GospodarstvoizobraževanjeSlovenijaVeč

Nova uredba je začela veljati: O sistemu obračunavanja povračil stroškov prevoza na delo in z dela

S 1. septembrom je začela veljati Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki so jo spremenili julija letos, in sicer brez vednosti ali kakršnegakoli sodelovanja s socialnimi partnerji. Prvotna sprememba uredbe je bila na podlagi intervencije sindikatov sicer pozneje ponovno spremenjena. Naše pripombe so bile torej delno upoštevane, vendar pa še vedno ne moremo govoriti o kakršnikoli aktivni udeležbi socialnih partnerjev. Uredbe prav tako ni obravnaval ekonomsko-socialni svet, ne glede na to pa od začetka meseca torej velja.

Ker uredba delno spreminja sistem obdavčitve na področju povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer predvsem na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela, v nadaljevanju posredujemo mnenje, ki se nanaša na sistem obračunavanja povračil stroškov prevoza na delo in z dela.


Za delavke in delavce ostajajo v veljavi obstoječe pravice in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, kot jih določajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti, podjetniške kolektivne pogodbe ali interni akti delodajalcev ali pogodba o zaposlitvi.

Uredba določa neobdavčen znesek povračila kilometrine za stroške prevoza na delo in z dela v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. V primeru povračila stroškov v višini kilometrine je neobdavčen znesek tudi v primeru, ko presega 140 evrov (ob upoštevanju razdalje in 0,18 evra za posamezen kilometer).

V primeru izplačila povračila stroškov v višini javnega prevoza je to vselej , če je izplačano na podlagi kriterijev, določenih v kolektivnih pogodbah ali aktih delodajalca, neobdavčeno do višine 140 evrov. Če izplačilo presega 140 evrov, je treba izračunati znesek, ki bi ga delavec prejel, če bi se mu obračunalo povračilo stroškov prevoza na podlagi kilometrine (0,18 evra/km). Če znesek, ki ga s tem izračunom dobimo, presega 140 evrov, potem predstavlja novo mejo neobdavčenega zneska povračila stroška prevoza (primera 2 in 3).

Primer 1:

Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini kilometrine 0,18 evra/km. Razdalja od prebivališča do kraja opravljanja dela znaša 20 km oziroma 40 km v obe smeri. Delavec je na delu prisoten 21 delovnih dni. Obračun povračila stroškov: 21 dni * 40 km * 0,18 evra/km = 151,2 evra. Delavcu pripada povračilo kilometrine v višini 151,2 evra, znesek povračila pa je v celoti neobdavčen.

Primer 2:

Delavcu pripada povračilo v višini javnega prevoza, znesek mesečne vozovnice pa znaša 150 evrov. V primeru, da bi delavec prejemal povračilo v obliki kilometrine v višini 0,18 evra/km, pa bi povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znašalo 160 evrov. V tem primeru je znesek povračila javnega prevoza v višini 150 evrov neobdavčen, saj je znesek kilometrine višji in predstavlja maksimum neobdavčenega zneska za posameznika.

Primer 3:

Delavcu pripada povračilo v višini javnega prevoza, znesek mesečne vozovnice znaša 150 evrov. V primeru, da bi delavec prejemal povračilo v obliki kilometrine v višini 0,18 evra/km, pa bi povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu znašalo 130 evrov. V tem primeru je znesek povračila javnega prevoza do višine 140 evrov neobdavčen, na razliko v višini 10 evrov, pa se obračunajo davki in prispevki za socialno varnost.

Irena Vidic, strokovna sodelavka za ekonomsko področje ZSSS

 

vir: https://www.zsss.si/uredba-povracilo-stro-prevoz-239/

 

Mogoče vam bo všeč