GospodarstvoizobraževanjeSlovenijašolstvo in znanjeV fokusu

Katerih kadrov bo primanjkovalo v letu 2022

Zavod RS za zaposlovanje je izdelal zanimivo analizo.

Odgovor vam ponuja Poklicni barometer 2021. Za leto 2022 je napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.
V letošnjem Poklicnem barometru smo ocenjevali 177 poklicev, za katere predvidevamo:
  • 108 poklicev – primanjkljaj kadra, saj bodo potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela,
  • 51 poklicev – ravnovesje med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela,
  • 18 poklicev – presežek kadra glede na oceno potreb trga dela.

Nekaj glavnih poudarkov iz raziskave:

  • Letos imamo med primanjkljaji 14 poklicev več kot v lanskem letu, v kategoriji ravnovesja 12 poklicev manj, kategorija presežka pa je letos manjša za 2 poklicni skupini.
  • Med ocenjevanimi poklici se opazna sprememba v primerjavi z lanskoletnimi napovedmi nanaša na obravnavane poklice s področja vzgoje in izobraževanja.
  • Za prihodnje leto se predvideva primanjkljaj različnih skupin učiteljev v osnovnih šolah, srednjih šolah, svetovalnih delavcev, pa tudi vzgojiteljev v vrtcih, medtem ko so pretekle napovedi predvidevale ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po omenjenih poklicih.
  • Zadnja izvedba kaže tudi na predviden primanjkljaj pravnih strokovnjakov (lani v kategoriji presežka).

Preverite poklice, ki vas zanimajo … 👇

  • kateri poklici bodo v letu 2022 predvidoma v primanjkljaju, v ravnovesju ali v presežku,
  • ključne razloge primanjkljaja za poklice, za katere napovedujemo primanjkljaj.

 


 

Razlogi za primanjkljaj

Spodaj so po prikazani poklici, za katere se ocenjuje, da bodo v prihodnjem letu v primanjkljaju. Prikazujemo ključne razloge za primanjkljaj, ki obsegajo naslednje možnosti:

Kandidatov v tem poklicu ni oz. jih je premalo.

Kader je premalo usposobljen (nima ustreznih kompetenc, znanj, sposobnosti, licenc, izpitov, ipd.), zato imajo delodajalci težave z iskanjem kadra v teh poklicih.

Delovni pogoji (plača, neugoden delovni čas, težko fizično delo, ipd.) odvračajo kandidate, da bi iskali zaposlitev v teh poklicih.

Strukturni dejavniki (povprečna starost brezposelnih oz. iskalcev zaposlitve, dolgotrajna brezposelnost ipd.) vplivajo na pomanjkanje kadra v tem poklicu.

Število pri posameznem razlogu pove, koliko od 12 sodelujočih območnih služb je ta razlog navedlo kot ključni razlog za uvrstitev poklica v primanjkljaj.

Več informacij na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/katerih-kadrov-bo-primanjkovalo-prihodnje-leto

Mogoče vam bo všeč