospodarski subjekti, katerih dejavnosti so bile zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa delno ali v celoti ustavljene, potrebujejo čimprejšnjo pomoč, zato bodo sredstva za pospeševanje in podporo gospodarske dejavnosti v občini podelili že spomladi. V občinskem proračunu je v ta namen rezerviranih 275.000  EUR.

V uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Celje je objavljen Javni razpis za dodeljevanje pomoči gospodarstvu zaradi izpada poslovanja zaradi posledic COVID – 19, na katerega se morajo upravičenci prijaviti najkasneje do 12. marca 2021.  Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in razpisna dokumentacija, so objavljeni  na spletni strani MO Celje  Nepovratna finančna sredstva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za ukrep sofinanciranja gospodarskih subjektov v primerih naravnih in drugih nesreč – v primerih izrednih dogodkov. Namenjena so podjetjem, ki so neposredni uporabniki poslovnih prostorov za namen dejavnosti »C« v Mestni občini Celje.

Vlagatelju se lahko podeli finančna spodbuda v višini odstotka odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020, ki ustreza odstotku upada prometa v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, pri čemer lahko upravičenec prejme največ 20 % plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, da bo skupni znesek spodbud upravičencev višji od razpoložljivih sredstev, se višina spodbude sorazmerno zniža. 

Vsekakor poteza vredna posnemanja. V teh časih je pomembno, posebej sedaj, da poslovni subjekti vedo in začutijo, da so del te skupnosti. V časih, ki lahko sledijo in seveda bodo, ko bo poslovna in siceršnja klima bolj optimistična vse se bo povrnilo  z mnogokratnikom. Do takrat držimo pesti, da  pandemija čim prej izzveni in se od nas »poslovi«. 

Avtor: Vane T. Costa 

Mogoče vam bo všeč