EXPO 2020- DubajKmetijstvoSlovenijaV fokusu

Minister dr. Podgoršek na EXPO v Dubaju med drugim o pomenu podeželskih območjih do leta 2040

Minister dr. Jože Podgoršek je z ogledom »Trajnostnega mesta« danes začel dvodnevni obisk v Dubaju. Ogledal si je Svetovno razstavo EXPO, kjer so ga najprej sprejeli na slovenskem paviljonu, ki obiskovalce pozdravi na samem vhodu na prizorišče razstave. Obiskal je še nekatere druge paviljone, srečal pa se je tudi s predstavniki mednarodne zveze hortikulturnih proizvajalcev ter ministrom za gradbeništvo, infrastrukturo in promet Srbije. Osrednji dogodek je bila konferenca o globalnih izzivih podeželja in pametnih vaseh »Konferenca Podeželska območja leta 2040: Naslavljanje globalnih izzivov podeželskih območij s pametnimi vasmi«.

Slika slovenskega paviljona na razstavi EXPO. Pred njim klopca na kateri sedijo obiskovalci.
Slovenski paviljon | Avtor MKGP

1 / 3

Minister dr. Jože Podgoršek je obisk v Dubaju začel zjutraj z ogledom »Trajnostnega mesta«. Gre za odličen primer povezanih sistemov trajnostnega pristopa za bivanje v okolju, ki je samooskrbno na določenih področjih, s katerim želijo v veliki meri postati samozadostni in okolju prijazni. Minister je nato obiskal Svetovno razstavo EXPO, kjer so ga najprej sprejeli na slovenskem paviljonu. Po ogledu in predstavitvi je minister izrazil navdušenje nad čudovito predstavitvijo Slovenije z izjemnim paviljonom na tako pomembnem kraju, kot je EXPO Dubaj, ki je stičišče za naključne obiskovalce kot za številne poslovne priložnosti. Dodal je, da paviljon nudi odlično okolje in podporo za številna poslovna in druga srečanja ter turistične oglede.

Minister je obiskal tudi nekatere druge paviljone, v okviru obiska paviljona Mjanmara pa se je sestal tudi s predstavniki mednarodne zveze hortikulturnih proizvajalcev (AIPH). Ti so ga seznanili z aktivnostmi na področju hortikulture, spodbujanja h globalnemu zavedanju ter promociji ‘zelenih mest oziroma destinacij’. Ob obisku paviljona Srbije se je sestal tudi z ministrom za gradbeništvo, infrastrukturo in promet Srbije Tomislavom Momirovićem. Na srečanju so poudarili odlične odnose med državama, predstavili pa so tudi aktivnosti na področju približevanja EU. Minister dr. Podgoršek je predstavil sodelovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije, kjer sta oba ministra izpostavila tudi vpliv podnebnih sprememb, potrebnih tehnoloških in infrastrukturnih prilagoditev.

Osrednji dogodek je bila konferenca o globalnih izzivih podeželja in pametnih vaseh »Podeželska območja leta 2040: Naslavljanje globalnih izzivov podeželskih območij s pametnimi vasmi«. Dogodek je organizirala pisarna poslanca v Evropskem parlamentu Franca Bogoviča skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije tujih investicij in tehnologije (Agencija SPIRIT) v okviru slovenskega nastopa na EXPO 2020 Dubaj. Na dogodku je sodelovala tudi komisarka EU in podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za dolgoročno vizijo razvoja podeželja, Dubravka Šuica.

Minister dr. Jože Podgoršek je v svojem nastopu izpostavil področja, ki lahko izboljšajo kakovost življenja na podeželju. »Kakovost življenja na podeželskih območjih je povezana z ohranjanjem kmetijske kulturne krajine in naravne dediščine, ob ustrezni stopnji digitalizacije, mobilnosti, dostopnosti do javnih storitev in ustvarjanju delovnih mest«. Dodal je, da je digitalizacija podeželja ena ključnih nalog nove skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027. Pri tem je izpostavil, da bodo nove tehnologije pripomogle k izboljšanju proizvodnih procesov in pridelavi cenejše in kakovostnejše hrane v luči trajnostnega razvoja njene pridelave. »Pametne vasi zato razumemo kot skupnosti na podeželju, ki uporabljajo inovativne rešitve za izboljšanje svoje odpornosti, pri čemer gradijo na lokalnih prednostih in priložnostih. Lahko bi rekli, da so pametne vasi primerno orodje za promocijo digitalne in družbene preobrazbe na podeželju ter se jih kot takšne lahko opredeli kot ključne za preoblikovanje prihodnosti kmetijstva, gozdarstva in prehrane«.

Poslanec v Evropskem parlamentu Franc Bogovič je dejal, da so pametne vasi ljudje. »Pametne vasi govorijo, kako uporabiti tehnologijo, da bi ljudje imeli koristi in živeli bolje«. Po njegovih besedah se novih tehnologij in družbenih inovacij ni treba bati. »Je nekaj, kar je treba sprejeti in uporabiti pri preoblikovanju in soustvarjanju nove prihodnosti, v kateri ne moremo samo preživeti, ampak uspevati. Naše poslanstvo ni nič manj kot spremeniti način življenja v trajnostni življenjski slog, v katerem smo v stiku z naravnim okoljem in pridelavo hrane ter živimo svoje življenje zavestno, s pomočjo pametne tehnologije, ki pomaga usmerjati naše vsakodnevno vedenje k zdravemu in trajnostnemu življenju«. Podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za dolgoročno vizijo razvoja podeželja, Dubravka Šuica pa je poudarila, da lahko z inovacijami, tehnologijo in digitalnimi rešitvami resnično naredimo naše vasi pametne in bistveno izboljšamo življenje ljudi, ki v njih živijo. »S tem bomo izpolnili tudi našo kolektivno odgovornost, da zagotovimo, da nihče ne bo zapuščen, kjer koli živi«.

V okviru koncepta Pametne vasi lahko razumemo več področij in aktivnosti; med drugim gradnjo širokopasovne povezave naslednje generacije, »pametno kmetijstvo« z avtomatizacijo, senzorji, robotizacijo, umetno inteligenco, ustrezno zdravstveno oskrbo, socialne inovacije, kot so storitve starejših, spodbujanje socialne vključenosti na podeželskih območjih, oskrbo starejših in onemoglih ter pomoč osebam s posebnimi potrebami. Prav tako sodi sem področje izgradnje infrastrukture, ohranitev kmetijske in gozdne krajine, ohranjanje vaške arhitekture, podeželske naravne in kulturne dediščine ter običajev, kulturno in družbeno življenje na podeželju, varovanje okolja, ekološka osveščenost, krožno gospodarstvo ter mobilnost v podeželskem okolju. Pametne vasi vključujejo tudi samooskrbo s prehrano in oskrbo bližnjih mest ter samooskrbo z obnovljivimi viri energije, pomemben del pa je tudi turizem in inovativno podjetništvo ter vzpodbujanje delitvene ekonomije na podeželju.

vir: https://www.gov.si/novice/2021-11-01-minister-dr-podgorsek-na-expo-v-dubaju-med-drugim-o-pomenu-podezelskih-obmocjih-do-leta-2040/

 

Mogoče vam bo všeč