Gospodarstvopredsedovanje Svetu EU - SLO 2021Slovenija

Ministri za notranji trg in industrijo o krepitvi evropske konkurenčnosti in enotnega trga

Osrednji temi formalnega zasedanja za konkurenčnost, ki poteka 29. septembra 2021, bosta vpliv svežnja »Pripravljeni na 55« na konkurenčnost evropske industrije in razprava o pomenu boljšega pravnega urejanja za konkurenčnost Evropske unije in za delovanje enotnega trga. Zasedanje bosta vodila minister Zdravko Počivalšek in minister Boštjan Koritnik.

Glavna točka, v okviru katere bo potekala politična razprava, bo, kako lahko posodobljena industrijska strategija prispeva k uresničevanju zelenega prihoda in še posebej svežnja »Pripravljeni na 55«. Uspeh zastavljenih ciljev iz svežnja je pretežno odvisen od ohranjanja rasti in zagotavljanja globalne konkurenčnosti evropskega gospodarstva, predvsem industrije. Prispevek ministrov za konkurenčnost na to temo je pomemben z vidika ocene in spremljanja realnih učinkov Svežnja na evropsko gospodarstvo in še posebej industrijo ter njihovo ustrezno obravnavo.

Ministri bodo opravili tudi politično razpravo o pomenu boljše zakonodaje za konkurenčnost gospodarstva v EU in nadaljnje spodbujanje enotnega trga, pri čemer se bodo osredotočili na oblikovanje odporne politike. Seznanili se bodo s poročilom Komisije in njegovimi elementi, ki bodo bistveno vplivali na večjo konkurenčnost EU in nadaljnjo krepitev enotnega trga, ter z morebitnimi izzivi pri njihovi uveljavitvi.

Ob robu zasedanja bo tudi delovno kosilo, na katerem bodo ministri razpravljali o vidikih enotnega trga v okviru posodobljene industrijske strategije. Predsedujoča Slovenija želi spodbuditi izmenjavo mnenj in izkušenj glede odstranjevanja ovir in krepitve enotnega trga, pri čemer je nujna politična volja. Poudarja tudi pomen prilagajanja enotnega trga na prihodnost in na morebitne prihodnje krize. Potencial enotnega trga sicer ostaja neizkoriščen, s tem pa je okrnjena konkurenčnost EU.

Svet se bo seznanil s prvim letnim poročilom Skupine za uveljavljanje pravil enotnega trga (SMET) za prvo leto njenega delovanja v obdobju 2020–2021. Osnovno poslanstvo Skupine je odstranjevanje najbolj perečih ovir na trgu in njegovo boljše delovanje. Pandemija covida-19 je pokazala tudi učinkovitost skupine v kriznih razmerah glede zagotavljanja prostega pretoka blaga in storitev na enotnem trgu. Grška delegacija bo podala tudi informacijo v zvezi s skupno ministrsko izjavo o javnih naročilih za inovacije v Evropski uniji.

Predsedujoča država želi na zasedanju izpostaviti tudi stanje na področju Enotnega patentnega sodišča, saj je napredek v zadnjem letu omogočil, da smo tik pred uveljavitvijo pripravljalnih postopkov za delovanje sodišča. Države članice se želi spodbuditi k čimprejšnji ratifikaciji sporazuma o enotnem patentnem sodišču.

Več informacij o dnevnem redu Sveta za konkurenčnost – notranji trg in industrija je na voljo na spletni strani Sveta Evropske unije.

vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/ministri-za-notranji-trg-in-industrijo-o-krepitvi-evropske-konkurencnosti-in-enotnega-trga/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Ministri+za+notranji+trg+in+industrijo+o+krepitvi+evropske+konkuren%u010dnosti+in+enotnega+trga

 

Mogoče vam bo všeč