osveščanje potrošnikovSlovenijatehnologijaV fokusu

Informacijski pooblaščenec – Posnetki na Google Street View/Google Maps

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vprašanje in sicer ste pojasnili, da po pregledu novih fotografij na Google Street View ugotavljate, da Googlovo vozilo ni slikalo samo cest in ulic. V času snemanja naj bi Google avto vozil tudi po vašem dvorišču in posnel vaše dvorišče, ki ni cesta ampak zasebna lastnina (tlakovano dvorišče, dolgo cca 20 m, gledano po dolžini pravokotno na cesto). Pri vaši hiši se je namreč zapeljal z avtom na dvorišče, pri čemer je dvorišče posnel preden bi ga uspeli ustaviti. Menite, da to ni dopustno in prosite za usmeritev, kam se lahko obrnete in pričnete postopek proti Googlu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Posameznik, ki ne želi, da je posnetek njegove zasebne nepremičnine dostopen oziroma viden na spletu v storitvi Google Maps oziroma »Google Zemljevidi« lahko zahteva umik fotografije oziroma ustrezno zameglitev s pomočjo spletnega obrazca.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP pojasnjuje, da je Google s svojo storitvijo, ki omogoča podrobne posnetke z ulic, sprožil precej polemik glede pravice do zasebnosti, zato so tudi na podlagi zahtev nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov za vse »Street view« fotografije uvedli določene ukrepe, kot sta med drugim zameglitev obrazov in registrskih tablic ter poseben mehanizem, s katerim lahko uporabniki zahtevajo dodatno zameglitev (npr. svojih nepremičnin, kamor sodi tudi zasebno dvorišče). Poleg navedenega pa so zahtevani določeni varnostni postopki in ukrepi za zavarovanje zajetih podatkov, izobraževanje voznikov in prilagajanje terminov in lokacij voženj ter drugi ukrepi. Z naborom omenjenih ukrepov se lahko zagotovi potrebno ravnotežje med pravicami posameznikov in uresničevanjem legitimnih interesov zasebnega sektorja, žal pa včasih lahko pride tudi do pomot pri posameznih vožnjah in snemanju.

Vsakdo, ki ne želi svoje nepremičnine videti v storitvi Google »Street View«, ki je bila nato integrirana v storitev »Google Maps« oziroma »Google Zemljevidi«, lahko zahteva umik fotografije oziroma ustrezno zameglitev, in sicer na naslednji način:

  1. vnese naslov objekta in klikne na sliko objekta v storitvi »Google Zemljevidi«;
  2. v povsem spodnjem desnem delu okna s sliko objekta klikne na povezavo »Prijavi težavo«;
  3. izpolni obrazec in klikne »Pošlji«.

IP dodaja, da je treba upoštevati, da ko Google zamegli sliko, tega ni več mogoče razveljaviti. Če pošljete zahtevo za zameglitev svoje hiše na slikah v storitvi »Google Zemljevidi«, bodo zamegljeni vsi pretekli in prihodnji posnetki hiše.

 

V upanju, da smo vam pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

mag. Andrej Tomšič,

namestnik informacijske pooblaščenke

vir: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/posnetki-na-google-street-view/google-maps-1658488286?fbclid=IwAR3MA26Tu9PtnYZLy4vjuurh-D0shSZHFAcpPnJ9vRJxCHvrMRPqvWqpyXs

 

Mogoče vam bo všeč