Nekategorizirano

Javnost naročanja medicinske opreme z omejeno javnostjo – dvom o regularnosti naročanja zaščitne (OVO) opreme v SB Celje

V pogodbi  ki jo je sklenil Matej Tušak s Splošno bolnišnico Celje bi se naj zavezal, da bo njegovo podjetje Prosigura bolnišnici najpozneje v štiridesetih dneh dobavilo 50.000 zaščitnih mask FFP2 brez ventila v skupni vrednosti 95.000 evrov oziroma z DDV-jem 115.900 evrov.

Tušak zagotavlja, da je bil posel povsem transparenten in zakonit. Kot sam pravi, vse preko maila. Enostavno ni kaj. Hitrost je omejila  število ponudnikov ali kompetentnih ponudnikov? Ali morda info »kanal« ki spušča. Odsotnost  v.d. direktorja zelo prikladna za »načrtovan« neuspeh Margarete Zakošek Guček,  do pred kratkim glavne direktorice, ki je bila odstavljena zaradi nezakonitega imenovanja, sedaj pa je namestnica v.d. direktorja in seveda uspešna  pogajalka pri nujnem naročilu zalog zaščitne opreme in podpisnica. Smola se  jo prijema.

Da to en drži in daje ta postopek povsem zakonit in po pravilih ki so znana tovrstna naročila in zaradi namigovanj nekaterih medijev o netransparentni javni nabavi osebne varovalne opreme (v nadaljevanju OVO), mimo predpisanih zakonskih postopkov, so v Splošni bolnišnici Celje podali podrobnejšo razlago načina nabave v zavodu. Namigovanja in obtoževanja v medijih ostro zavračajo. Hkrati z obžalovanjem ugotavljajo, da novinarji brez potrebnih znanj o vseh načinih javnega naročanja, svojih dvomov v pravilnost delovanja zavoda, ki ga obravnavajo, ne preverjajo pri neodvisnih strokovnjakih s področja javnega naročanja, ampak na podlagi svojega pomanjkljivega vedenja delajo zaključke, ki neupravičeno sejejo dvom in blatijo ugled ter dobro ime SB Celje.

Splošna bolnišnica Celje nobenega postopka nabave OVO ni izvedla z neposrednim izborom dobavitelja. Za vse postopke so vodili ustrezno javno naročilo ali evidenčno naročilo, kot to določa zakon. 

In sicer:

Za nabave do 10.000 eur brez DDV SB Celje izvaja evidenčna naročila s povabilom vsem znanim ponudnikom, ki v določenem trenutku lahko izpolnijo naročilo.
Za nabave nad 10.000 in do 40.000 eur brez DDV SB Celje izvaja postopek evidenčnega naročila s povabilom vsem znanim ponudnikom, ki v določenem trenutku lahko izpolnijo naročilo in objavo povabila vsem zainteresiranim ponudnikom na svoji spletni strani
Za nabave nad 40.000 eur brez DDV SB Celje načeloma izvaja postopek naročila male vrednosti ali odprti postopek javnega naročila. V konkretni situacij, kjer so nabave nujne, pa se vodi postopek po 46. členu ZJN-3, to je javno naročilo s pogajanji brez predhodne objave, ki je predviden tako po zakonu kot tudi po priporočilu Ministrstva za javno upravo (MJU) in sicer s povabilom vsem znanim ponudnikom, ki v določenem trenutku lahko izpolnijo naročilo in objavo povabila vsem zainteresiranim ponudnikom na svoji spletni strani.
Ne glede na nujnost pa, ker je postopek s pogajanji brez predhodne objave prej izjema kot pravilo (doslej samo za maske),  bolnišnica za ves nujni potrošni material pelje še javno naročilo po odprtem postopku z objavo tudi na portalu EU. Zaradi predpisanih zakonskih rokov, se dobave po tem postopku žal pred decembrom ne pričakuje, zato se iz razloga nujnosti izvajajo drugi z zakonom predvideni postopki naročanja.

Sam Dragan Kovačić v.d. direktor bolnišnice, pa še enkrat roti  zainteresirano javnost, da v danem trenutku rabijo mir.

Ob pojavu dvoma da je bolnišnica Celje kakor koli nezakonito nabavljala maske so  danes(sreda) večkrat razložili. Noben artikel ni bil kupljen mimo javnih naročil, postopek smo peljali po vseh pravilih ministrstva za javno upravo in zakona o javnem naročanju. Obenem pa želijo mir, no bolj premirje za naslednje štiri tedne, da se lahko v popolnosti in primerno poskrbijo  za paciente. Vsi papirji bodo čez štiri tedne še vedno v bolnišnici in vabimo vse – NPU, Računsko sodišče, KPK, kogar koli, da pridejo in povedo, ali smo kar koli storili narobe.”meni zaskrbljen v.d. direktor.

Zaradi takšnega razvoja dogodkov in minimalnih zalog je SB Celje že začela z novim postopkom javnega naročila za nabavo zaščitnih mask in ostale OVO na način po odprtem postopku (objava dokumentacije 23.10.2020 in 28.10.2020), ki pa poteka dalj časa.

Sam »izbranec«, znani športni psiholog Matej Tušak, pa kot meni se bo izognil bolnišnic v bodoči, morebitni prodaji medicinski  opremi.

Kaj  to pomeni  za obe stran, je prehitro sklepati, v vsakem primeru nastane škoda, večkrat nepopravljiva za ugled in sloves, ki ga imata obe strani .

 

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč