Dogodki in prireditveIntervjuizobraževanjeSlovenijatehnologijaV fokusuŽivljenje

(Intervju) Kreativnost in ustvarjalnost skozi igro – za vse starosti v obliki didaktičnih pripomočkov

Pogovarjali smo se gospodom Danilom Kozodercom iz Zavoda Simetris iz Frama pri Mariboru. (https://www.simetris.si/)

Na slovensko tržišče je pripeljal zanimive didaktično-kreativno-ustvarjalne pripomočke.

Didaktični pripomočki so zanimiv in uporabni tako za otroke od 7 leta starosti in odrasle.

 

Numicon je številski didaktični sistem, ki omogoča oblikovanje dobrih številskih predstav pri otrocih.

 Vfokusu: Kakšne didaktične pripomočke ponujate ?

Kozoderc:

Sami že vrsto let delujemo na področju STEM (Science, Technology Engeeniring, MathIzvajamo številne delavnice za otroke in mlade ter veliko hodimo po šolah, kjer pripravljamo in izvajamo tehnične in naravoslovne dneva. Pri naših dejavnostih uporabljamo veliko didaktičnih pripomočkov, ki omogočajo zelo uspešno učenje z delom. Nekateri od teh pripomočkov so se izkazali res dobro in odločili smo se, da jih ponudimo tudi drugim.

Že skoraj deset let uporabljamo Numicon – številskih didaktični sistem iz Oxford University Press. To je odličen material namenjen razvijanju številskih predstav in učenje računanja.

Osem let uporabljamo Zometool, ki je konstrukcijska igrača, namenjena razvoju prostorskih predstav. Igrača spodbuja ustvarjalnost in omogoča gradnjo matematičnih, naravoslovnih in tehničnih modelov. Precej didaktičnih pripomočkov izdelujemo tudi sami. Namenjene so za utrjevanje poštevanke in ustvarjanju povezav med števili.

Zadnji večji segment pa je robotika za otroke. Robotsko miško in robota Botleya lahko na zelo enostaven način otroci programirajo in takoj vidijo izvajanje svojega programa.

 Vfokusu: Kako lahko posamezniki uporabljajo didaktične pripomočke ?

Kozoderc:

Pripomočki so namenjeni za učenje z delom. Tudi z našimi didaktičnimi igračami sledimo vodilu Marije Montesorri, ki pravi, da so roke podaljšek možganov. In dejansko se skozi našo prakso vedno izkaže, da je proces učenja najbolj uspešen, ko pri učenju uporabljamo roke in glavo.

Vfokusu:  Kakšne so koristi uporabe omenjenih pripomočkov.

Kozoderc:

Matematični pripomočki prispevajo k razvoju številskih in prostorskih predstav. To so temelji, ki jih otroci potrebujejo za obvladovanje matematike. V kasnejših letih to precej težko nadomestijo.

Materiali za programiranje in robotiko pa prispevajo k razvoju algoritemskega razmišljanja, ki je pomembno v vsakdanjem življenju in seveda tudi pri razvoju osnovnih programerskih veščin.

Vfokusu:  Kako uporaba pripomočkov vpliva na otrokov razvoj in sposobnosti kreativno-ustvarjalnega razmišljanja.

Kozoderc:

Skozi naše izkušnje dela z otroki in izkušnje vzgojiteljev in učiteljev številski didaktični sistem Numicon pripomore k oblikovanju številskih predstav. Otroci lahko dojamejo prehod preko deset, se naučijo seštevati in odštevati tudi dvomestna števila. Z Numiconom lahko nazorno predstavimo poštevanko, deljenje z ostankom in iskanje neznanega števila.

Zometool pa usmerja otroke v gradnjo 3D modelov. Gradijo lahko geometrijska telesa pa tudi like in tako razvijajo prostorske predstave. Material pa omogoča tudi oblikovanje modelov iz področja tehnike in naravoslovja. Otroci lahko oblikujejo prototipe in jih izboljšujejo ter ob tem spoznavajo določeno področje oz zakonitost. Gradnja modelov je tudi zabavna in velik izziv za otroke.

