izobraževanjeSlovenijaV fokusuVeč

Med vojaškim usposabljanjem se zgradijo vseživljenjska prijateljstva

V Vojašnici Janka Premrla – Vojka v Vipavi je slovesno priseglo 160 vojakinj in vojakov Slovenske vojske. Pred tem so vojaki prostovoljci, pogodbeni rezervisti, poklicni vojaki in vojaški uslužbenci uspešno končali prvo fazo temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja, ki so ga začeli 5. julija v vojašnicah v Vipavi in Murski Soboti ter na Bohinjski Beli.

Usposabljanje je začelo 119 prostovoljcev, pet pripadnikov rezervne sestave in 48 kandidatov za poklicne pripadnike Slovenske vojske. Med usposabljanjem jih je obiskal poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Miha Škerbinc, s katerim so govorili o svojem prispevku h krepitvi obrambnega sistema in se strinjali, da se med vojaškim usposabljanjem zgradijo vseživljenjska prijateljstva.

Na današnji slovesni prisegi je poveljnik Veščinskega centra Slovenske vojske podpolkovnik Jurij Raduha v nagovoru julijski generaciji izrazil zadovoljstvo in ponos ter izpostavil, da so se skupaj z inštruktorji ves čas prve faze zavedali, da gre za nov, postopen program, zato je bilo prvih pet tednov namenjenih predvsem osnovnim značilnostim vojaškega življenja, spoznavanju oborožitve ter postopnemu dvigovanju psihofizične pripravljenost kandidatov. Kot novost v programu pa so že izvedli tudi prvo streljanje z avtomatsko puško. Veliko pozornost namenjajo tudi pridobivanju povratnih informacij s strani kandidatov, iz česar se lahko vsi skupaj veliko naučijo. Kot je poudaril podpolkovnik Raduha, pa je še posebej pozitivno presenečen nad fizično pripravljenostjo posameznikov, ki je na visoki ravni.

Slovesnosti v Vipavi se je udeležil tudi minister za obrambo Matej Tonin, ki je ob prisegi izrazil veselje, da nov koncept enotnega vstopa prinaša dobre rezultate in da je ploščad v vipavski vojašnici ponovno polna mladih ljudi, v primerjavi z nekaterimi preteklimi leti kar osemkrat več. »Slovenija vas potrebuje« je poudaril minister Tonin in dodal, da je v prihodnje nujno nadaljevati z urejanjem statusa vojaka in modernizacijo Slovenske vojske, da bodo mladi lahko v vrstah Slovenske vojske pričakovali dobro in zanimivo kariero. Kot je povedal, je pozitivno presenečen nad motiviranostjo in vedoželjnostjo kandidatov, kar med drugim dokazuje, da so se za sodelovanje s Slovensko vojsko odločili sami in da so zadovoljni z novostmi, ki jih prinaša nov koncept usposabljanja. Z drugo fazo usposabljanja namreč nadaljuje kar 90 odstotkov kandidatov. Pri tem je izrazil upanje, da se bo po zaključku usposabljanja čim več prostovoljcev odločilo tudi za zaposlitev v vojaških vrstah. Predvsem pa je pomembno, da se mladi zavedajo, da gre za koristno porabljen čas, ki prinaša koristne življenjske izkušnje, je sklenil minister Tonin.

Program temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja je edina vstopna točka v Slovensko vojsko. Usposabljanje poteka 13 tednov v treh fazah, ki trajajo po pet in šest tednov ter zadnja dva tedna. Po uspešno končanih treh fazah vojaki prostovoljci odslužijo vojaški rok, poklicni vojaki pa nadaljujejo specialistično usposabljanje v Vipavi za naziv vojak pehote ali za delo v enotah Slovenske vojske. Skozi tri faze na različnih zahtevnostnih stopnjah izpopolnjujejo različne vojaške veščine, kot so ravnanje z osebno oborožitvijo, postrojitvena pravila, kondicijska vadba, osnove preživetja in delovanje na bojišču. Po končani prvi fazi pridobijo naziv vojak rezerve, po drugi fazi pa vojak strelec rezerve. Posamezna nedokončana faza se lahko pozneje znova opravlja, vendar največ enkrat.

Slovenska vojska uvaja nekaj novosti pri temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju. To so: višja vstopna starostna meja (zdaj 30 let), lažji prehod med statusi, krajši, strnjen in optimiziran program, izenačitev vstopnih pogojev in statusa udeležencev na programu, slovesna prisega po uspešno končani prvi fazi programa, možnost udeležbe na dodatnih (fakultativnih) vsebinah, kot so gasilske vsebine, tečaj in izpit iz prve pomoči za vožnjo motornih vozil B-kategorije ter teoretični del usposabljanja.

Minister za obrambo Matej Tonin je ob koncu slovesnosti mlade povabil, naj se pridružijo Slovenski vojski. Naslednja generacija bo začela prvo fazo temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja oktobra.

Udeleženci slovesnosti na prireditvenem prostoru, v ozadju vojašnica, gore in nebo z oblaki
Slovesna prisega vojakinj in vojakov v Vojašnici Janka Premrla – Vojka v Vipavi | Avtor Borut Podgoršek

vir: https://www.gov.si/novice/2021-08-06-med-vojaskim-usposabljanjem-se-zgradijo-vsezivljenjska-prijateljstva/

 

Mogoče vam bo všeč