Fruit market with various colorful fresh fruits and vegetables
GospodarstvoGospodarstvoSlovenijaV fokusuŽivljenje

Letna inflacija v 2023 znašala 4,2 %, povprečna letna pa 7,4 %

Ob koncu leta je Statistični urad RS objavil zanimive letne podatke.

 

Letna inflacija v 2023 znašala 4,2 %, povprečna letna pa 7,4 %

V letošnjem letu je bila inflacija 4,2-odstotna. Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Storitve so se v enem letu podražile za 6,0 %, blago pa za 3,3 %. Na mesečni ravni so se cene v povprečju znižale za 0,5 %.

Leto zaključujemo s 4,2-odstotno inflacijo

Letna rast drobnoprodajnih cen je bila 4,2-odstotna (v prejšnjem letu 10,3-odstotna), povprečna letna rast cen pa 7,4-odstotna.

Cene storitev so bile v povprečju višje za 6,0 %, cene blaga pa za 3,3 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 4,5 % in poltrajno blago za 2,1 %, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,3 %.

K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 4,6 %). Podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 6,3 %) so imele 0,6 odstotne točke vpliva. Po 0,5 odstotne točke vpliva so dodale še višje cene v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 9,4 %), zdravstvo (za 8,5 %), restavracije in hoteli (za 7,9 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 6,2 %).

Cene na mesečni ravni v povprečju upadle za 0,5 %

Decembra so bile cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju nižje za 0,5 %.

Pocenitve naftnih derivatov (dizelskega goriva za 8,0 %, tekočih goriv za 7,6 % in bencina za 5,3 %) so k mesečni deflaciji prispevale 0,4 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k deflaciji dodale še nižje cene zbiranja odpadkov (za 8,1 %), počitniških paketov (za 3,1 %) in prevoznih sredstev (0,9 %) ter druge decembrske pocenitve.

Po drugi strani so deflacijo za 0,2 odstotne točke znižale za 2,9 % višje cene v zdravstvu. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 0,7 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin 

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 3,8-odstotna (v prejšnjem decembru 10,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,5-odstotna (prejšnji mesec −0,8-odstotna).

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 6,0 %, cene blaga pa za 2,7 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,9 % in poltrajno blago za 1,9 %, medtem ko je bilo trajno blago cenejše za 1,3 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU novembra 2,4-odstotna (mesec prej 2,9-odstotna) in v članicah EU 3,1-odstotna (mesec prej 3,6-odstotna). Najnižja je bila v Belgiji (−0,8-odstotna), najvišja na Češkem (8,0-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 4,5 %.

Višje trošarine in davščine letno inflacijo dvignile za 1,3 odstotne točke

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) in harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami (HICŽP-CT) sta se na letni ravni razlikovala za 1,3 odstotne točke.

Letos so se trikrat zvišale trošarine za tobačne izdelke, večkrat so se spremenile trošarine za naftne derivate, stopnja DDV za energente za ogrevanje pa se je vrnila na 22 %.

Letna rast cen, merjena s HICŽP, je bila 3,8-odstotna. Če se trošarine in davščine ne bi spremenile, bi bila letna inflacija nižja (2,5-odstotna).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
dec 2023
dec 2022
dec 2023
nov 2023
jan–dec 2023
jan–dec 2022
dec 2023
Ø 2015
stopnja rasti (%) indeks
Skupaj 4,2 -0,5 7,4 125,53
01 Hrana in brezalkoholne pijače 4,6 0,2 12,1 140,65
02 Alkoholne pijače in tobak 9,4 -0,7 9,2 129,44
03 Oblačila in obutev 1,3 -0,3 4,6 108,61
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo 2,7 -1,4 7,8 139,55
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj 3,9 0,7 7,9 126,40
06 Zdravstvo 8,5 2,9 9,6 126,43
07 Prevoz -0,5 -2,5 1,4 112,90
08 Komunikacije 0,1 -0,9 3,2 103,22
09 Rekreacija in kultura 6,3 -1,1 7,9 114,24
10 Izobraževanje 8,7 0,0 5,2 124,65
11 Restavracije in hoteli 7,9 0,5 9,4 139,19
12 Raznovrstno blago in storitve 6,2 0,1 7,1 124,98
  Blago 3,3 -0,4 7,3 125,13
  Storitve 6,0 -0,5 7,8 126,43
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
dec 2023
dec 2022
dec 2023
nov 2023
jan–dec 2023
jan–dec 2022
dec 2023
Ø 2015
stopnja rasti (%) indeks
Skupaj 3,8 -0,5 7,2 126,29
01 Hrana in brezalkoholne pijače 4,6 0,1 12,5 140,11
02 Alkoholne pijače in tobak 9,2 -0,6 9,1 129,29
03 Oblačila in obutev 1,1 -0,5 4,7 107,22
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo 2,1 -1,5 8,8 142,37
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj 3,4 0,4 6,6 121,49
06 Zdravstvo 6,6 2,2 9,5 128,83
07 Prevoz -0,8 -3,0 0,2 114,46
08 Komunikacije 0,8 -0,6 1,6 102,17
09 Rekreacija in kultura 5,0 -0,7 7,2 115,82
10 Izobraževanje 7,6 0,0 4,7 122,22
11 Restavracije in hoteli 6,9 0,5 9,3 141,13
12 Raznovrstno blago in storitve 6,4 0,2 7,6 125,27
  Blago 2,7 -0,8 6,9 124,08
  Storitve 6,0 -0,1 7,7 129,13
vir: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11573

Mogoče vam bo všeč