koronavirusSlovenijaZdravjeŽivljenje

Ministrstvo za zdravje – S cepljenjem bomo pričeli takoj po prejemu cepiva

Slovenija bo skupaj z drugimi državami Evropske unije, predvidoma 26. 12. 2020, prejela prve odmerke cepiva proizvajalca Pfizer BioNTech. S cepljenjem bomo pričeli takoj, ko bodo izvedeni postopki priprave cepiva in distribucije na mesta cepljenja.

Cepivo bo pripeljano v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer bo ustrezno shranjeno na temperaturi – 80°C. Za količino cepiva, ki ga bo prejela Slovenija in mora biti shranjeno pod posebnimi pogoji, zadostujejo kapacitete lekarne Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani. V tej lekarni bodo izvedli tudi postopek priprave cepiva (temperiranje na 2-8 stopinj C).

Distribucijo cepiva od lekarne Univerzitetnega kliničnega centra do domov za starejše občane (DSO), zdravstvenih domov in bolnišnic (cepilnih centrov) bo zagotovil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prevoz cepiva bo organiziran v temperaturnem območju od 2°C do 8°C.

Sprejeta je bila odločitev, da se prve prejete odmerke (približno 10.000) cepiva nameni cepljenju:

  • oskrbovancev v domovih za starejše in zaposlenih v domovih za starejše ter
  • najbolj izpostavljenim in ogroženim zdravstvenim delavcem v bolnišnicah in zdravstvenih domovih.

Cepivo se od prevzema do cepljenja hrani v hladilniku, vendar ga je potrebno porabiti najkasneje v 4 dneh od prejema. Cepivo je potrebno pripraviti (raztopiti) neposredno pred cepljenjem in mora biti porabljeno najkasneje v šestih urah. Cepljenje izvede cepilni tim oziroma cepilna ekipa.

S cepivom bo dostavljen tudi pribor za cepljenje (igle, brizge, fiziološka raztopina). Cepljenje proti okužbi s SARS-CoV-2 se opravi z dvema odmerkoma v razmaku 21 dni.

Izvedbo cepljenja v DSO bodo v sodelovanju z osebjem DSO zagotovili zdravstveni domovi oziroma koncesionarji, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo v teh DSO. Zdravstveni domovi in bolnišnice cepljenje za svoje zaposlene izvedejo sami.

Ker je količina cepiva, ki ga bo Republika Slovenija prejela s prvo pošiljko omejena (9745 odmerkov), za pripravo razdelilnika cepiva cepilnim centrom potrebujemo natančne informacije o številu oseb, ki se bodo cepile.

Ministrstvo za zdravje je DSO, zdravstvene domove in bolnišnice zaprosilo za posredovanje podatkov o interesu za cepljenje. Podatki se bodo zbirali centralno.

Na podlagi prejetih podatkov Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravlja razdelilnik za delitev cepiva po cepilnih centrih (DSO, zdravstvenih domov in bolnišnic), kjer se bo cepljenje izvajalo.  DSO bodo pripravili sezname oskrbovancev DSO oziroma pacientov in zaposlenih, ki so podali soglasje k cepljenju. Prioritetno bodo cepljeni oskrbovanci DSO, ki so podali soglasje za cepljenje, nato pa zaposleni, pri čemer imajo prednost tisti, ki delajo neposredno z oskrbovanci v DSO, tisti, ki spadajo v skupino, ki ima večje tveganje za težji potek bolezni in potem še vse ostale zaposlene, ki so izrazili interes za cepljenje.

Vzporedno z DSO bo cepivo v obsegu možnih količin, skladno z razdelilnikom, razdeljeno tudi  zdravstvenim domovom in bolnišnicam, pri čemer se primarno cepi zaposlene, kot je navedeno zgoraj.

V nadaljevanju bo cepljenje omogočeno tudi oskrbovancem drugih socialno varstvenih zavodov (varstveno delovni centri, posebni zavodi za odrasle, centri za usposabljanje, delo in varstvo), zaposlenim v socialno varstvenih storitvah (npr. pomoč družini na domu) in programih, uporabnikom zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami  ter njihovim zaposlenim in zdravstvenim delavcem.

Zdravstvene domove in bolnišnice smo tudi pozvali, da prično z zbiranjem naročil za cepljenje oseb, ki sodijo med prednostne skupine v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja (poleg oskrbovancev v DSO in zaposlenih v DSO še vsi ostali zdravstveni delavci in sodelavci, nato pa sledijo starejši (60 let in več), ki bi se cepili postopoma glede na dostopnost cepiva, najprej stari 80 let in več, nato stari 70 let in več in nato 60 let in več, še nadalje kronični bolniki, ki imajo večje tveganje za težji potek bolezni in nato skupine kritične infrastrukture (zaposleni v vzgoji in izobraževanju, v transportu, trgovini in podobno).

Navodila so objavljena na spletni strani MZ.

Strokovna navodila za pripravo cepiva in izvedbo cepljenja z video posnetkom bodo izvajalcem cepljenja posredovana naknadno in objavljena tudi na spletni strani NIJZ, kjer so zbrane vse ključne informacije v zvezi s cepljenjem za strokovno in laično javnost.

Zaradi spremljanja precepljenosti je potrebno cepljenje evidentirati v elektronski obliki na enak način, kot ostala cepljenja.

Stroške cepiva in cepilnega pribora, priprave cepiva in cepljenja krije državni proračun in bodo izvajalcem cepljenja v celoti povrnjeni, pod pogojem, da bodo cepljenja evidentirana.

Vir: Avaz.ba

Ministrstvo za zdravje je DSO, zdravstvene domove in bolnišnice ter ostale deležnike seznanilo z organizacijo cepljenja. Ministrstvo in NIJZ bosta izvajalcem cepljenja zagotavljala vse potrebne informacije in podporo pri izvedbi cepljenja.

S cepljenjem lahko učinkovito preprečimo zbolevanje za koronavirusno boleznijo in na ta način omogočimo ohranitev zdravja posameznika in širše družbe in  tudi čim hitrejšo normalizacijo življenja.

vir: https://www.gov.si/novice/2020-12-18-s-cepljenjem-bomo-priceli-takoj-po-prejemu-cepiva/

mib

Mogoče vam bo všeč