GospodarstvoGospodarstvoSlovenijaV fokusu

Minimalna plača v letu 2022 znaša 1.074,43 evra

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 5/22 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača tako v letu 2022 za polni delovni čas znaša 1.074,43 evra in je za 50,19 evra višja kot v letu 2021.

Gre za določilo minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2022 dalje. Novo višino minimalne plače morate delodajalci upoštevati tudi pri obračunu in izplačilu nadomestil plače delavcem, ki ne delajo zaradi višje sile oziroma odrejene karantene. Za vsa ta nadomestila namreč velja, da višina nadomestila ne sme biti nižja od višine minimalne plače v državi.

Ne pozabite, da se v višino minimalne plače ne štejejo nobeni dodatki, določeni z zakoni (npr. dodatek za delovno dobo), drugimi predpisi s področja dela ali morebitnimi kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva povračil stroškov, ki ste jih kot delodajalec dolžni izplačati delavcu, ali drugih prejemkov na podlagi pogodbe o zaposlitvi (npr. regres za letni dopust).

vir: https://www.cnvos.si/novice/2966/minimalna-placa-v-letu-2022-znasa-107443-evra/

 

Mogoče vam bo všeč