Nekategorizirano

Hisense Gorenje lani s 55 milijonov evrov izgube-leto poprej enkrat več, pozabljeno ali »farbanje« javnosti?

Skupina Gorenje je lani zabeležila 55,2 milijona evrov čiste izgube,   leto pred je  izguba znašala enkrat vel,  111,2 milijona evrov oz., ob neupoštevanju enkratnih dogodkov, 37,3 milijona evrov. Prihodki so lani za štiri odstotke presegli predlanske, znašali so 1,23 milijarde evrov, se da dojeti iz  letnega poročila, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Vendar v upravi družbe Hisense Gorenje Europe  razlagajo , da je ta novica že preteklost, saj Skupine Gorenje uradno ne obstoja,  s 1. januarjem so podjetja Skupine preoblikovali. Tako je sedaj vodstvo “prezaposleno” v novo družbo Hisense Gorenje Europe s sedežem v Ljubljani , pod njegovo okrilje sodijo vsi Hisensovi obrati v Evropi, proizvodni del pa je ostal v velenjskem podjetju Gorenje prej delniška družba, sedaj  v obliki d.o.o, ali z.o.o, izguba pa od predhodne pravne osebe pa izhlapela ali kako?

Neskladje je očitno med  spodbudnimi in po mojem prirejenimi novicami, da rabijo veliko novih ljudi da bi jih zaposlili zaradi povečanja naročil za določen čas po sistemu »self-sevice«, po izteku roka   pa ostani doma, pa ne zaradi Covida 19, ampak zaradi izpolnitve naročila. Teh »gasilskih« zaposlitvenih akcij  bo vse manj in manj, dokler konica pritiska odpuščenih in čakajočih ne otopi. 

Prejšnje leto bi naj začeli optimistično, vendar kmalu naj  bi našli  neurejena področja ki niso bila ob prevzemu  pravilno prezentirana  ter da v nekaterih ozirih da vse skupaj vleče dol  v stroškovnem smislu. Ušteli bi se naj novi lastniki tudi  glede sinergiskih učinkov njihove prisotnosti ter položaja samega Gorenja   v branži.

Vmes  so  spremenili  prodajno strategijo  lokalno reorganizirali prodajo, zaostrili politiko upravljanja terjatev  ali v prevodu, skrajšali plačilne roke stopili ven iz megalomanskih kompenzacijskih zapletenih in mnogokrat zamegljenih  verig , nato optimizirali višino zaloge, uvedli številne spremembe v upravljanju in podobno. Glavno gonilo izboljševanja poslovnega izida pa je prav povečanje zasedenosti proizvodnih zmogljivosti, spodbujeno z višjo prodajo, kar je razvidno tudi iz bistveno boljših rezultatov poslovanja od septembra dalje.

Pa vendar.

Predimenzioniranost kadra niso mogli odpraviti takoj. Nekaj je šlo dol  na račun odprodaje določenih podjetij,  ki niso sodila  pod osnovno dejavnost kot je gostinstvo ekologija in ostalo Noben segment v Velenju ne stoji na trdnih nogah. Tega kar so bili vajeni od prej, da se pretaka denar  med posameznimi podjetji  v obliki internega financiranja , bo kmalu in zagotovo konec. Poslovna in kadrovska konsolidacija bo vzela  še nekaj delovnih mest, odpadlo bo še nekaj napajalnih mest za podpiranje lokalne skupnosti. Glavno vodilo kapitala, kitajskega ali katerikoli drugega,  dobiček bo vzel še časa,  tudi delovnih mest,  dodal bo še nekaj socialne nestabilnosti,  vse do takrat dokler ne bo kazalo znake dviga v smeri dolgo pričakovanega  povratnega učinka in zadovoljstva vlagateljev.

Do takrat bo pa igra številk in predstave za javnost bolj ali manj za lokalne potrebe, vse ostalo pa se bo dogajalo vstran od oči javnosti ki trepeta  za svoj obstoj .

Gorenju bo  moral pomagati Hisense ter mu zagotoviti ustrezno dolgoročno finančno stabilnost in da bo hišno  financiranje lastnik ohranil in ohranjal  dokler bo to potrebno,  po njegovih ocenah.

Jasno mar ne?

 Vane T.Costa

Mogoče vam bo všeč