Vfokusu: Učni pripomočki se uporabljajo tudi pri izvedbi delavnic v skupini. Kakšne so vaše izkušnje.

Kozoderc:

Večina naših didaktičnih pripomočkov je uporabna za individualno in skupinsko delo. Skupinsko delo vzpodbuja sodelovanje otrok, razvija potrpljenje in zahteva dobro komunikacijo. Ko gremo z našimi pripomočki na šolo, kjer pripravimo tehnični dan, otroci delajo v parih ali manjših skupinah. Otroci se morajo najprej naravnati na sodelovanje. Manjši kot so otroci, bolj so usmerjeni v individualno delo. S primernimi vzpodbudami pa jim pomagamo, da lahko tudi dobro sodelujejo.

Vfokusu: Kako lahko didaktične pripomočke uporabijo odrasli

Kozoderc: Predvsem z Zometoolom, ki omogoča gradnjo različnih modelov, imamo dobre izkušnje pri delu z odraslimi. Material omogoča in vzpodbuja različne načine sodelovanja ter vzpodbuja ustvarjalnost.

Imam izkušnjo dela s skupinami, ko so skupine dobesedno padle v zanos (flow). Zanos je izkušnja izjemne potopljenosti v delo. Je tisti občutek, ko vse teče ravno prav in so možni izjemni rezultati. Material je enostaven za uporabo, omogoča pa izzive na zelo različnih zahtevnostnih stopnjah. To pa sta dva pogoja, ki omogočata nastanek zanosa. Dati skupini izkušnjo zanosa, je zelo dragocena stvar. Pokaže jim, da je to možno in pokaže jim nekaj smernic, kako to lahko dosegamo.

Gradnja različnih modelov z Zometoolom  pomaga k razvijanju prostorske inteligence.

Vfokusu:  Kako pa starejši ?

Kozoderc:

S starejšimi zaenkrat še nimamo izkušenj. Če pa dobro pomislim, vidim precej možnosti za uporabo tudi med njimi. Vsi ti pripomočki zahtevajo uporabo finomotorike, zahtevajo koncentracijo  in kontinuiran proces razmišljanja. V tej luči so lahko naši didaktični pripomočki dober način miselne vadbe, ki pomaga ohranjati miselne procese starejših in vsaj upočasnjuje demenco.

Vfokusu:  Kakšno bi bilo na koncu vaše napotilo in priporočilo staršem otrok.

Kozoderc:

Igrače morajo omogočati ustvarjalnost otrok, morajo biti dovolj odprte, da jih lahko otroci uporabijo na različne načine.

Ko pa govorimo o učenju, pa je pomembno, da lahko otroci nekaj primejo v roke. Izkustveno učenje je zelo učinkovito. Tudi pri tako abstraktnih rečeh kot je matematika je potrebno in se da vključiti roke v proces učenja. Števila lahko naredimo oprijemljiva. Ko otroci dobesedno in preneseno primejo matematiko v roke, postane proces učenja precej bolj uspešen.

Tehnica je dober pripomoček za dojemanje relacij večje, manjše je enako in omogoča dobro ponazoritev, kako reševati preproste enačbe tipa 5 + X = 9

Vfokusu:  Kakšno bi bilo na koncu vaše napotilo in priporočilo odraslim?

Kozoderc:

Če gre za učitelje in vzgojitelje, bi jih predvsem usmeril  v iskanje načinov, kako znanje predstavljati na zelo konkretne načine, kako otroku ponujati izkušnje in jim omogočati, da se preko teh izkušenj učijo. V šoli je zagotovo potreben razmislek o tem, kaj vreči ven, ker je nepotrebno. Naša izkušnja na tehničnih dnevih nam  pokaže, kako lahko zelo dobro »Lepimo« znanje na konkretne izkušnje. Tisto, kar je povezno z izkušnjo in z ustvarjanjem ter eksperimentiranjem, si bodo otroci zapomnili za dlje časa.

