EvropaPolitikaSlovenija

Ministrica dr. Helena Jaklitsch na srečanju z županom občine Trst

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je bila danes na uradnem obisku v občini Trst. Ministrica se je srečala z županom Trsta Robertom Dipiazzo, predsednikom občinskega sveta Francescom Panteco in občinskimi svetniki in drugimi političnimi predstavniki slovenske manjšine v mestu Trst. Ministrica dr. Jaklitsch je v dopoldanskem delu obiskala tudi slovensko srednjo šolo v Trstu Licej France Prešeren, srečala pa se je tudi z ustvarjalci Primorskega dnevnika.

Svoj obisk v Trstu je ministrica dr. Jaklitsch pričela že v dopoldanskem času. Na povabilo ravnateljice Loredane Guštin je obiskala Licej France Prešeren. Licej, kjer pouk poteka v slovenskem jeziku, obiskuje 270 dijakov, ki jih v 21 oddelkih poučuje 45 profesorjev, izbirajo lahko med znanstvenim, jezikovnim in klasičnim licejem ter licejem uporabne znanosti. Ministrica je dijakom spregovorila o pomenu 30. obletnice slovenske države ter odgovarjala na vprašanja, ki so jih v sproščenem pogovoru ministrici dijaki zastavili. V pogovoru je izpostavila tisoč tristo letno zgodovino slovenskega naroda, ki je preživel vse preizkušnje, pri tem pa zorel in ob pravem trenutku dozorel za odločitev za samostojno državo. Ministrica je mladim položila na srce pomembnost njegove povezanosti z matično domovino, zanimanje za državo njihovih sorojakov, pri tem pa izpostavila slovenski jezik kot najbolj središčna, a tudi uporabna stvar, ki jo morajo negovati in zanjo skrbeti, s čimer so se strinjali tudi dijaki.

V nadaljevanju je ministrica dr. Jaklitsch obiskala sedež Primorskega dnevnika, kjer se je sestala s odgovornim urednikom, člani uprave, novinarji ter drugimi sodelavci časopisa. Po ogledu prostorov so spregovorili o izzivih v času pandemije in predstavili načrte za prihodnost. Strinjali so se, da so zamejski mediji izjemnega pomena za ohranjanje slovenske besede in misli v tem prostoru, ministrica pa je izrazila tudi zadovoljstvo, da časopis ohranja število naročnikov ter vključevanje mladih v uredništvo.

V popoldanskem delu se je ministrica dr. Jaklitsch na povabilo podpredsednika tržaškega občinskega sveta Igorja Švaba in občinske svetnice Valentine Repini srečala z županom Trsta Robertom Dipiazzo. Ministrica se je zahvalila županu za njegov osebni angažma pri vračanju Narodnega doma v Trstu slovenski skupnosti ter ga zaprosila, da tudi v nadaljevanju občina izpelje vse potrebne korake za dokončno ureditev tega. Župan je predstavil aktivnosti v povezavi z dokončno ureditvijo njegovega statusa in ponovno zatrdil, da bo naredil vse, da bo dokončna formalna in dejanska vrnitev potekala skladno z dogovorom.

Prav tako se je ministrica zahvalila za njegove spravne besede, izrečene septembra lani na Bazovici, da bazoviški junaki niso teroristi, kar je globoko odmevalo tudi v slovenski skupnosti. Županu je v nadaljevanju predstavila položaj italijanske manjšine v Sloveniji kot zgled odlične prakse uresničevanja manjšinskih pravic s strani slovenske države ter izrazila pričakovanje po večji vidni dvojezičnosti v tržaški občini, tudi v središču Trsta ter prisotnosti slovenskega jezika v javnem prostoru. Vidna dvojezičnost ni samo stvar zakonodajnih podlag, temveč gre za odločitev občine same in tistih, ki odločajo o tem, da se da večji prostor tudi slovenskemu jeziku in slovenski narodni skupnosti.

Ena izmed ključnih tem današnjega pogovora so bile prav tako slovenske šole in vrtci, saj je zanimanje zanje veliko, za ohranjanje slovenstva v zamejstvu pa so temeljnega pomena. Podpora tržaške občine je zato seveda ne le dobrodošla, ampak tudi nujno potrebna. Župan Dipiazza je obljubil, da se bo osebno zavzel, da se jim nameni ustrezna pozornost tako pri potrebni obnovi njihove infrastrukture kot tudi v povezavi z izvajanjem dopolnilne šolske službe v slovenskem jeziku, ki je občinska storitev in omogoča popoldanske vzgojne dejavnosti na šoli. Sedaj nudi tržaška občina to uslugo skoraj vsem italijanskim šolam, toda le eni osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom, čeprav je interes tudi tu velik.

Ob koncu dneva se je ministrica dr. Jaklitsch srečala še s slovenskimi občinskimi svetniki Igorjem Švabom, Valentino Repini, Sabino Morena ter predsednikoma rajonskih svetov Majo Tenze in Markom De Luiso. Ministrico so v odprtem in sproščenem pogovoru seznanili še z drugimi vprašanji in izzivi, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in pa tudi slovenska narodna skupnost. Med drugim so tudi izpostavili željo po večjem kulturnem povezovanju in sodelovanju med Trstom in slovenskim glavnim mestom, dotaknili pa so se tudi vprašanja in velikega pomena čezmejnih projektov za krepitev dobrih medsosedskih odnosov (Interreg).

Vir: Gov.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa