Nekategorizirano

Ingo Falk Paš Wallersberg od DVK zahteva razveljavitev izida junijskih volitev

Upokojeni odvetnik Ingo Falk Pasch Wallersberg, ki je na junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah kandidiral na listi koalicije Kangler – Primc – Združena desnica v volilnih okrajih Ljubljana Center in Ljubljana Šiška, je na Državno volilno komisijo naslovil zahtevo za razveljavitev izidov volitev. Zahtevo po razveljaviti izidov je utemeljil z dokazi o tem, kako so v volilnih odborih in volilnih komisijah posameznih volilnih okrajev ravnali z volilnimi skrinjicami. 

“Prenašanje oziroma prevažanje odprtih ali le za silo zalepljenih volilnih skrinjic  – ki bi morale biti s strani pristojnega volilnega odbora na posameznem volišču po končanem glasovanju uradno predpisno zapečatene pred njihovim prenosom oziroma prevozom  do pristojne volilne komisije za ugotavljanje volilnega izida, tam pa prav tako komisijsko zapisniško  odpečatene – tako kapitalna kršitev, da je ponovitev celotne izvedbe volitev  neogibna. Po več kot desetletju in pol deklariranega  družbenega prehoda iz komunistične diktature v  demokratično državno ureditev je več kot skrajni čas, da država s polno odgovornostjo spozna nujnost doslednega spoštovanja  postopkovnih pravil. Volitve danes ne morejo biti več predstava za neuko in pokorno ljudstvo,” je v pojasnilu zapisal pritožnik in napovedal, da zahtevo po razveljavitvi s komentarjem vred posredoval tudi pristojnim organom EU 

“Ingo Falk Pasch Wallersberg

Ljubljana, dne 9.7.2018

Stari trg 11 a

1000 Ljubljana

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Slovenska c. 54

1000 Ljubljana

 

ZADEVA: Zahteva po razveljavitvi izidov državno zborskih volitev z dne 3.6.2018

Pritožnik sem na letošnjih Državno zborskih volitvah z dne 3.6.2018 kandidiral na listi »Kangler in Primc – Združena desnica« v volilnih okrajih  »Ljubljana – Center« in »Ljubljana – Šiška I«.

Dokaz: poročilo DVK

V internetu sem zasledil včerajšnjo objavo prispevka g. Ferjana Gašperja »Pred varuhinjo ČP prvič pričal uradni opazovalec volitev in izpovedal ter dokazal hudo kršitev pravil ravnanja z glasovnicami«. Prispevku so v dokaz priložene tudi fotografije neodgovornega ravnanja oz. prenašanja glasovnic v odprtih, t.j. nezapečatenih volilnih skrinjicah, kar je nezaslišana malomarnost. V tej zvezi se avtor tega prispevka tudi sklicuje na poročilo uradnega akreditiranega opazovalca poteka teh volitev (čigar imena v tem prispevku sicer ne navaja). Le ta je neposredno zaznal navedene hude kršitve in o njih tudi poročal Varuhinji človekovih pravic ge. Vlasti Nussdorfer ter z njimi pisno seznanil naslovno Državno volilno komisijo. Po navedbah tega prispevka naj bi navedeni uradni opazovalec že dvakrat naletel na molk naslovnega organa »glede odgovora na to zaznano kršitev neposredno na volišču in pri prenosu«. V dokaz teh popolnoma nedopustnih kršitev, ki omogočajo hudo potvarjanje dejanskih volilnih izidov, so priloženi kopija lastnoročnega zapisa »DVK 101 opazovalca Štebe Tomaža« v Domžalah, Ljubljanska 69, z dne 3.6.2018 ob 20,50« ter kopiji dveh fotografij prenašanja odprtih oz. nezapečatenih volilnih skrinjic.  

Dokaz :  navedeni prispevek v kopiji

               kopiji navedenih fotografij

               kopija lastnoročnega zapisa g. Štebe Tomaža z dne 3.6.2018 ob.20,50 uri

Utemeljeno je seveda mogoče domnevati, da je bilo tovrstnih kršitev še bistveno več. Prav tako je mogoče domnevati, da je bil nadzor nad delom volilnih komisij nedopustno površen in neučinkovit. Manipuliranje z odprtimi volilnimi skrinjicami neposredno izpodbija zaupanje v veljavnost ugotovljenih izidov navedenih volitev. Pri tem je treba pritrditi avtorju navedenega prispevka, da je Ustavno sodišče R Avstrije v letu 2016 že zaradi bistveno manjše napake (slabega lepila pri pečatu) v celoti razveljavilo takratne predsedniške volitve. Hude napake, ki so pri popolnoma odprtem prenašanju volilnih skrinjic pri naših državno zborskih volitvah očitno dokumentirane in ki tudi zbujajo utemeljen dvom v ustrezen nadzor in pravilno strokovno postopanje volilnih odborov na področju celotne države, zahtevajo enako dosledno ravnanje volilne komisije v naši državi.

Na podlagi navedenega predlagam, da naslovna komisija po proučitvi navedenih očitnih kršitev ter očitnih nepravilnosti pri izvajanju ustreznega nadzora nad potekom teh volitev in delom volilnih odborov sprejme sklep, da se izidi navedenih državno zborskih volitev razveljavijo in v ustreznem roku razpišejo ponovne volitve v Državni zbor.

Pritožnik:

Ingo Falk Pasch Wallersberg”

Mogoče vam bo všeč