V procesu izobraževanja odraslih pa lahko z uporabo didaktičnih pripomočkov omogočimo odraslim lažji vstop do določenih vsebin. Pogosto pozabljamo, da tudi odrasli potrebujejo konkretnost, potrebujejo igro in da je tudi pri njih učenje z delom in skozi igro zelo uspešno.

Vfokusu:  Ali programi v vrtcih vključujejo dovolj didaktičnih pripomočkov s katerimi bi lahko razvijali otrokova tehnično-naravoslovna znanja ?

Kozoderc:

V vrtcih so močno usmerjeni v učenje z delom in za to uporabljajo veliko različnih didaktičnih pripomočkov.  Zagotovo pa je še veliko rezerve pri področjih tehnike, naravoslovja in matematike. Pred kratkim sem imel za večji ljubljanski vrtec izobraževanje za vzgojiteljice #Trdni matematični temelji z Numiconom« Vzgojiteljice so bile res dovzetne za ideje, kako uporabljate različne materiale, da bodo otroci lahko kar najbolj razvijali številske predstave.

Podoben izkušnje imam tudi z delavnicami »Naravoslovje v vrtcu in prvi triadi« Včasih prepoznavam nekaj negotovosti ali celo strahu pri vzgojiteljih in vzgojiteljicah, ko gre za usmerjanje otrok v naravoslovje. Morda imajo sami kakšne negativne izkušnje, morda so sami imeli težave pri teh predmetih v šoli. Z uporabo primernih didaktičnih pripomočkov je lahko ta prehod tudi za njih precej bolj gladek.

 

Magformers je magnetna igrača, ki na zelo enostaven način omogoča gradnjo kompleksnih 3D modelov in zelo motivira otroke za ustvarjalno igro.

Vfokusu:  Ali programi v osnovnih šolah vključujejo dovolj didaktičnih pripomočkov s katerimi bi lahko razvijali otrokova tehnično-naravoslovna znanja ?

Kozoderc:

V osnovni šoli pa je še veliko rezerve. Pogosto so zvezki, delovni zvezki in pisalo glavni didaktični pripomoček. To je v večini primerov premalo. Samo iz opisa ali fotografije si otroci ne morejo predstavljati, kako nekaj deluje.

Ko sem imel predavanje »Učenje z delom« za učiteljski kolektiv večje osnovne šole, so se učitelji strinjali, da je premalo praktičnih izkušenj za otroke in so bili zelo odprti za iskanje načinov, kako vključevati kar največ učenja z delom. Ob tem izzivu se seveda srečujejo s prostorskimi in materialnimi omejitvami. Na srečo pa se veliko stvari da narediti tudi z enostavnimi, poceni in lahko dostopnimi materiali.

Vfokusu:  Kako dijaki srednjih šol sprejemajo vaše didaktične pripomočke

Kozoderc:

Pri srednješolcih imamo zelo dobre izkušnje z uporabo Zometoola – didaktičnega materiala za graditev različnih modelov. Uporaba Zometoola omogoča t.i. prototipno učenj. Dijaki izdelajo prototip, ga preizkusijo in ga nato izboljšujejo. Skozi ta proces se lahko veliko naučijo o določenem pojavu ali zakonitosti.

 

Otroci morajo najprej sestaviti to leseno hidravlično roko, nato pa se lahko z njo igrajo. Ob tem spoznajo osnovne elemente pnevmatike in hidravlike ter različne mehanizme, ki omogočajo njeno premikanje.

Vfokusu:  Hvala za pogovor in veliko uspeha pri vzgajanju in razvijanju naravoslovno-tehniških sposobnosti otrok in odraslih.

Kozoderc: Hvala za povabilo in priložnost, da sem lahko predstavil kreativne in ustvarjalne didaktične pripomočke.

Na spletni strani https://trgovina.simetris.si/kategorija-izdelka/konstruktorske-igrace/ lahko naročite izdelke.

Intervju je izvedla Mirjana Ivanuša-Bezjak

 

Mogoče vam bo všeč