Nekategorizirano

Kmetje v Sloveniji imajo vse več težav z velikimi zvermi, država pa je neodzivna

Poslanska skupina SDS je na predsednika Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje, na kateri bi obravnavali problematiko divjih zveri. Zahtevo za sklic nujne seje obeh odborov so vložili tudi v poslanski skupini NSi. 

Poslanke in poslanci SDS izpostavljajo, da so težave z divjimi zvermi in škodo, ki jo povzročijo, stalnica zadnjih let. Vendar pa je v zadnjem obdobju prišlo do več napadov v samih naseljih ali v njihovi neposredni bližini, na težave pa vpliva tudi neodzivnost države oz. pristojnega ministrstva. Predvsem na osrednjem območju medvedov in volkov, ki se razprostira med avtocesto Ljubljana-Koper in vse do južne ter vzhodne meje s Hrvaško, prihaja do vse več konfliktov med zvermi in tamkaj živečim prebivalstvom. Velike zveri povzročajo kmetom veliko težav. Primerov, ko so jim poškodovale ali raztrgale živino in drobnico na paši, je precej, povzročena škoda pa ni bila nikoli majhna. Kmetovanje je vse težje, strah pred zvermi pa narašča tudi med prebivalci podeželja. Sindikat kmetov Slovenije je prav zato 26. 4. 2019 pred Ministrstvom RS za okolje in prostor z ostanki zadnjega pokola domačih živali protestiral proti po njihovemu mnenju slabemu gospodarjenju s populacijo rjavega medveda in volka. 

Država je načrtovala od 1. oktobra 2018 do konca septembra 2019 odvzem 200 medvedov in 11 volkov.  Vendar pa se odstrel ne vrši zaradi zahteve za izdajo začasne odredbe, ki jo je vložila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green, upravno sodišče pa je izvajanje odloka o odvzemu rjavega medveda zadržalo do izdaje pravnomočne odločbe. V Alpe Adria Green so namreč prepričani, da bi z odstrelom nastala nepovratna škoda, saj odstreljenih medvedov ne bo mogoče nadomestiti, tak poseg pa predstavlja tudi rušenje biotske raznovrstnosti. Z izvršitvijo izpodbijanega odloka bi po njihovi oceni nastale težko popravljive škodljive posledice, saj pomeni odstrel osebkov zavarovane živalske vrste poseg v populacijo, ki bi moral biti le izjemen. Upravno sodišče je nato 10. aprila sprejelo sodbo glede Odloka Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, za obdobje do 30. 9. 2019 in tožbi delno ugodilo. Sodišče je odpravilo prilogo navedenega odloka, kot razlog so navedli napačno uporabo materialnega prava. Sicer pa je po presoji sodišča odlok kot predpis v ostalem delu zakonit in ostaja v veljavi. 
Sodišče je presodilo, da določitev števila medvedov za odstrel (ne samo na območju izjemne prisotnosti ter na prehodnem območju) nima potrebne zveze z vidika družbene sprejemljivosti ugotovljene prek (subjektivnih) mnenj prizadetih interesnih skupin, kot tudi z vidika upravljanja s škodami, ki jih povzročajo medvedi. Zato ni izpolnjen pogoj, da ni druge zadovoljive možnosti za odpravo omenjenih dveh problemov ter da mora biti odvzem omejen na (nekatere) medvede na dovolj konkretiziranih področjih in ob upoštevanju metod razlage Direktive o habitatih. Sodišče je dalo Vladi RS podrobna navodila in smernice, ki jih mora v ponovljenem postopku upoštevati. Medvede naj bi tako sicer odvzeli iz narave, a ker mora vlada po navodilih sodišča še enkrat pripraviti prilogo odloka, to pomeni, da se bo odstrel zavlekel. Po dostopnih informacijah naj bi sicer Ministrstvo za okolje in prostor na Vrhovno sodišče vložilo zahtevo za revizijo sodbe Upravnega sodišča 

V poslanski skupini SDS ob tem izpostavljamo,  da so na sestanku o upravljanju zveri v Sloveniji, ki ga je 22.5.2019 tudi na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor in kjer so bili prisotni člani delovne skupine za upravljanje z velikimi zvermi, predstavniki kmetijskih in naravovarstvenih organizacij ter predstavniki civilnih iniciativ,  ki so se nedavno ustanovile zaradi neupravljanja z velikimi zvermi, spregovorili o stanju, aktivnostih in ukrepih za nadaljnje upravljanje z velikimi zvermi. 

Kot pišejo v KGZS, Ministrstvo za okolje in prostor ni predstavilo nobene rešitve glede pereče problematike in vztrajajo na stari poti, čeprav so se vsi prisotni strinjali, da je sedanji sistem upravljanja z volkom in medvedom zvermi neustrezen in neučinkovit.  Dodatno tudi niso predstavili alternativne možnosti v primeru, če bi Vrhovno sodišče potrdilo sodbo Upravnega sodišča. Zato v KGZS pozivajo Vlado RS, da takoj najde izhod, rešitev iz te slepe ulice, v kateri  so se znašli vsi vpleteni. Žal pa se  (ne)iskanje ustreznih rešitev dogaja na plečih kmetov in ljudi, ki živijo na teh območjih. 

Prav tako so na predsednika vlade Marjana Šarca poziv za takojšnjo ureditev prekomernega števila zveri naslovile Civilne iniciative Aktivna Kočevska, Nova vas-Loška dolina in Primorske. 

Glede na vse navedeno poslanke in poslanci SDS Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor predlagajo, da po končani razpravi sprejmeta naslednje sklepe: 

1. Ministrstvo za okolje in prostor naj takoj pripravi vse potrebno za izredni odstrel medvedov in volkov do števila, ki ga je ocenil Zavod za gozdove. 

2. Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj v sodelovanju z vsemi deležniki pripravita posvet o nadaljnjih aktivnostih in ukrepih  za upravljanje z velikimi zvermi. 

3. Ministrstvo za okolje in prostor naj v sodelovanju z deležniki preuči in ugotovi najvišjo možno populacijo zveri. 

Mogoče vam bo všeč