Nekategorizirano

Klavzura SLS: sprava kot generalno stanje duha

Kar nekaj debelih ur je v Gorišnici pri Ptuju, gostitelj je bil tamkajšnji župan Jožef Kokol  trajala klavzura stranke SLS. Udeležili naj bi se je med drugim tudi štirje nekdanji predsedniki SLS Marko Zidanšek, Franc Bogovič, brata Janez in Marjan Podobnik, seveda pa tudi številni župani in funkcionarji SLS. Osrednja rdeča nit razprave je bila namenjena pripravam na septembrski kongres SLS in krepitvi spravnega vzdušja med različnimi osebami in pogledi, povezanih s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo stranke. Znova naj bi obveljalo stališče, utemeljeno na novomeškem sestanku z nekaterimi vidnimi izključenimi in izstopljenimi člani SLS, da je edina pot rešitve za SLS dialog. Začrtane naj bi bile tudi vsebinski okvirji strankarskega programa, o katerem naj bi odločali na kongresu, in ki bi začrtal prihodnost SLS v slovenskem političnem prostoru. 

Med razpravljalci naj bi bolj ali manj zavel spravni duh, iskrene želje po zmanjšanju napetosti v stranki oziroma med posamezniki pa naj bi bile stalnica v razpravah udeležencev klavzure. Menda so sicer po koncu klavzure udeleženci dvorano zapuščali  zadovoljni z dogovorjenim in navkljub pozni nočni uri srečanje nadaljevali še na neformalni ravni. Da je prav to namen klavzure, nam je v intervjuju pred dnevi povedal v.d. predsednik SLS Primož Jelševar. Eden od zaključkov klavzure Jelševarju nalaga, da se v prihodnjih dnevih sestane s ključnimi osebnostmi, ki so v preteklosti krojili politiko SLS, pa tudi s tistimi, ki se “čutijo poklicane,” da bodo to počeli v prihodnosti. Jelševar v dialogu ne bo pristajal na logiko nekaterih, da naj bi se ob vnovični aktivaciji “starim” obrazom umaknila mlada generacija, seveda tudi ne na obratne zahteve. “Storiti bo potrebno korak nazaj, da lahko opravimo dva naprej,” nam je pred dnevi dejal Primož Jelševar. Potrebno je pač najti “kemijo” med izkušnjami zrelosti in mladostno energijo. Na klavzuri je prevladalo prepričanje, da sprava v SLS in z obrazi, ki so nekoč bili del stranke, ni enostranska poteza, temveč stanje generalnega duha.  

Mogoče vam bo všeč