Dobro delo je vidno in očitno!(foto MF)
GospodarstvoSlovenija

Kdor zna, zna in zmore: «Državni proračun januarja s skoraj 100 milijoni evrov presežka«

Državni proračun je januarja zabeležil 99,6 milijona evrov presežka. Prihodki so bili s približno 1,19 milijarde evrov za 33,3 % višji kot januarja lani, odhodki pa so dosegli nekaj manj kot 1,09 milijarde evrov in so bili za 17,8 % nižji od lanskega januarja.

Davčni prilivi so januarja dosegli 935,3 milijona evrov in so za 26,4 % višji kot v enakem obdobju lani, med drugim zaradi boljšega poslovanja podjetij. Prilivi iz naslova dohodnine so se okrepili za 12,6 %, iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb za 21 %, iz naslova davka na dodano vrednost pa za 32,2 %.

Januarja je Slovenija prejela 193,4 milijona evrov EU sredstev, od tega 75,5 milijona evrov povračil iz kohezijske politike.

Za obresti v  januarju, je bilo  skupaj plačano 17,4 milijona evrov, kar je 78,8 % manj kot januarja lani. To je posledica uspešnega upravljanja dolga.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo  namenjenih  161,1 milijona evrov oziroma 57,3 % manj kot v enakem obdobju lani. Zaradi nižjega števila nezaposlenih so se za 26 % znižali transferi nezaposlenim.

Uspešno naprej!

vtc

vir in foto: MF

 

Mogoče vam bo všeč